bartelsluis

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
bartelsluis [2018/06/13 10:06]
zaanlander
bartelsluis [2018/06/13 10:16]
zaanlander
Regel 50: Regel 50:
 Met de teloorgang van de Wormer beschuitbakkerij nam ook de betekenis van de sluis af, al maakte papierfabriek Van Gelder Zonen te Wormer nog druk gebruik van de sluis voor aanvoer van grondstoffen. Door de groei van vervoer over de weg verloor de sluis zijn functie. In 1968 werd de houten ophaalbrug vervangen door een vaste betonnen brug. In 1971 besloot het Waterschap de sluis buiten gebruik te stellen. In januari 1972 viel het besluit om de schutsluis te dempen en is sindsdien in gebruik als tuin. De naam leeft voort in de buurtschap. ​ Met de teloorgang van de Wormer beschuitbakkerij nam ook de betekenis van de sluis af, al maakte papierfabriek Van Gelder Zonen te Wormer nog druk gebruik van de sluis voor aanvoer van grondstoffen. Door de groei van vervoer over de weg verloor de sluis zijn functie. In 1968 werd de houten ophaalbrug vervangen door een vaste betonnen brug. In 1971 besloot het Waterschap de sluis buiten gebruik te stellen. In januari 1972 viel het besluit om de schutsluis te dempen en is sindsdien in gebruik als tuin. De naam leeft voort in de buurtschap. ​
  
-Lees ook [[http://​www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/​pages_1/​bartelsluis_2.html|Een eeuwenoud verkeersknooppunt in Wormer]]+Lees ook [[http://​www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/​pages_1/​bartelsluis_2.html|Een eeuwenoud verkeersknooppunt in Wormer]] en [[http://​www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/​pages_1/​bartelsluis_1.html|Bartelsuis weer in gebruik]]
  
 Literatuur: Literatuur:
  • bartelsluis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/07 15:01
  • door jan