actie_barst

Overconsumptie is op 13 november 1973 de reden waarom leerlingen van 25 Zaanse middelbare scholen naar Zaandam fietsten om daar op de markt mee te werken aan een grote manifestatie rond het thema overconsumptie. Actiegroepen, politieke partijen, overheidsinstellingen en leerlingen verstrekten, met behulp van spelletjes en toneelstukjes informatie over overconsumptie. In de Oostzijderkerk werd een forumdiscussie gehouden, waaraan minister Vorrink, PSP-kamerlid Van der Lek en staatssecretaris Van Hullen inhaakten.

De scholieren zijn al langer met overconsumptie bezig. Vanaf half september is het project BARST, een voortzetting van het twee jaar eerder gehouden project STIK over de milieuvervuiling, uitgerold. Het consumentengedrag is één van de oorzaken die tot milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen leidt. Daarnaast consumeren inwoners van rijkere landen teveel ten opzichte van arme medemensen. Om de projectnaam wat duidelijker te stellen: wij BARSTen van de overvloed, maar laten tegelijkertijd onze medemens BARSTen en dreigt deze wereld straks misschien wel uit elkaar te BARSTen?

Een werkgroep van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek stelde een nota Overconsumptie samen die diende als basis voor de BARST-boekjes die zevenduizend leerlingen ontvingen en waarin wordt uitgelegd hoe het zit met productie, vervuiling en wat de gevolgen zijn van overconsumptie. Duidelijke oplossingen worden in de BARST-boekjes overigens niet geboden.

Leerlingen worden gestimuleerd om met leraren, ouders, kennissen en elkaar via mogelijke uitwegen over de problemen te praten. Het BARST-project is slechts een begin, de actie is niet afgelopen met de grote BARST-dag 13 november 1973. Daar is de aangeboden stof misschien wat te ingewikkeld voor; nadrukkelijk stelt de BARST-groep dat er op school verder over de overconsumptie gesproken moet worden. Feitelijk hoort het onderwerp in het gewone lespakket thuis. Nog mooier zou het zijn als ook anderen soortgelijke projecten zouden opzetten. BARST zou dan perfect als voorbeeld kunnen dienen.

De projectgroep richt zich niet alleen tot leerlingen en leraren, maar ook nadrukkelijk tot familieleden en alle inwoners van de Zaanstreek. Die groep 'niet direct betrokkenen' wordt dan vandaag met de neus op BARST gedrukt. Ook mensen die buiten de Zaanstreek wonen, zullen benaderd worden: via radio en tv, de kranten en alle mogelijke andere kanalen wil de groep die BARST uitvond en organiseerde het idee van het project uitdragen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/actie_barst.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)