Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
aten_remmert [2019/05/06 09:48]
jan ↷ Pagina naam van aten4 gewijzigd in aten_remmert
aten_remmert [2019/05/06 12:13] (huidige)
207.46.13.245 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 3: Regel 3:
  
 [{{ :​aten.jpg?​direct|Remmert Aten (links) en Jaap Boll zwommen op 26-9-1944 naar de zwaar bewaakte Hembrug en slaagden er in om die te ontdoen van springstoffen,​ bedoeld om de brug bij nadering van de geallieerden op te blazen. Voor de foto keerden ze voor even terug naar de brugpijler waarin de explosieven opgeslagen lagen. ​ [{{ :​aten.jpg?​direct|Remmert Aten (links) en Jaap Boll zwommen op 26-9-1944 naar de zwaar bewaakte Hembrug en slaagden er in om die te ontdoen van springstoffen,​ bedoeld om de brug bij nadering van de geallieerden op te blazen. Voor de foto keerden ze voor even terug naar de brugpijler waarin de explosieven opgeslagen lagen. ​
-Foto: Gemeente Archief Zaanstad}}]Houthandelaar en verzetsman. Aten is de tweede zoon in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was de eigenaar van houtzagerij [[bark2|De Bark]]. Remmert Aten was een actief amateurtoneelspeler,​ samen met zijn vrouw was hij veertig jaar lid van [[toneel|toneelvereniging]] Vondel. Daarnaast was Aten ook in sportief opzicht actief: hij was mede-oprichter van [[hockey|hockeyvereniging]] De Kraaien, speelde bij voetbalvereniging [[zvv|ZVV]] , [[tennis|tenniste]] bij KZTV en [[waterpolo|waterpolode]] in het eerste zevental van Neptunus.+Foto: Gemeente Archief Zaanstad}}]Houthandelaar en verzetsman. Aten is de tweede zoon in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was de eigenaar van houtzagerij [[bark_stoomzagerij|De Bark]]. Remmert Aten was een actief amateurtoneelspeler,​ samen met zijn vrouw was hij veertig jaar lid van [[toneel|toneelvereniging]] Vondel. Daarnaast was Aten ook in sportief opzicht actief: hij was mede-oprichter van [[hockey|hockeyvereniging]] De Kraaien, speelde bij voetbalvereniging [[zvv|ZVV]] , [[tennis|tenniste]] bij KZTV en [[waterpolo|waterpolode]] in het eerste zevental van Neptunus.
  
 Tijdens de oorlog bracht hij geld en goederen rond bij joodse onderduikers. Hij was bestuurslid van een onderafdeling van het Nationaal Steunfonds(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Nationaal_Steun_Fonds|Wikipedia:​ Nationaal Steunfonds]])). Daarnaast was hij lid van de Ordedienst en de Gewestelijke Sabotage Afdeling en huisvestte meerdere joodse onderduikers. ​ Tijdens de oorlog bracht hij geld en goederen rond bij joodse onderduikers. Hij was bestuurslid van een onderafdeling van het Nationaal Steunfonds(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Nationaal_Steun_Fonds|Wikipedia:​ Nationaal Steunfonds]])). Daarnaast was hij lid van de Ordedienst en de Gewestelijke Sabotage Afdeling en huisvestte meerdere joodse onderduikers. ​
  • aten_remmert.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 12:13
  • door 207.46.13.245