apostolisch

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
apostolisch [2016/01/24 12:41]
jan
apostolisch [2016/04/19 18:55]
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 2: Regel 2:
 Geestelijke stroming bestaande uit verschillende gemeenten, waarvan twee in de Zaanstreek aanwezig: het Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk Genootschap en Zendingsgemeente komen voort uit één moederkerk, die in 1833 op een landgoed bij Londen uit de Anglicaanse kerk ontstond. Gestreefd werd naar kerk-eenheid, maar desondanks deden zich verscheidene splitsingen voor. In Nederland waren de apostelen actief vanaf 1863. Belangrijk werd vooral de Hersteld-Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen. Hiervan splitste zich in 1951 het Apostolisch Genootschap af. De Zendingsgemeente veranderde de naam toen in Nieuw-Apostolisch.  Geestelijke stroming bestaande uit verschillende gemeenten, waarvan twee in de Zaanstreek aanwezig: het Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk Genootschap en Zendingsgemeente komen voort uit één moederkerk, die in 1833 op een landgoed bij Londen uit de Anglicaanse kerk ontstond. Gestreefd werd naar kerk-eenheid, maar desondanks deden zich verscheidene splitsingen voor. In Nederland waren de apostelen actief vanaf 1863. Belangrijk werd vooral de Hersteld-Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen. Hiervan splitste zich in 1951 het Apostolisch Genootschap af. De Zendingsgemeente veranderde de naam toen in Nieuw-Apostolisch. 
  
-Doel van het Apostolisch Genootschap werd het herontdekken en levend maken van de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus Christus, terwijl de Nieuw-Apostolische Kerk zich kenmerkt door de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus en een streven naar eenheid in de kerk, herstel van de ambten uit de tijd der apostelen en het sacrament der verzegeling der gelovigen. Vermoedelijk in 1899 kwamen de eerste Zaankanters in aanraking met het Apostolische werk. Een aanvankelijk zeer klein aantal leden kwam met regelmaat bijeen in een woonhuis aan de Zaandamse [[botenmakersstr|Botenmakersstraat]] en later in achtereenvolgens twee [[molenpad|Molenpad]]-panden. De gemeente groeide snel: in 1905 waren er al honderd leden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was dat aantal 340. Deze groei noopte de gemeente in 1907 een nieuwe kerk te laten neerzetten aan de Langestraat te Zaandam, die nadien meermalen werd vergroot. +Doel van het Apostolisch Genootschap werd het herontdekken en levend maken van de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus Christus, terwijl de Nieuw-Apostolische Kerk zich kenmerkt door de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus en een streven naar eenheid in de kerk, herstel van de ambten uit de tijd der apostelen en het sacrament der verzegeling der gelovigen. Vermoedelijk in 1899 kwamen de eerste Zaankanters in aanraking met het Apostolische werk. Een aanvankelijk zeer klein aantal leden kwam met regelmaat bijeen in een woonhuis aan de Zaandamse [[botenmakersstraat|Botenmakersstraat]] en later in achtereenvolgens twee [[molenpad|Molenpad]]-panden. De gemeente groeide snel: in 1905 waren er al honderd leden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was dat aantal 340. Deze groei noopte de gemeente in 1907 een nieuwe kerk te laten neerzetten aan de Langestraat te Zaandam, die nadien meermalen werd vergroot. 
  
 In 1922 werd aan het [[gorterspad|Gorterspad]] te Zaandijk een tweede gebouw betrokken, waar de toen ca. zestig leden uit de noordelijke Zaangemeenten samenkwamen. Beide geloofsgemeenschappen onderhielden nauwe banden. Het merendeel van de Zaanse lidmaten sloot zich bij de afscheiding in 1951 aan bij het Apostolisch Genootschap, dat ook de twee kerkgebouwen in gebruik kreeg. Het gebouw in Zaandam was privé-eigendom van iemand die lid werd van het Apostolisch Genootschap, en het pand in Zaandijk werd gehuurd van de Zendingsgemeente (sedertdien de Nieuw-Apostolische Kerk). De Nieuw-Apostolische Kerk betrok een omgebouwd huis aan de Parkstraat te Zaandam. Het Apostolisch Genootschap wist zich na de afscheiding te handhaven.  In 1922 werd aan het [[gorterspad|Gorterspad]] te Zaandijk een tweede gebouw betrokken, waar de toen ca. zestig leden uit de noordelijke Zaangemeenten samenkwamen. Beide geloofsgemeenschappen onderhielden nauwe banden. Het merendeel van de Zaanse lidmaten sloot zich bij de afscheiding in 1951 aan bij het Apostolisch Genootschap, dat ook de twee kerkgebouwen in gebruik kreeg. Het gebouw in Zaandam was privé-eigendom van iemand die lid werd van het Apostolisch Genootschap, en het pand in Zaandijk werd gehuurd van de Zendingsgemeente (sedertdien de Nieuw-Apostolische Kerk). De Nieuw-Apostolische Kerk betrok een omgebouwd huis aan de Parkstraat te Zaandam. Het Apostolisch Genootschap wist zich na de afscheiding te handhaven. 
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/apostolisch.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)