Sint-Petersburg 18 januari 1795 – Den Haag 1 maart 1865

Grootvorstin van Rusland, in 1816 gehuwd met kroonprins Willem, de latere koning Willem II. Zij bezocht Zaandam in 1831. Het Czaar Peterhuisjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCzaar Peterhuisje

Zeventiende-eeuws arbeidershuisje aan 't Krimp te Zaandam, waar Czaar Peter in 1697 een week verbleef. Het huisje wordt jaarlijks door zo'n 10.000 personen bezocht, onder wie een flink aantal Russen. Het in 1632 gebouwde houten arbeidershuisje werd tot 1780 in tweeën bewoond. Na die tijd werd het pand een bezienswaardigheid. Graaf Orlow, commandant van de Russische vloot, was in 1780 de eerste adellijke bezoeker, nadien zouden er velen volgen.
aan het Krimpplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrimp, Het

Pad in Zaandam-West. Aan het Krimp staat het Czaar Peterhuisje. Nadat Czaar Peter de Grote in dit huisje overnacht had, werd het Krimp ook wel de Keizersgracht genoemd. Het pad komt in 1642 voor als Krimpenburg en had in ieder geval in 1656 een padreglement. Het land ten westen heette het Krimperven.
was haar eigendom; het was haar door Koning Willem 1 in 1818 ten geschenke gegeven ter gelegenheid van de geboorte van zijn kleinzoon Alexander.

Anna Paulowna was er zeer mee ingenomen, zij liet het achterhuisje, waarin Czaar Peter had gelogeerd, overbouwen met een pannendak, dat rustte op stijlen met open bogen. De reeds in 1817 opgerichte Vrijmetselaarsloge|plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijmetselarij (ook: maçonnerie)

Internationaal verbreide, maar in feite landelijk en plaatselijk georganiseerde broederschap, een groepering die niet zozeer een geestelijke stroming belichaamt maar die streeft naar zowel persoonlijke als gezamenlijke bezinning op de levenshouding (ethos). De vrijmetselaars komen bijeen in werkplaatsen of loges (Engels: lodges = bouwketen), daarbij in godsdienstig opzicht hun bijzondere meningen aan henzelf overlatende.
) kreeg later haar naam. In 1898 werd de Anna Paulownastraat te Zaandam naar haar vernoemd.

Zie ook Anna Paulowna van Rusland op wikipedia.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/anna.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)