anarchisme

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Arbeidersbewegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidersbeweging

  Zie:

  * Anarchisme, * Communisme, * Socialisme, * Vakverenigingen, alsmede * Arbeiders Jeugd Centrale.
 • Dageraad, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDageraad, de

  Vrijdenkersvereniging, opgericht in oktober 1856, die in de Zaanstreek een redelijk grote aanhang verwierf. De Dageraad (in 1957 werd de naam van de vereniging veranderd in De Vrije Gedachte) was aanvankelijk liberaal georiënteerd en stond in de begintijd onder invloed van onder anderen Multatuli. Via figuren als A. Gerhard en
 • Domela Nieuwenhuis, Ferdinandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

  Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

  Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

  Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
 • Politiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolitiek

  Zie: Bestuur en Rechtspraak, 3.2.l. en de verschillende gemeentevermeldingen. Zie ook: Anarchisme, Anti-revolutionaire politiek, Christelijk-historische Unie, christen-democratisch appèl, Communisme, Katholieke politiek, Liberalisme, Socialisme.
 • Rode Zaanstreek, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRode Zaanstreek, de

  Elders had ons gebied in de eerste helft van de 20e eeuw de naam Rode Zaanstreek en dat niet geheel ten onrechte. Het socialisme telde hier meer aanhangers dan in andere streken. Hun aantal was groot, dat moge uit de bij de afzonderlijke gemeenten in deze encyclopedie opgenomen politieke overzichten blijken. Bij het zoeken naar een verklaring komt men allereerst uit bij de samenstelling van de Zaanse bevolking, die in het oude industriegebied meer dan elders uit arbeiders be…
 • Socialismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

  Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
 • Vakverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

  Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/anarchisme.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
 • (Externe bewerking)