Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
blekerij [2018/05/16 22:40]
zaanlander
blekerij [2018/05/16 22:41] (huidige)
zaanlander
Regel 5: Regel 5:
 Ongetwijfeld in verband met de waterkwaliteit waren de blekerijen in Noord-Holland geconcentreerd in het duingebied, de omgeving tussen Haarlem en Egmond. In de Zaanstreek had [[Oostzaan]] een groot aantal kleine blekerijen van de 16e tot 18e eeuw, terwijl in Krommenie het bleken van garen ten behoeve van de [[zeildoekweverij]] van belang is geweest. ​ Ongetwijfeld in verband met de waterkwaliteit waren de blekerijen in Noord-Holland geconcentreerd in het duingebied, de omgeving tussen Haarlem en Egmond. In de Zaanstreek had [[Oostzaan]] een groot aantal kleine blekerijen van de 16e tot 18e eeuw, terwijl in Krommenie het bleken van garen ten behoeve van de [[zeildoekweverij]] van belang is geweest. ​
  
-De blekerijen in Oostzaan, hoewel het bleken van weefsels hier op opvallende schaal voorkwam, is over deze, binnen de Zaanstreek vrijwel alleen in Oostzaan uitgeoefende nijverheid, nauwelijks bronnenonderzoek verricht. ​Adriaan ​[[Loosjes|Adriaan Loosjes]] vermeldde in Beschrijving der Zaanlandsche dorpen uit 1794, dat er blijkens een verzoekschrift van de Oostzaanse linnenblekers aan de Staten van Holland in 1616 honderd blekerijen waren, die aan duizend mensen werk verschaften. In 1794 was er daarvan nog één over. +De blekerijen in Oostzaan, hoewel het bleken van weefsels hier op opvallende schaal voorkwam, is over deze, binnen de Zaanstreek vrijwel alleen in Oostzaan uitgeoefende nijverheid, nauwelijks bronnenonderzoek verricht. [[Loosjes|Adriaan Loosjes]] vermeldde in Beschrijving der Zaanlandsche dorpen uit 1794, dat er blijkens een verzoekschrift van de Oostzaanse linnenblekers aan de Staten van Holland in 1616 honderd blekerijen waren, die aan duizend mensen werk verschaften. In 1794 was er daarvan nog één over. 
  
 Loosjes merkte verder op dat zich onder de honderd blekerijen niet de klerenblekers bevonden, die er oudtijds in merkelijken getale zich bevonden. Voorts vermeldde hij dat er omtrent het midden van 't Dorp gehele streken velds met lijnwaad beslagen waren. ​ Loosjes merkte verder op dat zich onder de honderd blekerijen niet de klerenblekers bevonden, die er oudtijds in merkelijken getale zich bevonden. Voorts vermeldde hij dat er omtrent het midden van 't Dorp gehele streken velds met lijnwaad beslagen waren. ​