arisses

Ondernemersgeslacht te Westzaan in de 17e en 18e eeuw. De Rolrederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRolrederij

De zeildoekfabricage in Krommenie zou niet tot ontwikkeling zijn gekomen zonder het coördinerende werk dat de rolreders verrichtten. De weverij, die al in de 17e eeuw tot bloei kwam, is aanvankelijk - tot ver in de 19e eeuw - in huisindustrie, dus sterk gedecentraliseerd, bedreven.
was niet beperkt tot Krommenie. Ook in Westzaan kwamen rolrederfamilies voor, zoals bijvoorbeeld voor vijf generaties de familie Arisses.

In 1612 overleed in Krommeniedijk Aris Gerritsz, die met zijn zonen Jan Arisz (geb. ca. 1595) en Arian Arisz de rolrederij en spinnerij bedreef. Jan Arisz trouwde Guurtje Willems uit Westzaan en hun zoon Willem Jansz Arisses (ca. 1630-1688), gehuwd met Lijsbeth Jansz, was rolreder te Westzaan en aandeelhouder in de hennepklopper de Veldkat, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldkat, De

Hennepklopper en later houtzaagmolen in Westzaan. De eerste vermelding dateert uit december 1665. Hij stond ten westen van het Zuideinde, en werd in 1748, toen hij lattenzager was, verkocht en naar het noorden van het dorp verplaatst. Zie verder bij snuifmolen
vanaf 1680.

Zijn zoon Jan Willems Arisses (1675-1708), gehuwd met Trijntje Willems, stierf jong; zijn zonen Willem Jansz Arisses (1703-1728), gehuwd met Trijntje Isaacs Schouten uit Marken-Binnen, en Jacob Jansz Arisses (1707-1736), gehuwd met Dieuwertje Cornelis, waren beiden rolreders te Westzaan. Ook zij overleden zeer jong, waarna hun echtgenoten hertrouwden. Trijntje trouwde Jans Poulusz Schaap en haar dochter Grietje Jans Schaap werd de stammoeder van de familie Atenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten

Naam van een doopsgezind geslacht, aanvankelijk woonachtig in Krommeniedijk en Krommenie, later vooral te Wormerveer, maar ook te Zaandam. Boekenoogen brengt de oorsprong van de familienaam in verband met 'ate', een Zaans woord dat tot het eind der vorige eeuw in gebruik was met de betekenis 'vader'.
. Dieuwertje trouwde Willem Haseven, rolreder te Uitgeest.

Ir. E.B. van Gelder

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/arisses.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)