Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Vorige revisie
anti_revolutionaire [2019/05/06 19:04]
anti_revolutionaire [2020/09/08 14:38] (huidige)
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 25: Regel 25:
 Het bestuur ging zich bezig houden met het stichten van AR-kiesverenigingen in die plaatsen van het district waar deze nog niet bestonden. Reeds op 16 januari sprak Windhouwer in een vergadering in Zaandijk met de bedoeling een nieuwe kiesvereniging te vormen. Op 12 juni hield de nieuwe afdeling, die ook de naam Nederland en Oranje droeg, de eerste openbare vergadering. Windhouwer, inmiddels kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer, gaf een uiteenzetting van het AR-verkiezingsprogramma. Aan het begin van deze eeuw was de strijd van de ARP voornamelijk tegen de opkomst van de SDAP gericht. Daartoe werd zelfs samenwerking met de liberalen gezocht. Bij meerdere verkiezingen bleek echter dat de hervormden in de Zaanstreek niet bereid waren op een anti-revolutionair te stemmen. Bij de raadsverkiezingen van 1911 in Zaandam waren de tegenstellingen erg groot. De argumenten tegen de SDAP waren echter beperkt. Van ARP-zijde werd wederom betoogd dat rood duur zou zijn omdat de sociaal democraten de gemeentelijke uitgaven wilden opvoeren.  Het bestuur ging zich bezig houden met het stichten van AR-kiesverenigingen in die plaatsen van het district waar deze nog niet bestonden. Reeds op 16 januari sprak Windhouwer in een vergadering in Zaandijk met de bedoeling een nieuwe kiesvereniging te vormen. Op 12 juni hield de nieuwe afdeling, die ook de naam Nederland en Oranje droeg, de eerste openbare vergadering. Windhouwer, inmiddels kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer, gaf een uiteenzetting van het AR-verkiezingsprogramma. Aan het begin van deze eeuw was de strijd van de ARP voornamelijk tegen de opkomst van de SDAP gericht. Daartoe werd zelfs samenwerking met de liberalen gezocht. Bij meerdere verkiezingen bleek echter dat de hervormden in de Zaanstreek niet bereid waren op een anti-revolutionair te stemmen. Bij de raadsverkiezingen van 1911 in Zaandam waren de tegenstellingen erg groot. De argumenten tegen de SDAP waren echter beperkt. Van ARP-zijde werd wederom betoogd dat rood duur zou zijn omdat de sociaal democraten de gemeentelijke uitgaven wilden opvoeren. 
  
-Tussen 1909 en 1913 kregen de sociaal democraten de meerderheid in de gemeenteraad van Zaandam. Dit leidde in 1914 tot de hoogste ambtenarensalarissen van Nederland. In hetzelfde jaar had de [[houtwerkersstaking]] plaats. A. Fris van de ARP kwam via een interpellatie voor de christelijke houtwerkers op. Zij staakten in beginsel niet mee en werden daarom als onderkruipers beschouwd. Fris wilde dat de politie zou verhinderen dat ze door menigten werden thuis gebracht. De socialistische burgemeester [[klaas_ter_laan|Ter Laan]] toonde zich bereid de leiders van de stakers te verzoeken er alles aan te doen dat de wet niet werd overtreden. In hetzelfde jaar was er in Zaandam strijd over het niet vlaggen voor verjaardagen van andere leden van het Koninklijk Huis dan de koningin. ARP-kamerlid Brummelkamp eens christelijk gereformeerd dominee in Wormerveer - stelde er vragen over aan eerste minister Cort van der Linden. Deze greep niet in want Zaandam kende een socialistische meerderheid in de raad. Het stemde de protestants-christelijken in Zaandam bitter. +Tussen 1909 en 1913 kregen de sociaal democraten de meerderheid in de gemeenteraad van Zaandam. Dit leidde in 1914 tot de hoogste ambtenarensalarissen van Nederland. In hetzelfde jaar had de [[houtwerkersstaking]] plaats. A. Fris van de ARP kwam via een interpellatie voor de christelijke houtwerkers op. Zij staakten in beginsel niet mee en werden daarom als onderkruipers beschouwd. Fris wilde dat de politie zou verhinderen dat ze door menigten werden thuis gebracht. De socialistische burgemeester [[laan_klaas_ter|Ter Laan]] toonde zich bereid de leiders van de stakers te verzoeken er alles aan te doen dat de wet niet werd overtreden. In hetzelfde jaar was er in Zaandam strijd over het niet vlaggen voor verjaardagen van andere leden van het Koninklijk Huis dan de koningin. ARP-kamerlid Brummelkamp eens christelijk gereformeerd dominee in Wormerveer - stelde er vragen over aan eerste minister Cort van der Linden. Deze greep niet in want Zaandam kende een socialistische meerderheid in de raad. Het stemde de protestants-christelijken in Zaandam bitter. 
  
 Een jaar later (1915) zorgde K. Baas (ARP) voor discussie in de Zaandamse raad door met het voorstel te komen de kermis, die in 1914 niet was gehouden, ook nu niet te laten doorgaan. Het voorstel Baas werd uiteindelijk met 9-8 stemmen verworpen. Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) werd het orthodox protestantse element van de Zaanse bevolking flink versterkt. Veel Zuiderzeevissers zagen na het aannemen van de wet op het inpolderen van de Zuiderzee geen toekomst meer in de visserij. Zij zochten daarom werk in de Zaanstreek bij de daar oplevende industrie. De vissers bleken gewillig en bereid tegen lage lonen te werken. In de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog werden de verkiezingen beïnvloed door de sinds 1929 heersende economische crisis. Bij de raadsverkiezingen van 1931 in Zaandijk bepleitte de ARP werkverschaffing in plaats van armenzorg ter bestrijding van de werkloosheid.   Een jaar later (1915) zorgde K. Baas (ARP) voor discussie in de Zaandamse raad door met het voorstel te komen de kermis, die in 1914 niet was gehouden, ook nu niet te laten doorgaan. Het voorstel Baas werd uiteindelijk met 9-8 stemmen verworpen. Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) werd het orthodox protestantse element van de Zaanse bevolking flink versterkt. Veel Zuiderzeevissers zagen na het aannemen van de wet op het inpolderen van de Zuiderzee geen toekomst meer in de visserij. Zij zochten daarom werk in de Zaanstreek bij de daar oplevende industrie. De vissers bleken gewillig en bereid tegen lage lonen te werken. In de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog werden de verkiezingen beïnvloed door de sinds 1929 heersende economische crisis. Bij de raadsverkiezingen van 1931 in Zaandijk bepleitte de ARP werkverschaffing in plaats van armenzorg ter bestrijding van de werkloosheid.  
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/anti_revolutionaire.1557162262.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:32
  • (Externe bewerking)