anti_revolutionaire

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
anti_revolutionaire [2019/05/06 18:58]
207.46.13.181 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
anti_revolutionaire [2019/05/06 19:04] (huidige)
jan
Regel 5: Regel 5:
 2. de partij belijdt op staatkundig gebied de eeuwige beginselen van God's woord. \\ 2. de partij belijdt op staatkundig gebied de eeuwige beginselen van God's woord. \\
  
-Was [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Abraham_Kuyper|Abraham Kuyper]] de eerste leider van de ARP, de anti-revolutionaire richting werd al eerder in 1847 door [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Guillaume_Groen_van_Prinsterer|Groen van Prinsterer]] (1801-1876) aangegeven. Hij kan in feite als de grondvester van de partij worden beschouwd. De aanleiding tot het oprichten van de ARP vormde het volkspetitionnement van 1878. Dit petitionnement was een verzoek aan de koning de schoolwet van [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Jan_Kappeyne_van_de_Coppello|Jan Kappeyne van de Coppello]] niet te ondertekenen. Met de wet werd beoogd de kosten van het onderwijs aanmerkelijk te verhogen. De anti-revolutionairen zagen in dat protestants-christelijk onderwijs zonder overheidssteun vrijwel onmogelijk was. Kuyper maakte de schoolstrijd daarom tot een onderdeel van het program. Het beginselprogramma,​ gedateerd 1 januari 1878, verscheen op 3 januari in De Standaard, de krant waarvan Kuyper hoofdredacteur was. In de loop van 1878 en 1879 betuigden ongeveer 20 kiesverenigingen,​ waaronder die van Wormer, hun instemming met het beginselprogramma. ​+Was Abraham Kuyper(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Abraham_Kuyper|Wikipedia: ​Abraham Kuyper]])) de eerste leider van de ARP, de anti-revolutionaire richting werd al eerder in 1847 door [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Guillaume_Groen_van_Prinsterer|Groen van Prinsterer]] (1801-1876) aangegeven. Hij kan in feite als de grondvester van de partij worden beschouwd. De aanleiding tot het oprichten van de ARP vormde het volkspetitionnement van 1878. Dit petitionnement was een verzoek aan de koning de schoolwet van Jan Kappeyne van de Coppello(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Jan_Kappeyne_van_de_Coppello|Wikipedia: ​Jan Kappeyne van de Coppello]])) niet te ondertekenen. Met de wet werd beoogd de kosten van het onderwijs aanmerkelijk te verhogen. De anti-revolutionairen zagen in dat protestants-christelijk onderwijs zonder overheidssteun vrijwel onmogelijk was. Kuyper maakte de schoolstrijd daarom tot een onderdeel van het program. Het beginselprogramma,​ gedateerd 1 januari 1878, verscheen op 3 januari in De Standaard, de krant waarvan Kuyper hoofdredacteur was. In de loop van 1878 en 1879 betuigden ongeveer 20 kiesverenigingen,​ waaronder die van Wormer, hun instemming met het beginselprogramma. ​
  
 Op 3 april 1879 had de eerste officiële vergadering van de ARP plaats. Volgens de in Nederland geldende indeling was de ARP een rechtse partij. Kuyper wenste echter duidelijk te maken dat de antirevolutionairen op politiek en maatschappelijk terrein vooruitstrevend - dus links - waren. In de geschiedenis van het Nederlands protestantisme was 1886 een belangrijk jaar. Het veld winnen van de vrijzinnigheid in de Nederlands Hervormde Kerk riep toenemend verzet op bij de rechtzinnig hervormden. Een deel van hen, onder leiding van Abraham Kuyper, weigerde langer in een kerkverband samen te leven met de vrijzinnigen,​ wier opvattingen niet langer overeenstemden met de belijdenisvoorschriften zoals die zijn vastgesteld op de Dordtse synode. Zo begon in dat jaar een beweging, die de naam van Doleantie heeft gekregen. ​ Op 3 april 1879 had de eerste officiële vergadering van de ARP plaats. Volgens de in Nederland geldende indeling was de ARP een rechtse partij. Kuyper wenste echter duidelijk te maken dat de antirevolutionairen op politiek en maatschappelijk terrein vooruitstrevend - dus links - waren. In de geschiedenis van het Nederlands protestantisme was 1886 een belangrijk jaar. Het veld winnen van de vrijzinnigheid in de Nederlands Hervormde Kerk riep toenemend verzet op bij de rechtzinnig hervormden. Een deel van hen, onder leiding van Abraham Kuyper, weigerde langer in een kerkverband samen te leven met de vrijzinnigen,​ wier opvattingen niet langer overeenstemden met de belijdenisvoorschriften zoals die zijn vastgesteld op de Dordtse synode. Zo begon in dat jaar een beweging, die de naam van Doleantie heeft gekregen. ​
  • anti_revolutionaire.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 19:04
  • door jan