allochtonen

Inwoners die van elders afkomstig zijn, in tegenstelling tot autochtonen, de oorspronkelijke streekbevolking. Als allochtoon worden meer in het bijzonder de bevolkingsgroepen aangeduid die uit het buitenland afkomstig zijn. In 1988 woonden in Zaanstad 7.841 personen van een andere dan de Nederlandse nationaliteit, dit is 6,1 procent van het totaal. Sinds omstreeks 1955 is het aantal allochtonen in de Zaanstreek gestadig toegenomen.

De industriële bedrijven kampten in die tijd met grote personeelstekorten, zij boden graag werkgelegenheid aan buitenlandse arbeidskrachten. Aanvankelijk waren deze vooral afkomstig uit Zuid-Europa, voornamelijk uit Spanje, maar ook uit Portugal, Italië, Joegoslavië en Griekenland; later werden werknemers geworven in Turkije, Marokko en Polen.(zie ook: Arbeidsplaatsen en bedrijfsgrootteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsplaatsen en bedrijfsgrootte

Onder een arbeidsplaats wordt verstaan: een betaalde functie waarin meer dan 15 uur per week wordt gewerkt. De bedrijfsgrootte wordt (althans hier) bepaald door het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf biedt. De werkgelegenheid wordt gevormd door het totaal aantal arbeidsplaatsen. Door optelling van het aantal arbeidsplaatsen binnen economische sectoren is inzicht te krijgen in de Werkgelegenheid die de verschillende bedrijfstakken door de eeuwen heen boden …
). Daarnaast hadden zich eerder al groepen uit de Overzeese Gebiedsdelen, later Koninkrijksdelen, in de streek gevestigd: de Molukkers, Ambonezen in Wormerveer, terwijl ook Surinamers en Antillianen woon- en werkgelegenheid in de Zaanstreek vonden. Zij bezitten overigens de Nederlandse nationaliteit).

In verschillend opzicht dient aan allochtonen voorlichtende en begeleidende zorg te worden gegeven. Zie: Overheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOverheidszorg

l. Inleiding

De gemeente Zaanstad is met 130.000 inwoners een van de grote gemeenten in Nederland. Naarmate een gemeente groter is kan zij haar burgers meer diensten aanbieden. De plaatselijke overheidszorg is vooral sterk toegenomen in de periode na 1880, en dan met name in de grotere gemeenten. In de periode daarvoor was de omvang van de dienstverlening betrekkelijk klein. De ontwikkeling van de overheidszorg in Zaandam na 1880 verliep min of meer gelijk met die van andere geme…
Historisch gezien is de instroming van allochtone groepen geen nieuw verschijnsel. Al in de 17e eeuw werden voor de walvisvaart onder meer Basken en Jutten gemonsterd; later vestigden zich bijvoorbeeld Waalse en Franse steenhouwers in de streek, terwijl relatief ook veel Duitsers, deels Lutheranen, zich in de bevolking hebben gemengd. Deze groepen zijn inmiddels geheel in de streekbevolking geïntegreerd. In ruimere zin beschouwd kent de Zaanstreek thans zeer veel allochtonen. Een groot deel van de bevolking is hier niet geboren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/allochtonen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/03/23 19:43
  • door zaanlander