anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
anarchisme [2016/10/02 19:08]
jan [Anarchisme in de Zaanstreek]
anarchisme [2016/10/07 09:16]
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 17: Regel 17:
  
 === Anarchisme in de Zaanstreek === === Anarchisme in de Zaanstreek ===
-Ook en juist in de Zaanstreek is een groot deel der arbeidersbevolking lange tijd sterk door de ideeën van Domela Nieuwenhuis beïnvloed gebleven, met onmiddellijke gevolgen, zoals toenemende sociale betrokkenheid en een militant klasse-bewustzijn. Dit werkte aanvankelijk op zijn minst ook door in de bereidheid tot (zelf)studie,​ de [[drankbestrijding|drankbestrijding]],​ [[esperanto]] en de deelname aan cultuurbeoefening (koren, muziek- en toneelgezelschappen). Het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkeling zowel bijdroeg aan het imago van zelfbewuste vrijmoedigheid,​ dat Zaankanters lange tijd is toegedacht, als dat van de 'Rode Zaanstreek'​. Mogelijk sloot het 'Vrije Socialisme'​ van Domela Nieuwenhuis aan bij de Zaanse mentaliteit,​ de neiging tot relativeren en de reeds bestaande kerkelijke vrijzinnigheid. Gezegd wordt dat het Domela Nieuwenhuis-socialisme leidde tot een latere verbrokkeling,​ die in de Zaanstreek tot uitdrukking kwam in vooroorlogs politiek succes van socialistische splinterpartijen en een relatief grote toeloop naar de communistische beweging. In dit opzicht kan dan de invloed van het anarchisme op de Zaanse samenleving niet worden ontkend. Tenslotte kan ook worden gewezen op de door de Vrije Socialisten bevorderde oprichting van een [[Libertaire]], die in haar opzet volledig paste in het idealistisch anarchistische maatschappijbeeld van een niet onaanzienlijke groep Zaankanters. ​+Ook en juist in de Zaanstreek is een groot deel der arbeidersbevolking lange tijd sterk door de ideeën van Domela Nieuwenhuis beïnvloed gebleven, met onmiddellijke gevolgen, zoals toenemende sociale betrokkenheid en een militant klasse-bewustzijn. Dit werkte aanvankelijk op zijn minst ook door in de bereidheid tot (zelf)studie,​ de [[drankbestrijding|drankbestrijding]],​ [[esperanto]] en de deelname aan cultuurbeoefening (koren, muziek- en toneelgezelschappen). Het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkeling zowel bijdroeg aan het imago van zelfbewuste vrijmoedigheid,​ dat Zaankanters lange tijd is toegedacht, als dat van de 'Rode Zaanstreek'​. Mogelijk sloot het 'Vrije Socialisme'​ van Domela Nieuwenhuis aan bij de Zaanse mentaliteit,​ de neiging tot relativeren en de reeds bestaande kerkelijke vrijzinnigheid. Gezegd wordt dat het Domela Nieuwenhuis-socialisme leidde tot een latere verbrokkeling,​ die in de Zaanstreek tot uitdrukking kwam in vooroorlogs politiek succes van socialistische splinterpartijen en een relatief grote toeloop naar de communistische beweging. In dit opzicht kan dan de invloed van het anarchisme op de Zaanse samenleving niet worden ontkend. Tenslotte kan ook worden gewezen op de door de Vrije Socialisten bevorderde oprichting van een [[libertaire_school]], die in haar opzet volledig paste in het idealistisch anarchistische maatschappijbeeld van een niet onaanzienlijke groep Zaankanters. ​
  
 K. Woudt    K. Woudt   
  • anarchisme.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/02/28 12:36
  • door zaanlander