bedelarij

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
bedelarij [2016/11/30 23:44]
zaanlander
bedelarij [2020/09/07 12:03] (huidige)
Regel 6: Regel 6:
 In het eerste geval hadden de bedelaars recht op opname in de bedeling (zie: [[wees|wees- en armenzorg]]). In het tweede geval moesten zij tot werken worden gedwongen. Bedelen en het schenken van geld aan bedelaars werd gezien als een zonde. De kerkeraad van de Hervormde kerk te Assendelft verbood in 1595 alle lidmaten het verstrekken van aalmoezen aan bedelaars, zonder kerkelijk consent. In Assendelft werd vervolgens een [[spinhuizen|spinhuis]] gesticht voor uitsluitend vrouwen, waar bedelaars, en bij grote vraag ook weeskinderen en andere armen, gedwongen moesten spinnen. Een dergelijk spinhuis kwam er ook in Krommenie.  In het eerste geval hadden de bedelaars recht op opname in de bedeling (zie: [[wees|wees- en armenzorg]]). In het tweede geval moesten zij tot werken worden gedwongen. Bedelen en het schenken van geld aan bedelaars werd gezien als een zonde. De kerkeraad van de Hervormde kerk te Assendelft verbood in 1595 alle lidmaten het verstrekken van aalmoezen aan bedelaars, zonder kerkelijk consent. In Assendelft werd vervolgens een [[spinhuizen|spinhuis]] gesticht voor uitsluitend vrouwen, waar bedelaars, en bij grote vraag ook weeskinderen en andere armen, gedwongen moesten spinnen. Een dergelijk spinhuis kwam er ook in Krommenie. 
  
-In de [[Franse]] en de jaren daarvoor en daarna was er een sterke toename van de bedelarij. Het totaal van [[arbeidsplaatsen|arbeidsplaatsen]] nam sterk af, waardoor velen zonder inkomsten kwamen te zitten. De grote ontkerkelijking van deze tijd wordt hierdoor mogelijk mede verklaard, wie ging bedelen werd geschrapt als lidmaat. De werkverschaffing nam in deze periode weer toe. In Assendelft was er nog altijd het oude spinhuis. +In de [[franse_tijd]] en de jaren daarvoor en daarna was er een sterke toename van de bedelarij. Het totaal van [[arbeidsplaatsen|arbeidsplaatsen]] nam sterk af, waardoor velen zonder inkomsten kwamen te zitten. De grote ontkerkelijking van deze tijd wordt hierdoor mogelijk mede verklaard, wie ging bedelen werd geschrapt als lidmaat. De werkverschaffing nam in deze periode weer toe. In Assendelft was er nog altijd het oude spinhuis. 
  
 In Zaandam werd in 1819 een spinhuis geopend, eveneens uitsluitend voor vrouwen. Onder het meer welgestelde deel van de bevolking bestond weinig begrip voor de bedelaars. Toen twee Krommenieërs in 1801 een, overigens niet gehonoreerd, verzoek indienden een spinhuis te mogen openen, heette het dat '...de bedelarij niet ontstaat uit een wezenlijk gebrek aan werk (. . .) maar volstrekt is toe te schrijven aan luiheid...' In 1841 nog noemde [[Blaupot|Steven Blaupot ten Cate]] de bedelarij een grote kwaal der maatschappelijke samenleving die ter deser plaats (Zaandam) zeer is toegenomen. Dat kwam in zijn ogen door het gebrek aan werk en door de onzedelijkheid van de mensen.  In Zaandam werd in 1819 een spinhuis geopend, eveneens uitsluitend voor vrouwen. Onder het meer welgestelde deel van de bevolking bestond weinig begrip voor de bedelaars. Toen twee Krommenieërs in 1801 een, overigens niet gehonoreerd, verzoek indienden een spinhuis te mogen openen, heette het dat '...de bedelarij niet ontstaat uit een wezenlijk gebrek aan werk (. . .) maar volstrekt is toe te schrijven aan luiheid...' In 1841 nog noemde [[Blaupot|Steven Blaupot ten Cate]] de bedelarij een grote kwaal der maatschappelijke samenleving die ter deser plaats (Zaandam) zeer is toegenomen. Dat kwam in zijn ogen door het gebrek aan werk en door de onzedelijkheid van de mensen. 
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/bedelarij.1480545867.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:12
  • (Externe bewerking)