bark_stoomzagerij

Zagerij van Remmert Atenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Remmert

Zaandam 9 augustus 1895 - Zaandam 15 augustus 1984

Houthandelaar en verzetsman. Aten is de tweede zoon in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was de eigenaar van houtzagerij De Bark. Remmert Aten was een actief amateurtoneelspeler, samen met zijn vrouw was hij veertig jaar lid van
(1861-1938) te Zaandam. In 1883 werd de uit 1726 stammende wagenschotzagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWagenschotzagerij

Onderdeel van de houtzagerij, waarbij men zich toelegde op het zagen van wagenschot, een fijn soort eikehout dat werd gebruikt als wandbekleding in interieurs. Ook wagenmakers gebruikten wagenschot, maar de naam is mogelijk een verbastering van “weeg' ('wand'). Wagenschotzagerij werd uitgevoerd in
De Tarweakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTarwe-akker, de

Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De wagenschotzager, en later balkenzager, werd gebouwd in 1726. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering, en werd in 1902 gesloopt.
gekocht door Remmert Aten. Met de aankoop van De Tarweakker startte Aten een nieuwe houthandel. Na enkele jaren verkocht Aten de molen aan houtzager Pieter de Lange, die er tot 1902 mee bleef werken. Waarna de molen gesloopt werd.

In 1892 nam Aten stoomzagerij De Bark van de firma Wed. Middelhoven over, die haar zaken liquideerde. Aten, lid van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging, woonachtig aan de Westzijde 344 te Zaandam en in 1892 in de echt verbonden met Helena Bertha van Konijnenburg (1869-1949), begon met de Bark met het zagen van zachthout als vuren, grenen en dennen, en richtte zich met name op incourante maten, waaronder ook bestekken. In 1908 en 1912 werd het bedrijf vergroot. In de daarop volgende twee decennia kende de Bark zijn grootste bloei.

In 1895 werd Remmert Aten jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Remmert

Zaandam 9 augustus 1895 - Zaandam 15 augustus 1984

Houthandelaar en verzetsman. Aten is de tweede zoon in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was de eigenaar van houtzagerij De Bark. Remmert Aten was een actief amateurtoneelspeler, samen met zijn vrouw was hij veertig jaar lid van
geboren. In de Zaanstreek bekend geworden als houthandelaar, amateurtoneelspeler, mede-oprichter van hockeyvereniging De Kraaien en later als verzetsman vanwege zijn rol bij het verwijderen van springstofladingen uit de pijlers van de Hembrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHembrug, de

Voormalige spoorbrug over het Noordzeekanaal, tussen Zaandam en Amsterdam. Er zijn twee versies van de Hembrug geweest. De eerste werd gebouwd in 1878, nadat de aanleg al in 1867 in een overeenkomst was vastgelegd. Amsterdam heeft echter langdurig geprobeerd de bouw tegen te houden met het oog op de verwachte belemmering van het scheepvaartverkeer. De stad wenste een veel oostelijker spoorwegverbinding, die over het Noordhollands Kanaal en de Voorzaan zou moeten aansluiten op de bes…
.

Met 25 werknemers werden in de zagerij in de topjaren 50.000 balken per jaar verzaagd. In 1922 werd de firma omgezet in een nv onder de naam N.V. Zagerij en Houthandel voorheen Remmert Aten; de aandelen bleven in de familie. Oprichter Remmert Aten overleed in 1938 op 76-jarige leeftijd te Noordwijk aan Zee. De houtzagerij van de familie Aten fungeerde gedurende WO II als opslag voor wapens en andere goederen die vanuit Engeland werden gedropt.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de stoomketel afgekeurd en werd de Bark in het vervolg door elektriciteit aangedreven. In 1947 werd B. Aten tot directeur benoemd. Het aantal werknemers van de zagerij nam na de oorlog af. De Bark was opgezet als bedrijf voor tenminste tien werknemers, eind jaren '60 kwam men onder dit aantal. Het werd steeds moeilijker de zagerij rendabel te exploiteren. Daarnaast waren er moeilijkheden met de gemeente Zaandam, die wilde dat het bedrijf van zijn vestigingsplaats vertrok. In 1967 werd het terrein en opstallen van het bedrijf door de gemeente aangekocht. De Bark werd in 1970 geliquideerd. Het lege, geheel van hout opgetrokken, bedrijfspand werd een jaar later door brand verwoest. Wed. Middelhoven Mavo de Bark, schuin tegenover het bedrijf, aan de overzijde van spoor- en Provincialewegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigProvincialeweg (N203)

Belangrijke doorgangsweg door de Zaanstreek, die van Limmen tot het Noordzeekanaal, over het grondgebied van Krommenie, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam tot aan de Hempont loopt.

De weg, die tussen 1932 en 1934 geopend werd, zorgde mede voor het verdwijnen van het dorpse isolement. De weg werd, zoals de naam aangeeft, aangelegd op initiatief van de provincie Noord-Holland. Het toenemende wegverkeer had niet genoeg aan de bestaande verbindingen. Door de g…
, werd naar de zagerij vernoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bark_stoomzagerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)