Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
achtersluispolder [2017/09/22 10:59]
zaanlander
achtersluispolder [2018/06/16 01:32] (huidige)
zaanlander
Regel 8: Regel 8:
  
 Vanaf 1917 werd de Achtersluispolder een vestigingsplaats voor industrie. Toen werd [[Vrede3|De Vrede]], nog steeds het meest markante gebouw in het industriegebied,​ gebouwd waarna de jachtwerf van Kraaier werd gevestigd. ​ Vanaf 1917 werd de Achtersluispolder een vestigingsplaats voor industrie. Toen werd [[Vrede3|De Vrede]], nog steeds het meest markante gebouw in het industriegebied,​ gebouwd waarna de jachtwerf van Kraaier werd gevestigd. ​
 +
 +Gedurende de tweede wereldoorlog werd de Achtersluispolder door de Duitsers geheel onder water gezet om een geallieerde landing in de Zaanstreek tegen te gaan.
  
 Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er behoefte in Zaandam een gebied in te richten ten behoeve van het bedrijfsleven. Met name waar ruimte kon worden gecreëerd voor de zwaardere industrie. De landelijke politiek stuurde aan op vertrek van grote bedrijven uit de binnensteden door systematischer en consequenter op te treden zo nodig onder dwang van het vergunningenstelsel. Door deze ontwikkeling ontstond ook bij ondernemers de wens zich buiten de bebouwing van de steden gaan vestigen. Daarnaast boden de buitengebieden de industrie meer mogelijkheden in vergelijking met de binnenstedelijke huisvesting,​ waarbij sprake is een betere bereikbaarheid en ontsluiting. De beslissing de Achtersluispolder te vestigen, destijds natuurgebied,​ resulteerde tot enig verzet van de natuurminnende burger, niettemin werden de eerste palen voor bebouwing geslagen en wel aan de Sluispolderweg,​ die als een slagader door het gebied voert. ​ Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er behoefte in Zaandam een gebied in te richten ten behoeve van het bedrijfsleven. Met name waar ruimte kon worden gecreëerd voor de zwaardere industrie. De landelijke politiek stuurde aan op vertrek van grote bedrijven uit de binnensteden door systematischer en consequenter op te treden zo nodig onder dwang van het vergunningenstelsel. Door deze ontwikkeling ontstond ook bij ondernemers de wens zich buiten de bebouwing van de steden gaan vestigen. Daarnaast boden de buitengebieden de industrie meer mogelijkheden in vergelijking met de binnenstedelijke huisvesting,​ waarbij sprake is een betere bereikbaarheid en ontsluiting. De beslissing de Achtersluispolder te vestigen, destijds natuurgebied,​ resulteerde tot enig verzet van de natuurminnende burger, niettemin werden de eerste palen voor bebouwing geslagen en wel aan de Sluispolderweg,​ die als een slagader door het gebied voert. ​
Regel 15: Regel 17:
 De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder [[http://​www.achtersluispolder.nl/​|BIA]] is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden. De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder [[http://​www.achtersluispolder.nl/​|BIA]] is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden.
  
-Dankzij de tweede Coen is de bereikbaarheid van het industriegebied aanmerkelijk verbeterd. Fietsers en wandelaars wordt, als de plannen doorgang vinden, in de toekomst de mogelijkheid geboden via een fietsbrug vanuit de Achtersluispolder het gebied rond de NoorderIJplas ​door te steken. De Achtersluispolder biedt hier en daar een vervallen aanblik, er is leegstand hetgeen dankzij de aantrekkende economie kan leiden tot meer aandacht vanuit het Amsterdamse bedrijfsleven. Wonen binnen en het introduceren van horeca in het gebied zijn onderwerpen die ter discussie staan.+Dankzij de tweede Coen is de bereikbaarheid van het industriegebied aanmerkelijk verbeterd. Fietsers en wandelaars wordt, als de plannen doorgang vinden, in de toekomst de mogelijkheid geboden via een fietsbrug vanuit de Achtersluispolder het gebied rond de Noorder-IJplas ​door te steken. De Achtersluispolder biedt hier en daar een vervallen aanblik, er is leegstand hetgeen dankzij de aantrekkende economie kan leiden tot meer aandacht vanuit het Amsterdamse bedrijfsleven. Wonen binnen en het introduceren van horeca in het gebied zijn onderwerpen die ter discussie staan.
  
 De naastgelegen Noorder-IJplas,​ temidden van een natuurgebied,​ wordt in 2017 door de gemeente Amsterdam als één van de alternatieve locaties voor een cruiseterminal genoemd. De voormalige meelfabriek De Vrede zou een recreatieve functie kunnen krijgen waarbij horeca en evenementen andere ontwikkelingen zouden kunnen versterken. De naastgelegen Noorder-IJplas,​ temidden van een natuurgebied,​ wordt in 2017 door de gemeente Amsterdam als één van de alternatieve locaties voor een cruiseterminal genoemd. De voormalige meelfabriek De Vrede zou een recreatieve functie kunnen krijgen waarbij horeca en evenementen andere ontwikkelingen zouden kunnen versterken.
Regel 21: Regel 23:
 In 2016 werden vluchtelingen opgenomen in de zogenoemde Bajesboot, afgemeerd aan de Isaac Baart-haven. In 2016 werden vluchtelingen opgenomen in de zogenoemde Bajesboot, afgemeerd aan de Isaac Baart-haven.
  
-Zie ook: [[eco:​economische_ontwikkeling_na_1800#​3.6.3. Houthandel, houtzagerij,​ houtverwerkende industrie|Economische geschiedenis 3.6.3]]  ​+Los van alle plannen werd in 2017 een fietspad opgeleverd om fietsers de mogelijkheid te bieden zich autoluw en stoplichtloos per rijwiel naar Amsterdam-Noord te begeven.
  
 +Zie ook: [[eco:​economische_ontwikkeling_na_1800#​3.6.3. Houthandel, houtzagerij,​ houtverwerkende industrie|Economische geschiedenis 3.6.3]]  ​
  
 +{{tag>​industrie eerste_wereldoorlog tweede_wereldoorlog noordzeekanaal haven}}