Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wilhelminaschool_zaandam [2018/04/23 13:09]
zaanlander
wilhelminaschool_zaandam [2018/04/23 13:12] (huidige)
zaanlander
Regel 17: Regel 17:
 Niettemin [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010558729:​mpeg21:​a0066|citeert het Nederlands Dagblad]] uit een rapport van de Vereniging '​Algemene Bond van Ouders en Opvoeders'​ die zich kant tegen zogenaamde kritische leraren en misstanden bij de openbare Zaandamse lagere scholen in het algemeen en de aldaar gevestigde openbare Wilhelminaschool in het bijzonder, het volgende: //,,De kinderen doen waar ze zin in hebben. Ze maken zelf uit of ze naar binnen gaan of niet, als de bel luidt. Onder toeziend oog van onderwijzend personeel wordt een jochie op verschrikkelijke wijze afgetuigd. Zitten blijven bestaat niet. De leerlingen zijn soms twee jaar of meer achter vergeleken bij andere lagere scholen. Geschiedenis en aardrijkskunde worden niet meer gegeven. Daarentegen wel seksuele voorlichting op de meest ergerlijke wijze. In de klassen zijn tentdoeken aan het meubilair vastgespijkerd,​ waaronder kinderen van tien, elf jaar ongeveer, zich bezig houden met handtastelijkheden van hetero- en homoseksuele aard, alsmede met het lezen van pornografische lectuur. De leerkrachten gebruiken drugs."// ​ Niettemin [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010558729:​mpeg21:​a0066|citeert het Nederlands Dagblad]] uit een rapport van de Vereniging '​Algemene Bond van Ouders en Opvoeders'​ die zich kant tegen zogenaamde kritische leraren en misstanden bij de openbare Zaandamse lagere scholen in het algemeen en de aldaar gevestigde openbare Wilhelminaschool in het bijzonder, het volgende: //,,De kinderen doen waar ze zin in hebben. Ze maken zelf uit of ze naar binnen gaan of niet, als de bel luidt. Onder toeziend oog van onderwijzend personeel wordt een jochie op verschrikkelijke wijze afgetuigd. Zitten blijven bestaat niet. De leerlingen zijn soms twee jaar of meer achter vergeleken bij andere lagere scholen. Geschiedenis en aardrijkskunde worden niet meer gegeven. Daarentegen wel seksuele voorlichting op de meest ergerlijke wijze. In de klassen zijn tentdoeken aan het meubilair vastgespijkerd,​ waaronder kinderen van tien, elf jaar ongeveer, zich bezig houden met handtastelijkheden van hetero- en homoseksuele aard, alsmede met het lezen van pornografische lectuur. De leerkrachten gebruiken drugs."// ​
  
-,,De zaak begon pas goed te rollen toen twee raadsleden, te weten de heren J. Kuyt (VVD) en D. Winkel (D' 66) [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010374580:​mpeg21:​a0090|vragen stelden]]. Uit brieven van de ouders bleek ook dat de onderwijskrachten drugs gebruikten, gezien de vage verweesde opmerkingen tijdens het spreekuur met de ouders en het stomweg laten begaan van de kinderen, die soms helemaal geen les meer kregen, en zich afreageerden in agressie en bovengenoemde situaties. Eén en ander resulteerde hierin dat de school kinderen afleverde, die niet eens geschikt waren voor de MAVO. Trouwens, cijfers werden niet gegeven, de ouders wisten niet wat ze met de kinderen aan moesten en werden tijdens de spreekuren omver gepraat. De heer Ansink zegt dat de kinderen ludiek en creatief bezig moeten worden gehouden. Een leerproces mag in zijn ogen niet op school. Ook meent hij dat de maatschappij veranderd moet worden. aldus het Nederlands Dagblad."+,,De zaak begon pas goed te rollen toen twee raadsleden, te weten de heren J. Kuyt (VVD) en D. Winkel (D' 66) [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010374580:​mpeg21:​a0090|vragen stelden]]. Uit brieven van de ouders bleek ook dat de onderwijskrachten drugs gebruikten, gezien de vage verweesde opmerkingen tijdens het spreekuur met de ouders en het stomweg laten begaan van de kinderen, die soms helemaal geen les meer kregen, en zich afreageerden in agressie en bovengenoemde situaties. Eén en ander resulteerde hierin dat de school kinderen afleverde, die niet eens geschikt waren voor de MAVO. Trouwens, cijfers werden niet gegeven, de ouders wisten niet wat ze met de kinderen aan moesten en werden tijdens de spreekuren omver gepraat. De heer Ansink zegt dat de kinderen ludiek en creatief bezig moeten worden gehouden. Een leerproces mag in zijn ogen niet op school. Ook meent hij dat de maatschappij veranderd moet worden." ​aldus het Nederlands Dagblad.
  
 De ouders van de kinderen die de school bezochten waren tevreden over de school en hadden deze juist bewust gekozen vanwege de pedagogisch-didactische uitgangspunten. Afgesproken werd dat de onderwijskundig pedagoog Cor Rudolph van het APS zich direct met de onderwijsvernieuwing aan de Wilhelminaschool zou bemoeien, terwijl de rijksinspectie en de gemeentelijke inspectie extra aandacht aan de school zouden besteden. ​ De ouders van de kinderen die de school bezochten waren tevreden over de school en hadden deze juist bewust gekozen vanwege de pedagogisch-didactische uitgangspunten. Afgesproken werd dat de onderwijskundig pedagoog Cor Rudolph van het APS zich direct met de onderwijsvernieuwing aan de Wilhelminaschool zou bemoeien, terwijl de rijksinspectie en de gemeentelijke inspectie extra aandacht aan de school zouden besteden. ​