Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
historische_verenigingen [2018/04/21 21:39]
zaanlander
historische_verenigingen [2018/04/23 01:32] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Alle voormalige Zaanse gemeenten die in 1975 tot Zaanstad zijn verenigd kennen een historische vereniging, genootschap,​ commissie of oudheidkamer. Zaanstad kent de volgende verenigingen die zich met de plaatselijke geschiedenis bezig houden: Alle voormalige Zaanse gemeenten die in 1975 tot Zaanstad zijn verenigd kennen een historische vereniging, genootschap,​ commissie of oudheidkamer. Zaanstad kent de volgende verenigingen die zich met de plaatselijke geschiedenis bezig houden:
  
-   * Assendelft: het [[http://​www.historischgenootschapassendelft.nl/​|Historisch Genootschap Assendelft]],​+   * Assendelft: het [[historisch_genootschap_assendelft|Historisch Genootschap Assendelft]],​
    * Jisp: de [[http://​jisp.wormerlander.nl/​|Oudheidkundige Commissie Jisp]],  ​    * Jisp: de [[http://​jisp.wormerlander.nl/​|Oudheidkundige Commissie Jisp]],  ​
-   * Koog Zaandijk: [[https://​www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl/​|Historische Vereniging Koog-Zaandijk]],​+   * Koog Zaandijk: [[historische_vereniging_koog-zaandijk|Historische Vereniging Koog-Zaandijk]],​
    * Krommenie: het [[http://​www.hgc-krommenie.nl/​|Historisch Genootschap Crommenie]],​    * Krommenie: het [[http://​www.hgc-krommenie.nl/​|Historisch Genootschap Crommenie]],​
    * Oostzaan: de [[http://​oudheidkameroostzaan.nl/​|Stichting Oudheidkamer Oostzaan]],    * Oostzaan: de [[http://​oudheidkameroostzaan.nl/​|Stichting Oudheidkamer Oostzaan]],
-   * Oost-Knollendam:​ [[http://​www.historisch-okd.nl/|Stichting Historisch Oost-Knollendam]],​ +   * Oost-Knollendam:​ [[stichting_historisch_oost-knollendam|Stichting Historisch Oost-Knollendam]],​ 
-   * Westzaan: de [[http://​westzaan.nl/​historische-vereniging/​|Historische Vereniging Westzaan]],+   * Westzaan: de [[historische_vereniging_westzaan|Historische Vereniging Westzaan]],
    * Westzaan: [[http://​www.westzaansedigitalebeeldbank.nl/​|Beeldbank Westzaan]]    * Westzaan: [[http://​www.westzaansedigitalebeeldbank.nl/​|Beeldbank Westzaan]]
-   * Wormer: het [[http://​genootschapwormer.nl/​|Historisch Genootschap Wormer]], +   * Wormer: het [[historisch_genootschap_wormer|Historisch Genootschap Wormer]], 
-   * Wormerveer: de [[http://​www.historisch-wormerveer.nl/​|Historische Vereniging Wormerveer]],​  +   * Wormerveer: de [[historische_vereniging_wormerveer|Historische Vereniging Wormerveer]],​  
-   * Zaandam: [[http://​www.historisch-zaandam.nl/​|Historisch Zaandam]]  +   * Zaandam: [[historisch_zaandam|Historisch Zaandam]]  
-   * Zaanstad: [[https://​archief.zaanstad.nl/​|Gemeentearchief Zaanstad]]+   * Zaanstad: [[gemeente_archief|Gemeentearchief Zaanstad]]
    * Zaanstreek: [[http://​www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/​|Zaans Erfgoed]]    * Zaanstreek: [[http://​www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/​|Zaans Erfgoed]]