bankwezen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bankwezen [2016/12/01 01:24]
zaanlander
bankwezen [2017/07/30 22:11] (huidige)
zaanlander
Regel 12: Regel 12:
 De hiervoor genoemde banken zijn met één of meerdere kantoren in de Zaanstreek vertegenwoordigd. ​ De hiervoor genoemde banken zijn met één of meerdere kantoren in de Zaanstreek vertegenwoordigd. ​
  
-De VSB Groep, waarbij VSB staat voor 'Verenigde Spaarbank', was een Nederlandse bank die is opgegaan in de Fortis Bank. Na de kredietcrisis is de Nederlandse tak van de Fortis Bank en de Generale Bank Nederland waar de VSB Groep onderdeel van was, opgegaan in ABN AMRO. +De VSB Groep, waarbij VSB staat voor Verenigde Spaarbank, was een Nederlandse bank die is opgegaan in de Fortis Bank. Na de kredietcrisis is de Nederlandse tak van de Fortis Bank en de Generale Bank Nederland waar de VSB Groep onderdeel van was, opgegaan in ABN AMRO. 
  
-De eerdere ​Boerenleenbanken ​en Raiffeisenbanken maken thans deel uit van de organisatie ​van Rabobanken, waardoor ​de zelfstandigheid ten dele verloren ging. +De eerdere ​Boerenleenbank ​en Raiffeisenbank gingen in 1972 op in de organisatie ​Rabobank, waardoor ​hun zelfstandigheid ten dele verloren ging. 
  
 Een afzonderlijke plaats wordt ingenomen door de [[Kredietbank|Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek]] Zie ook: [[bank_van_lening]]. ​ Een afzonderlijke plaats wordt ingenomen door de [[Kredietbank|Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek]] Zie ook: [[bank_van_lening]]. ​
Regel 21: Regel 21:
 De kiem voor de latere grote handelsbanken is in de tweede helft van de vorige eeuw gelegd. De aanzet tot de Twentsche bank is in 1861 gegeven, korte tijd daarna ontstonden groeiende bankinstellingen ten dienste van het bedrijfsleven in Amsterdam en Rotterdam. Waar de Zaanstreek wat betreft handel en nijverheid toen een relatief belangrijke rol speelde, is meermalen de vraag gesteld waarom, in het spoor van de ontwikkelingen elders, in de vorige eeuw geen Zaanse bank is ontstaan. Hoewel negatieve vermeldingen in deze encyclopedie als zinloos worden beschouwd, is een antwoord op deze vraag voldoende relevant. Het is bij onderzoek van 19e- en vroeg 20e-eeuwse boekhoudingen van een aantal grote Zaanse bedrijven namelijk gebleken dat deze niet zelden forse bedragen aan en van elkaar leenden. Er werd daarbij een zeer lage rente berekend, waardoor deze onderlinge financiering aanzienlijk voordeliger was dan bankkrediet. De omstandigheid dat de liquiditeitsbehoefte voor de verschillende branches niet aan dezelfde seizoenen was gebonden heeft waarschijnlijk een zekere rol gespeeld, maar zeker even belangrijk was het feit dat vele ondernemers door familie- en vriendschapsbanden verbonden waren en elkaar onvoorwaardelijk vertrouwden. Schuldbekentenissen ontbraken veelal, men volstond met een wederzijdse boekhoudkundige notitie. ​ De kiem voor de latere grote handelsbanken is in de tweede helft van de vorige eeuw gelegd. De aanzet tot de Twentsche bank is in 1861 gegeven, korte tijd daarna ontstonden groeiende bankinstellingen ten dienste van het bedrijfsleven in Amsterdam en Rotterdam. Waar de Zaanstreek wat betreft handel en nijverheid toen een relatief belangrijke rol speelde, is meermalen de vraag gesteld waarom, in het spoor van de ontwikkelingen elders, in de vorige eeuw geen Zaanse bank is ontstaan. Hoewel negatieve vermeldingen in deze encyclopedie als zinloos worden beschouwd, is een antwoord op deze vraag voldoende relevant. Het is bij onderzoek van 19e- en vroeg 20e-eeuwse boekhoudingen van een aantal grote Zaanse bedrijven namelijk gebleken dat deze niet zelden forse bedragen aan en van elkaar leenden. Er werd daarbij een zeer lage rente berekend, waardoor deze onderlinge financiering aanzienlijk voordeliger was dan bankkrediet. De omstandigheid dat de liquiditeitsbehoefte voor de verschillende branches niet aan dezelfde seizoenen was gebonden heeft waarschijnlijk een zekere rol gespeeld, maar zeker even belangrijk was het feit dat vele ondernemers door familie- en vriendschapsbanden verbonden waren en elkaar onvoorwaardelijk vertrouwden. Schuldbekentenissen ontbraken veelal, men volstond met een wederzijdse boekhoudkundige notitie. ​
  
-Het is welhaast zeker dat dit gebruik ook eerder in zwang was, mogelijk is het gegroeid in de tijd van de [[partenrederij]],​ die ook een vorm van gezamenlijke financiering behelsde. De laatste vermelding is gevonden voor het jaar 1908. Het ging meermalen om bedragen van tienduizenden ​(toenmalige) ​guldens, bijvoorbeeld ter bekostiging van nieuwbouw, de aanschaffing van machines of investering in voorraden, feitelijk de redenen waarom het bedrijfsleven zich nu tot de banken wendt. Verondersteld mag worden dat deze regelmatig voorkomende onderlinge bijstand tegen lage (soms zelf geen) vergoeding de behoefte aan een '​Zaanse bank' niet heeft doen opkomen. Overigens heeft er in het begin van deze eeuw wel enkele tientallen jaren een Zaanse Credietbank bestaan, die zich echter voornamelijk inspande voor verstrekking van krediet aan middenstands-(winkel-)bedrijven,​ terwijl ook een kleine Zaanlandsche Bank (in de noordelijke Zaanstreeknog in de herinnering voortleeft door een spraakmakende deconfiture (= bankroet) in 1935. Het spaargeld van ettelijke ​'kleine luiden' ​is toen namelijk ten gevolge van speculaties door de eigenaar/​bankier verloren gegaan.  ​+Het is welhaast zeker dat dit gebruik ook eerder in zwang was, mogelijk is het gegroeid in de tijd van de [[partenrederij]],​ die ook een vorm van gezamenlijke financiering behelsde. De laatste vermelding is gevonden voor het jaar 1908. Het ging meermalen om bedragen van tienduizenden guldens, bijvoorbeeld ter bekostiging van nieuwbouw, de aanschaffing van machines of investering in voorraden, feitelijk de redenen waarom het bedrijfsleven zich nu tot de banken wendt. Verondersteld mag worden dat deze regelmatig voorkomende onderlinge bijstand tegen lage (soms zelf geen) vergoeding de behoefte aan een '​Zaanse bank' niet heeft doen opkomen. Overigens heeft er in het begin van deze eeuw wel enkele tientallen jaren een Zaanse Credietbank bestaan, die zich echter voornamelijk inspande voor verstrekking van krediet aan middenstands-(winkel-)bedrijven,​ terwijl ook een kleine Zaanlandsche Bank in de noordelijke Zaanstreek nog in de herinnering voortleeft door een spraakmakende deconfiture (= bankroet) in 1935. Het spaargeld van ettelijke kleine luiden is toen namelijk ten gevolge van speculaties door de eigenaar/​bankier verloren gegaan.  ​
  
 {{tag>​actualiseren}} {{tag>​actualiseren}}
  
  
  • bankwezen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/07/30 22:11
  • door zaanlander