Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
calff [2018/06/13 09:42]
zaanlander
calff [2018/06/13 09:47] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Callf ==== ==== Callf ====
  
-(ook: Calf of Kalf) Naam van een welvarend Zaans koopliedengeslacht in de 17e en 18e eeuw. De naam verwijst naar de plaats van herkomst, het Kalf te Zaandam. De //stamvader// was Michiel Cornelisz Calff. Diens geboortejaar ​is niet bekend; hij stierf in 1673. Zijn zoon Cornelis Michielsz Calff (1652-1721) staat als zeer vermogend te boek, maar werd vooral bekend vanwege zijn langdurige vriendschap met [[czaar|Czaar Peter de Grote]] ​(1672-1725). Volgens het journaal van [[nomen|Jan Cornelisz Nomen]], die ongeveer te zelfder tijd een lakenwinkel in Westzaandam dreef, bezocht de Czaar hem meermalen, terwijl ook zijn zoon Claes Cornelisz Calff bezoeken van de Czaar en de Czarina ontving. Deze Claes Cornelisz is beter bekend geworden als Nicolaas Calff, een zeer rijk koopman. ​+De familie Callf, ​Calf of Kalf, is de naam van een welvarend Zaans koopliedengeslacht in de 17e en 18e eeuw. De naam verwijst naar de plaats van herkomst, het Kalf te Zaandam. De stamvader was Michiel Cornelisz Calff wiens geboortejaar niet bekend ​is; hij stierf in 1673. Zijn zoon Cornelis Michielsz Calff (1652-1721) staat als zeer vermogend te boek en werd vooral bekend vanwege zijn langdurige vriendschap met [[czaar|Czaar Peter de Grote]]. Volgens het journaal van [[nomen|Jan Cornelisz Nomen]], die een lakenwinkel in Westzaandam dreef, bezocht de Czaar hem meermalen, terwijl ook zijn zoon Claes Cornelisz Calff bezoeken van de Czaar en de Czarina ontving. Deze Claes Cornelisz is beter bekend geworden als Nicolaas Calff, een zeer rijk koopman. ​
  
 Nomen noteerde onder meer een door hem gehoord gesprek waarin de Czaar, die goed Nederlands sprak, in 17l6 gezegd zou hebben `Ick meene nogh eens tot Saandam te koomen om het oude Kalf te besoecken',​ waarmee hij Nicolaas bedoelde. Nicolaas Kalf wordt niet alleen een bekwaam en fortuinlijk koopman genoemd, maar kreeg ook bekendheid als kunstverzamelaar. Een zekere befaamdheid had zijn op buitenlandse reizen verzamelde collectie munten en penningen, die hij na zijn dood aan de Fries-doopsgezinde gemeente vermaakte, maar die in de vorige eeuw blijkbaar is verkocht. Nicolaas Kalf (1677-1731) woonde in een fraai en imposant koopmanshuis in de [[molenbuurt|Molenbuurt]]. Dit in zijn opdracht gebouwde pand is nog aanwezig, thans Westzijde 38.  Nomen noteerde onder meer een door hem gehoord gesprek waarin de Czaar, die goed Nederlands sprak, in 17l6 gezegd zou hebben `Ick meene nogh eens tot Saandam te koomen om het oude Kalf te besoecken',​ waarmee hij Nicolaas bedoelde. Nicolaas Kalf wordt niet alleen een bekwaam en fortuinlijk koopman genoemd, maar kreeg ook bekendheid als kunstverzamelaar. Een zekere befaamdheid had zijn op buitenlandse reizen verzamelde collectie munten en penningen, die hij na zijn dood aan de Fries-doopsgezinde gemeente vermaakte, maar die in de vorige eeuw blijkbaar is verkocht. Nicolaas Kalf (1677-1731) woonde in een fraai en imposant koopmanshuis in de [[molenbuurt|Molenbuurt]]. Dit in zijn opdracht gebouwde pand is nog aanwezig, thans Westzijde 38.