Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
beaumont [2015/10/12 21:25]
127.0.0.1 Externe bewerking
beaumont [2015/10/13 09:36]
jan
Regel 1: Regel 1:
-==== Beaumont, Jan van (omstreeks 1288- 1356), eigenlijke naam Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont. .lan van Beaumont was een zoon van Graaf Jan van Holland en een broer en neef van diens opvolgers, de graven Willem III en IV ==== +==== Beaumont, Jan van==== 
-Van deze laatsten was hij een toegewijde helper. Van Beaumont leidde als ridder in 1326 een expeditie naar Engeland die tot afzetting van koning Edward II leidde. Ook nam hij deel aan een mislukte veldtocht tegen de Schotten, terwijl hij voorts onder meer tegen de Fransen vocht. In de jaren 1341-'​45 verving hij vrij regelmatig graaf Willem IV. die hij in 1345 bovendien vergezelde op veldtochten tegen Utrecht en Friesland. Hij gold als een der rijkste ridders. Als beloning voor zijn trouw aan het gravenhuis ontving hij binnen Henegouwen de heerlijkheid Beaumont (zuidelijk van Charlerois),​ waaraan hij verder zijn naam ontleende. In 1308 ontving hij onder meer de heerlijkheid Westzaan en Krommenie. Dit was lang niet de enige door hem verworven bezitting en zeker ook niet de voornaamste. Zijn bestuur wordt door historici over het algemeen als zeer verstandig beoordeeld. Zie: [[Bestuur]] en rechtspraak 1.2.2. De gemeentewapens van verscheidene voormali ge Zaanse gemeenten bevatten vier klimmende leeuwen. Deze zijn ontleend aan het wapen van Jan van Beaumont.  ​+ 
 + (omstreeks 1288- 1356), eigenlijke naam Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont. .lan van Beaumont was een zoon van Graaf Jan van Holland en een broer en neef van diens opvolgers, de graven Willem III en IVVan deze laatsten was hij een toegewijde helper. Van Beaumont leidde als ridder in 1326 een expeditie naar Engeland die tot afzetting van koning Edward II leidde. Ook nam hij deel aan een mislukte veldtocht tegen de Schotten, terwijl hij voorts onder meer tegen de Fransen vocht. In de jaren 1341-'​45 verving hij vrij regelmatig graaf Willem IV. die hij in 1345 bovendien vergezelde op veldtochten tegen Utrecht en Friesland. Hij gold als een der rijkste ridders. Als beloning voor zijn trouw aan het gravenhuis ontving hij binnen Henegouwen de heerlijkheid Beaumont (zuidelijk van Charlerois),​ waaraan hij verder zijn naam ontleende. In 1308 ontving hij onder meer de heerlijkheid Westzaan en Krommenie. Dit was lang niet de enige door hem verworven bezitting en zeker ook niet de voornaamste. Zijn bestuur wordt door historici over het algemeen als zeer verstandig beoordeeld. Zie: [[Bestuur]] en rechtspraak 1.2.2. De gemeentewapens van verscheidene voormali ge Zaanse gemeenten bevatten vier klimmende leeuwen. Deze zijn ontleend aan het wapen van Jan van Beaumont.  ​
  • beaumont.txt
  • Laatst gewijzigd: 2015/11/25 21:56
  • door jan