Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
gemeente_archief [2018/05/31 15:29]
zaanlander [Zaanstad]
gemeente_archief [2018/05/31 22:21] (huidige)
zaanlander
Regel 7: Regel 7:
    * 3. de archief-dienst,​ de instelling. ​    * 3. de archief-dienst,​ de instelling. ​
  
-Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen,​ veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, met name het [[http://​archief.zaanstad.nl/​|Gemeentearchief van Zaanstad]] behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder [[archief]].+Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen,​ veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, met name het [[https://​archief.zaanstad.nl/​|Gemeentearchief van Zaanstad]] behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder [[archief]].
  
  
Regel 53: Regel 53:
  
 ==Van Hoogstraat naar Stadhuisplein== ==Van Hoogstraat naar Stadhuisplein==
-Als laatste gemeentelijke dienst vertrok het Zaanse Gemeentearchief in februari 2013 naar het nieuwe stadhuis in Zaandam. Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het juiste adres. Het gemeentearchief bewaart niet alleen de archieven van de gemeente Zaanstad en haar voorgangers,​ maar ook die van de gemeente Oostzaan. Daarnaast is er een grote verzameling historische archieven van particulieren,​ bedrijven, verenigingen en kerken uit de Zaanstreek te vinden. Samen met de collectie historische foto’s, films, boeken en kranten vormen de archieven hét geheugen van de Zaanstreek. Alle documenten zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar en gratis in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief.+Als laatste gemeentelijke dienst vertrok het Zaanse Gemeentearchief in februari 2013 naar het nieuwe stadhuis in Zaandam. Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het [[https://​archief.zaanstad.nl/​|Gemeentearchief ​van Zaanstad]] aan het juiste adres. Het gemeentearchief bewaart niet alleen de archieven van de gemeente Zaanstad en haar voorgangers,​ maar ook die van de gemeente Oostzaan. Daarnaast is er een grote verzameling historische archieven van particulieren,​ bedrijven, verenigingen en kerken uit de Zaanstreek te vinden. Samen met de collectie historische foto’s, films, boeken en kranten vormen de archieven hét geheugen van de Zaanstreek. Alle documenten zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar en gratis in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief.
  
 De grote studiezaal biedt plaats aan 36 bezoekers. Voor meegebrachte laptops is gratis wifi beschikbaar;​ ook staan beeldschermen ter beschikking van de bezoekers. Geregeld is meer materiaal op afstand te raadplegen, zoals de beeldbank, maar ook bijvoorbeeld de catalogus van de bibliotheek en een groot deel van de inventarissen van de archieven. Voordeel is dat men thuis al stukken kan aanvragen die klaarliggen bij een bezoek aan het archief. Het gemeentearchief blijft voortdurend actief om digitale diensten uit te breiden. De grote studiezaal biedt plaats aan 36 bezoekers. Voor meegebrachte laptops is gratis wifi beschikbaar;​ ook staan beeldschermen ter beschikking van de bezoekers. Geregeld is meer materiaal op afstand te raadplegen, zoals de beeldbank, maar ook bijvoorbeeld de catalogus van de bibliotheek en een groot deel van de inventarissen van de archieven. Voordeel is dat men thuis al stukken kan aanvragen die klaarliggen bij een bezoek aan het archief. Het gemeentearchief blijft voortdurend actief om digitale diensten uit te breiden.