Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
achtersluispolder [2017/07/05 01:48]
zaanlander
achtersluispolder [2017/09/22 10:59] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Achtersluispolder ==== ==== Achtersluispolder ====
-(oorspronkelijk Sluispolder). 
  
-Polder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen,​ droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van molens, scheepswerven of traankokerijen,​ ontbrak. Het gebied is tot in de 20ste eeuw in gebruik geweest als veeteeltgebied. ​+Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen,​ droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van molens, scheepswerven of traankokerijen,​ ontbrak. Het gebied is tot in de 20ste eeuw in gebruik geweest als veeteeltgebied. ​
  
 Doordat niet alleen Amsterdam maar ook de landelijke overheid zich met het ontwerp van het in 1876 geopende Noordzeekanaal bemoeide kreeg de polder in 1879 een rechtstreekse verbinding met de zeesluizen bij IJmuiden. ​ Doordat niet alleen Amsterdam maar ook de landelijke overheid zich met het ontwerp van het in 1876 geopende Noordzeekanaal bemoeide kreeg de polder in 1879 een rechtstreekse verbinding met de zeesluizen bij IJmuiden. ​
Regel 14: Regel 13:
 Als eersten vestigden zich grote houthandels en machinefabriek Bührs in het gebied. De Achtersluispolder was het eerste buiten de bebouwde kom ontwikkelde industriegebied van de Zaanstreek. De eind jaren vijftig gegraven [[baart|Isaac Baart]]- en [[Metselaar|Dirk Metselaar]]-haven vormden een belangrijke vestigingsfactor. Nadien vestigde [[ahold|Ahold]] een distributiecentrum en een Centrale Slagerij in de Achtersluispolder. De Achtersluispolder is volledig in gebruik als industriegebied. De aanvankelijk slechte bereikbaarheid over land werd verbeterd in 1987, toen er een aansluiting op de Coentunnelweg kwam. Als eersten vestigden zich grote houthandels en machinefabriek Bührs in het gebied. De Achtersluispolder was het eerste buiten de bebouwde kom ontwikkelde industriegebied van de Zaanstreek. De eind jaren vijftig gegraven [[baart|Isaac Baart]]- en [[Metselaar|Dirk Metselaar]]-haven vormden een belangrijke vestigingsfactor. Nadien vestigde [[ahold|Ahold]] een distributiecentrum en een Centrale Slagerij in de Achtersluispolder. De Achtersluispolder is volledig in gebruik als industriegebied. De aanvankelijk slechte bereikbaarheid over land werd verbeterd in 1987, toen er een aansluiting op de Coentunnelweg kwam.
  
-De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder [[http://​www.achtersluispolder.nl/​|BIA]]is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden.+De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder [[http://​www.achtersluispolder.nl/​|BIA]] is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden.
  
-Dankzij de 'tweede Coen' ​is de bereikbaarheid van het industriegebied aanmerkelijk verbeterd. Fietsers en wandelaars wordt, als de plannen doorgang vinden, in de toekomst de mogelijkheid geboden via een fietsbrug vanuit de Achtersluispolder het gebied rond de NoorderIJplas door te steken. De Achtersluispolder biedt hier en daar een vervallen aanblik, er is leegstand hetgeen dankzij de aantrekkende economie kan leiden tot meer aandacht vanuit het Amsterdamse bedrijfsleven. Wonen binnen en het introduceren van horeca in het gebied zijn onderwerpen die ter discussie staan.+Dankzij de tweede Coen is de bereikbaarheid van het industriegebied aanmerkelijk verbeterd. Fietsers en wandelaars wordt, als de plannen doorgang vinden, in de toekomst de mogelijkheid geboden via een fietsbrug vanuit de Achtersluispolder het gebied rond de NoorderIJplas door te steken. De Achtersluispolder biedt hier en daar een vervallen aanblik, er is leegstand hetgeen dankzij de aantrekkende economie kan leiden tot meer aandacht vanuit het Amsterdamse bedrijfsleven. Wonen binnen en het introduceren van horeca in het gebied zijn onderwerpen die ter discussie staan.
  
-De naastgelegen ​NoorderIJplas, temidden van een natuurgebied,​ wordt in 2017 door de gemeente Amsterdam als één van de alternatieve locaties voor een cruiseterminal genoemd. De voormalige meelfabriek De Vrede zou een recreatieve functie kunnen krijgen waarbij horeca en evenementen andere ontwikkelingen zouden kunnen versterken.+De naastgelegen ​Noorder-IJplas, temidden van een natuurgebied,​ wordt in 2017 door de gemeente Amsterdam als één van de alternatieve locaties voor een cruiseterminal genoemd. De voormalige meelfabriek De Vrede zou een recreatieve functie kunnen krijgen waarbij horeca en evenementen andere ontwikkelingen zouden kunnen versterken.
  
 In 2016 werden vluchtelingen opgenomen in de zogenoemde Bajesboot, afgemeerd aan de Isaac Baart-haven. In 2016 werden vluchtelingen opgenomen in de zogenoemde Bajesboot, afgemeerd aan de Isaac Baart-haven.