Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bedelarij [2016/11/30 23:40]
zaanlander
bedelarij [2016/11/30 23:44] (huidige)
zaanlander
Regel 8: Regel 8:
 In de [[Franse]] en de jaren daarvoor en daarna was er een sterke toename van de bedelarij. Het totaal van [[arbeidsplaatsen|arbeidsplaatsen]] nam sterk af, waardoor velen zonder inkomsten kwamen te zitten. De grote ontkerkelijking van deze tijd wordt hierdoor mogelijk mede verklaard, wie ging bedelen werd geschrapt als lidmaat. De werkverschaffing nam in deze periode weer toe. In Assendelft was er nog altijd het oude spinhuis. ​ In de [[Franse]] en de jaren daarvoor en daarna was er een sterke toename van de bedelarij. Het totaal van [[arbeidsplaatsen|arbeidsplaatsen]] nam sterk af, waardoor velen zonder inkomsten kwamen te zitten. De grote ontkerkelijking van deze tijd wordt hierdoor mogelijk mede verklaard, wie ging bedelen werd geschrapt als lidmaat. De werkverschaffing nam in deze periode weer toe. In Assendelft was er nog altijd het oude spinhuis. ​
  
-In Zaandam werd in 1819 een spinhuis geopend, eveneens uitsluitend voor vrouwen. Onder het meer welgestelde deel van de bevolking bestond weinig begrip voor de bedelaars. Toen twee Krommenieërs in 1801 een, overigens niet gehonoreerd,​ verzoek indienden een spinhuis te mogen openen, heette het dat '...de bedelarij niet ontstaat uit een wezenlijk gebrek aan werk (. . .) maar volstrekt is toe te schrijven aan luiheid...'​ In 1841 nog noemde [[Blaupot]] ten Cate de bedelarij ​'een grote kwaal der maatschappelijke samenleving die ter deser plaats (Zaandam) zeer is toegenomen.' ​Dat kwam in zijn ogen door het gebrek aan werk en door de 'onzedelijkheid' ​van de mensen. ​+In Zaandam werd in 1819 een spinhuis geopend, eveneens uitsluitend voor vrouwen. Onder het meer welgestelde deel van de bevolking bestond weinig begrip voor de bedelaars. Toen twee Krommenieërs in 1801 een, overigens niet gehonoreerd,​ verzoek indienden een spinhuis te mogen openen, heette het dat '...de bedelarij niet ontstaat uit een wezenlijk gebrek aan werk (. . .) maar volstrekt is toe te schrijven aan luiheid...'​ In 1841 nog noemde [[Blaupot|Steven Blaupot ​ten Cate]] de bedelarij een grote kwaal der maatschappelijke samenleving die ter deser plaats (Zaandam) zeer is toegenomen. Dat kwam in zijn ogen door het gebrek aan werk en door de onzedelijkheid van de mensen. ​
  
 De '​geringe stand' verkwistte zijn geld aan verschillende uitspattingen,​ hetgeen steeds erger werd. Het zou zelfs leiden tot gevangenis of het schavot. Bedelarij 'heeft een stroom van ondeugden in haar gevolg, die het volksgeluk vernietigen,​ alle begrippen van deugd en zedelijkheid uitwissen en een bron wordt van oneerlijkheid en losbandigheid aldus Blaupot ten Cate. Het wekt geen verwondering dat met deze houding der welgestelden de bedelaars hard werden bejegend. ​ De '​geringe stand' verkwistte zijn geld aan verschillende uitspattingen,​ hetgeen steeds erger werd. Het zou zelfs leiden tot gevangenis of het schavot. Bedelarij 'heeft een stroom van ondeugden in haar gevolg, die het volksgeluk vernietigen,​ alle begrippen van deugd en zedelijkheid uitwissen en een bron wordt van oneerlijkheid en losbandigheid aldus Blaupot ten Cate. Het wekt geen verwondering dat met deze houding der welgestelden de bedelaars hard werden bejegend. ​