Totel van het eerste nummer. Bron Archief Zaans Erfgoed

Anno 1961, was een blad dat werd uitgegeven door de vereniging Vrienden van het Zaanse Schans, later van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrienden van het Zaanse Huis, Vereniging

In 1961 als Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans opgerichte organisatie, die zich aanvankelijk steunverlening aan de Zaanse Schans ten doel stelde. Het ledental steeg tot boven de duizend en de vereniging kon in jaarlijkse afdrachten in totaal ongeveer f 250.000,- aan de totstandkoming van de Schans bijdragen.
. Er zijn totaal 160 nummers uitgegeven. Het laatste verscheen in in 2001, daarna ging het blad over in het blad Zaanse Erfgoed, als orgaan van de Vereniging Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen
.

Het eerste nummer verscheen in 1962 en bestond uit vier pagina's A4, de inhoud werd vooral bepaald door beschrijvingen en nauwkeurige tekeningen van de panden die naar de Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schans

Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkeld buurtje met woningen en andere gebouwen, vrij toegankelijk en ontworpen om de ooit in de Zaanstreek ontstane bouwstijl en -trant voor de toekomst te behouden. De Zaanse Schans ontwikkelde zich aanvankelijk onbedoeld tot mondiaal bekende toeristische bestemming met jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers in 2016. Het buurtje verrees in een hoek van de Kalverpolder, begrensd door Kalverringdijk en Leeghwaterweg. Het terrein heeft een …
verhuisden. Doel van de vereniging was het financieel ondersteunen van de opbouw van de Zaanse Schans.

Het eerste nummer met een voorblad in kleur. Bron Archief Zaans Erfgoed

In 1978 was de Schans voltooid, alle geplande panden hadden hun bestemming gekregen. De missie van de vereniging werd verruimd: niet alleen het realiseren van de Zaanse Schans was het doel, maar ook bescherming van panden die zich elders in de streek bevonden en bedreigd werden door sloop. De inhoud van het blad, veranderde mee: beschrijving van bedreigde panden, bouwkundige en architectonische onderwerpen werden behandeld. Vanaf 1982 nam het aantal pagina's toe. In 1988 verscheen de eerste special: een nummer dat geheel gewijd aan “De taal van Aafje Gijsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSante, Jaap van

Zaandam 6 juni 1912 - Zaandam 15 maart 1980

Jacob Willem (Jaap) van Sante, auteur van “Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775” (Wormerveer 1986) en samensteller van de registers van een tiental naoorlogse boeken over de Zaanstreek. Van Sante, leraar wiskunde aan het
als bron van het 18e eeuws”. Jo Daanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDaan, Jo

Krommenie, 12 mei 1910 - Deventer, 11 juni 2006

dr. Johanna Catharina (Jo) Daan, taalkundige, dialectologe. Jo Daan promoveerde in 1950 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proefschrift 'Wieringer land en leven in de taal'. In dit lijvige en gewaardeerde werk legde zij verband tussen de geschiedenis van het voormalige eiland met de daar gesproken taal; zij betrok bij haar studie onder meer het volksleven en de beroepen en bedrijven, terwijl zij in enkele bijlagen ook voor-…
was de auteur.

Daarna verscheen er jaarlijks een special over Houten gevels, Oer-Zaan of Oer-IJ?, Raadhuis van Zaandijk, Zaans Historisch Museum. In 1993 werd samenwerking gezocht met de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstcekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMonumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek, Vereniging tot behoud van

De vereniging MBTZ werd opgericht in 1981 met als doel het behouden van (industriële) gebouwen en machines, of indien dat niet mogelijk was, het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens daarover.
(VBMBTZ), die het blad Met Stoom uitgaf. Vanaf 1991 kreeg de 4 jaarlijkse uitgave een voorblad in kleur. De omvang nam toe tot 28 redactiepagina's.

Externe Link:

Online Archief Zaans Erfgoed

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/anno.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)