agathepark

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
agathepark [2018/04/06 01:15]
zaanlander
agathepark [2018/04/17 07:51] (huidige)
zaanlander
Regel 8: Regel 8:
 Het Agathepark werd een wat naar binnen gekeerde groenvoorziening rond een waterpartij. Het bestaat sindsdien eigenlijk uit twee gedachten; een negentiende-eeuws wandelpark en een twintigste-eeuws volkspark. Het wandelpark, het zuidelijk deel, kreeg een aantal bijzondere bomen. Het noordelijk deel was ruimtelijker en gelegen rondom speelweiden. De twee stukken groen werden verbonden met een hoge voetbrug, zo aangelegd om de boerenpramen er ongehinderd onderdoor te kunnen laten varen. Het Agathepark werd een wat naar binnen gekeerde groenvoorziening rond een waterpartij. Het bestaat sindsdien eigenlijk uit twee gedachten; een negentiende-eeuws wandelpark en een twintigste-eeuws volkspark. Het wandelpark, het zuidelijk deel, kreeg een aantal bijzondere bomen. Het noordelijk deel was ruimtelijker en gelegen rondom speelweiden. De twee stukken groen werden verbonden met een hoge voetbrug, zo aangelegd om de boerenpramen er ongehinderd onderdoor te kunnen laten varen.
  
-Op 12 september 1931 ging het park officieel open. Pas drie jaar later kreeg het de naam Agathepark, als dank voor de financiële steun die de naamgeefster had bewerkstelligd. P. van Walbeek ontwierp de muziektent, compleet met een rieten kap. Het onderste deel werd gebruikt als kantine voor de medewerkers in het park. In de loop der jaren brandde het bouwwerk verscheidene keren af. Oorspronkelijk stond er naast de muziektent ook nog een volière met onder meer tropische vogels, duiven en pauwen. Er woonden zelfs een tijdje enige apen.+[{{:​1931_agathepark.png?​300 |//Het Agathepark na de oplevering in 1931//}}]Op 12 september 1931 ging het park officieel open. Pas drie jaar later kreeg het de naam Agathepark, als dank voor de financiële steun die de naamgeefster had bewerkstelligd. P. van Walbeek ontwierp de muziektent, compleet met een rieten kap. Het onderste deel werd gebruikt als kantine voor de medewerkers in het park. In de loop der jaren brandde het bouwwerk verscheidene keren af. Oorspronkelijk stond er naast de muziektent ook nog een volière met onder meer tropische vogels, duiven en pauwen. Er woonden zelfs een tijdje enige apen.
  
 De in 1955 in het park geplaatste muziektent werd enkele malen door vandalisme in brand gestoken, maar is weer herbouwd. In 1955 verrees er naast de muziektent een bank, door de burgerij aangeboden aan [[Schaar|Gerrit Schaar]], ter gelegenheid van zijn 50-jarig dirigentschap bij het fanfare-orkest Onderling Genoegen uit Krommenie. Een jaar later, bij het 25-jarig jubileum, werd het Agathepark verrijkt met een driestralige fontein. In mei 1965 kreeg het park een nieuwe aanvulling. De Verblifa schonk het park een in brons gegoten beeldje van een fluitspeler en een meisje, een ontwerp van beeldhouwster Gerarda Rueter uit Sloten. Verderop in het park is de sokkel van een zonnewijzer zichtbaar. De complete zonnewijzer was in 1966 een geschenk van mevrouw Pigeaud Kaars Sijpesteijn. Door vernielingen bleef alleen de sokkel over. De in 1955 in het park geplaatste muziektent werd enkele malen door vandalisme in brand gestoken, maar is weer herbouwd. In 1955 verrees er naast de muziektent een bank, door de burgerij aangeboden aan [[Schaar|Gerrit Schaar]], ter gelegenheid van zijn 50-jarig dirigentschap bij het fanfare-orkest Onderling Genoegen uit Krommenie. Een jaar later, bij het 25-jarig jubileum, werd het Agathepark verrijkt met een driestralige fontein. In mei 1965 kreeg het park een nieuwe aanvulling. De Verblifa schonk het park een in brons gegoten beeldje van een fluitspeler en een meisje, een ontwerp van beeldhouwster Gerarda Rueter uit Sloten. Verderop in het park is de sokkel van een zonnewijzer zichtbaar. De complete zonnewijzer was in 1966 een geschenk van mevrouw Pigeaud Kaars Sijpesteijn. Door vernielingen bleef alleen de sokkel over.
  • agathepark.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/17 07:51
  • door zaanlander