archief

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief [2018/07/17 19:35]
jan
archief [2020/09/07 12:06]
Regel 1: Regel 1:
- 
-===Archief=== 
-Het geheel van bescheiden die zijn opgemaakt of ontvangen door een instelling of persoon en die bestemd zijn om bewaard te worden.  
-Archieven zijn te verdelen in overheids- en niet-overheids-archieven. Een archief onderscheidt zich van een verzameling of een collectie, of dat nu een bibliotheek, een museumcollectie of bijvoorbeeld een postzegelverzameling is: archiefstukken vormen een bewijs van de handelingen, rechten en verplichtingen van de instantie of persoon door wie het archief, al dan niet doelbewust, is gevormd.  
- 
-Dit neemt niet weg dat in de archieven meestal ook verzamelingen voorkomen, bijvoorbeeld van kaarten, kranten en krantenknipsels, boeken, foto`s en geluidsmateriaal. Zulke verzamelingen zijn dan aangelegd om de geschiedenis van stad, streek of geslacht te documenteren en zo het historische beeld te vervolmaken.  
- 
- 
-De Archiefwet 1995 verplicht alle overheidsorganen hun archieven in goede en geordende en toegankelijke staat te bewaren. Zo worden de archieven van de centrale overheid overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. De bescheiden van de rijksinstellingen in de provincie en de provinciale instellingen gaan naar het rijksarchief in de provinciehoofdstad, voor Noord-Holland is dat in Haarlem.  
- 
- 
-De archieven van gemeentelijke instellingen gaan naar een door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats. In Zaanstad is dat het Gemeentearchief Zaanstad aan het Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam.  
- 
-De gemeentelijke archieven van Jisp en Wormer berusten in het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, 1441 ZN Purmerend((http://waterlandsarchief.nl/|Wbsite Waterlands Archief)). Dat van Oostzaan is ondergebracht bij het [[gemeente_archief|Gemeentearchief Zaanstad]]. De Noordhollandse waterschapsarchieven berusten op verschillende plaatsen; die van de Zaanse polders zijn  overgebracht naar het Gemeentearchief Zaanstad.  
- 
-Alle overheidsarchieven zijn in beginsel openbaar en kosteloos te raadplegen. Ten aanzien van de openbaarheid kunnen echter beperkende maatregelen zijn getroffen. Niet-geordende archiefdelen zijn niet toegankelijk, tenzij er een plaatsingslijst als voorlopige inventarisatie is gemaakt.  
  
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/archief.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)