actie_stik

Van 28 april tot 5 mei 1971 werd de actie Stik! in de Zaanstreek gehouden, waarbij de milieuvervuiling in het middelpunt van de belangstelling stond. Op scholen werden informatieboekjes over de milieuvervuiling besproken waarin uitvoerig aandacht werd besteed aan de niet zo hoopvolle situatie in de Zaanstreek. Beroemde vogelweidegebieden werden bedreigd door luchtvervuiling, sommige plantensoorten kwamen niet meer voor, bovendien treiterden vieze luchtjes de Zaanstreek, voortkomend uit de schoorstenen van talrijke industrieën.

De actie Stik! werd opgezet door Kontakt Milieubeheer Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKontakt Milieubeheer Zaanstreek

Aanvankelijk samenwerkingsverband van diverse (milieu)organisaties met als doelstelling het bevorderen van het milieubewustzijn. Later omgezet in een vereniging met in 1990 ongeveer 400 leden en deel uitmakend van de milieufederatie Noord-Holland (CMN).
KMZ, waarin een twintigtal verenigingen, die zich met natuurstudie of natuurbescherming bezighouden, verenigd waren. De actie strekte zich niet alleen uit tot de scholen. Op zaterdag 1 mei ging de drukste verkeers- en winkelstraat van Zaandam, de Westzijde op slot, gedurende enkele uren werd deze straat uitgeroepen tot één groot speelveld, waar auto's taboe waren.

De actie Stik! werd afgesloten met een grote manifestatie op woensdag 5 mei 1971 in schouwburg De Speeldoosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpeeldoos, de

Schouwburg-concertzaal aan de Vincent van Goghweg in Zaandam, met ongeveer 700 zitplaatsen, opende haar deuren op 2 januari 1970 na een bouwperiode van drie jaar. De officiële opening geschiedde door mr. F.J. Kranenburg, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, door het mechaniek van een speeldoos in werking te stellen. Er was muziek van het Radio Promenade Orkest o.l.v. Jan Schaap.
en het aanpalende Zaanlands Lyceumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum

Openbare scholengemeenschap in Zaandam, sinds 1963 gevestigd aan de Vincent van Goghweg.

In het Zaanlands Lyceum werden een Havo-, een Atheneum- en een Gymnasiumafdeling samengebracht. Het Lyceum kwam in 1920 tot stand door omzetting van de in 1866 opgerichte HBS. In 1963 werd de Handelsdagschool toegevoegd.
. Daar was de gehele dag ruimte voor discussies, forums, commentaren en films. De manifestatie werd geopend door staatssecretaris Kruisinga. Tot de forumdeelnemers behoorden Dick Hillenius, bioloog; dr. Hueting van het CBS; Douke Elsma van Aktiegroep Gasalarm Bergen; dokter Van Ojink, geluidshindercomité Zwanenburg; Lucas Reynders, biochemicus, en een aantal burgemeesters, verantwoordelijk voor het voorontwerp structuurplan voor de Zaanstreek.

De actie leverde landelijke belangstelling op: Zaanse STIK-actie maakt veel indruk

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/actie_stik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/21 09:20
  • door jan