actie_stik

Van 28 april tot 5 mei 1971 werd de actie Stik! in de Zaanstreek gehouden, waarbij de milieuvervuiling in het middelpunt van de belangstelling stond. Op scholen werden informatieboekjes over de milieuvervuiling besproken waarin uitvoerig aandacht werd besteed aan de niet zo hoopvolle situatie in de Zaanstreek. Beroemde vogelweidegebieden werden bedreigd door luchtvervuiling, sommige plantensoorten kwamen niet meer voor, bovendien treiterden vieze luchtjes de Zaanstreek, voortkomend uit de schoorstenen van talrijke industrieën.

De actie Stik! werd opgezet door Kontakt Milieubeheer Zaanstreek KMZ, waarin een twintigtal verenigingen, die zich met natuurstudie of natuurbescherming bezighouden, verenigd waren. De actie strekte zich niet alleen uit tot de scholen. Op zaterdag 1 mei ging de drukste verkeers- en winkelstraat van Zaandam, de Westzijde op slot, gedurende enkele uren werd deze straat uitgeroepen tot één groot speelveld, waar auto's taboe waren.

De actie Stik! werd afgesloten met een grote manifestatie op woensdag 5 mei 1971 in schouwburg De Speeldoos en het aanpalende Zaanlands Lyceum. Daar was de gehele dag ruimte voor discussies, forums, commentaren en films. De manifestatie werd geopend door staatssecretaris Kruisinga. Tot de forumdeelnemers behoorden Dick Hillenius, bioloog; dr. Hueting van het CBS; Douke Elsma van Aktiegroep Gasalarm Bergen; dokter Van Ojink, geluidshindercomité Zwanenburg; Lucas Reynders, biochemicus, en een aantal burgemeesters, verantwoordelijk voor het voorontwerp structuurplan voor de Zaanstreek.

De actie leverde landelijke belangstelling op: Zaanse STIK-actie maakt veel indruk

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/actie_stik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/21 09:20
  • door jan