bannehof

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
bannehof [2019/02/04 00:09]
zaanlander
bannehof [2019/05/12 19:52]
jan
Regel 13: Regel 13:
 Acties uit de bevolking hadden tot gevolg dat de hoogte van het gebouw beperkt bleef. De Bannehof bevatte een raadzaal, vergaderruimten en kantoren voor B&W en de gemeentesecretarie. Verspreid over de vroegere gemeenten was er sprake van vijf hulpsecretarieën en verschillende gemeentelijke diensten. Niet alle diensten waren in het gebouw geconcentreerd. Zo waren Stadsontwikkeling,​ Openbare Werken, Algemene Zaken, Volkshuisvesting,​ Grondzaken, Milieubeheer en Volksgezondheid verspreid over Zaandam gevestigd. Met het oog op de wenselijkheid van concentratie zou in het [[houtveld|Houtveld]] te Zaandam een stadskantoor worden gebouwd, waarvan de plannen voorjaar 1989 in de ontwerp- en voorbereidingsfase verkeerden.  ​ Acties uit de bevolking hadden tot gevolg dat de hoogte van het gebouw beperkt bleef. De Bannehof bevatte een raadzaal, vergaderruimten en kantoren voor B&W en de gemeentesecretarie. Verspreid over de vroegere gemeenten was er sprake van vijf hulpsecretarieën en verschillende gemeentelijke diensten. Niet alle diensten waren in het gebouw geconcentreerd. Zo waren Stadsontwikkeling,​ Openbare Werken, Algemene Zaken, Volkshuisvesting,​ Grondzaken, Milieubeheer en Volksgezondheid verspreid over Zaandam gevestigd. Met het oog op de wenselijkheid van concentratie zou in het [[houtveld|Houtveld]] te Zaandam een stadskantoor worden gebouwd, waarvan de plannen voorjaar 1989 in de ontwerp- en voorbereidingsfase verkeerden.  ​
  
-De naam van het binnenplein,​ Bannehof, verwees naar de [[banne|Banne Westzaan]], waarbij vroeger, tot in de [[franse|Franse tijd]] het bestuur van vijf van de zeven samengevoegde gemeenten berustte. In verwachting dat verdere uitbreidingen van Zaanstad in het toen nog ongerepte Guisveld zouden plaats hebben, was de grond in 1972 verkocht aan het [[Ontwikkelingsschap]],​ aanvankelijk om er een technische school te bouwen. Toen dat onmogelijk bleek volgde de bestemming er een streekkantoor of gemeentehuis te plaatsen. Verondersteld werd dat Zaanstad tengevolge van industriële ontwikkelingen langs het Noordzeekanaal zou groeien tot een stad van 250.000 inwoners, waarvoor in het Guisveld woonruimte zou worden geschapen. ​+De naam van het binnenplein,​ Bannehof, verwees naar de [[banne|Banne Westzaan]], waarbij vroeger, tot in de [[franse_tijd|Franse tijd]] het bestuur van vijf van de zeven samengevoegde gemeenten berustte. In verwachting dat verdere uitbreidingen van Zaanstad in het toen nog ongerepte Guisveld zouden plaats hebben, was de grond in 1972 verkocht aan het [[Ontwikkelingsschap]],​ aanvankelijk om er een technische school te bouwen. Toen dat onmogelijk bleek volgde de bestemming er een streekkantoor of gemeentehuis te plaatsen. Verondersteld werd dat Zaanstad tengevolge van industriële ontwikkelingen langs het Noordzeekanaal zou groeien tot een stad van 250.000 inwoners, waarvoor in het Guisveld woonruimte zou worden geschapen. ​
  
-In deze gedachtegang zou de Bannehof een redelijk centrale plaats in de nieuwe stad krijgen. Achteraf werden deze verwachtingen gelogenstraft. Bovendien hadden acties vanuit groepen van de bevolking, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties,​ vogelbescherming enzovoort, tot resultaat dat bebouwing van het Guisveld werd verworpen. Tenslotte is besloten dat nog slechts 1300 woningen noordelijk van de Bannehof zullen worden gebouwd. Het overgrote deel van het Guisveld is verkocht aan Staatsbosbeheer en zal als natuur- en agrarisch gebied behouden blijven. Daardoor bleek de Bannehof verre van centraal in de gevormde gemeente. ​+In deze gedachtegang zou de Bannehof een redelijk centrale plaats in de nieuwe stad krijgen. Achteraf werden deze verwachtingen gelogenstraft. Bovendien hadden acties vanuit groepen van de bevolking, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties,​ vogelbescherming enzovoort, tot resultaat dat bebouwing van het Guisveld werd verworpen. Tenslotte is besloten dat nog slechts 1300 woningen noordelijk van de Bannehof zullen worden gebouwd. Het overgrote deel van het Guisveld is verkocht aan Staatsbosbeheer en zal als natuur- en agrarisch gebied behouden blijven. Daardoor bleek de Bannehof verre van centraal in de gevormde gemeente.
  
 +Tot 2012 heeft de Bannehof dienst gedaan, daarna werd het nieuw gebouwde stadhuis bij het NS-station betrokken.
  
 {{tag>​gemeentehuis}} {{tag>​gemeentehuis}}
  
  
  • bannehof.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/12 19:52
  • door jan