begrafenisfondsen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
begrafenisfondsen [2016/02/02 15:12]
jan ↷ Pagina naam van begrafenisfondsem gewijzigd in begrafenisfondsen
begrafenisfondsen [2018/04/25 14:26] (huidige)
zaanlander
Regel 21: Regel 21:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Fondsen, opgebouwd uit contributies van minder-vermogenden uit dezelfde plaats ​enfof met hetzelfde beroep, ter dekking van de hoge begrafeniskosten. In de Zaanstreek stonden begrafenisfondsen over het algemeen als dodenbossen ​(of dodenbussenbekend. Zij waren (opmerkelijk genoeg voor de gildenloze Zaanstreekdikwijls georganiseerd per beroepsgroep,​ evenals ziekte-verzekeringen.+Fondsen, opgebouwd uit contributies van minder-vermogenden uit dezelfde plaats ​en/of met hetzelfde beroep, ter dekking van de hoge begrafeniskosten. In de Zaanstreek stonden begrafenisfondsen over het algemeen als dodenbossen of dodenbussen bekend. Zij waren opmerkelijk genoeg voor de gildenloze Zaanstreek dikwijls georganiseerd per beroepsgroep,​ evenals ziekte-verzekeringen.
  
-De eerste dodenbossen werden opgericht in de 18e eeuw. Opvallend is dat in het noorden van de Zaanstreek dodenbossen aanmerkelijk later ontstonden dan in het zuiden. Dodenbossen die in de 18e eeuw werden opgericht waren onder andere te Zaandam die van de lijndraaiers ​(zelfs in de 17e eeuw, vóór 1689), wevers (1714), timmerlieden (1721), touwslagers (1726), stijfselmakers (vóór 1762), en twee organisaties voor burgers (1714 en 1724). Te Westzaan richtten acht families wonende bij de Overtoom in 1727 een begrafenisfonds op; het “Kooger Dodenbos` werd opgericht in 1743, de '​Gemene Societeit` te Wormerveer in 1773, de '​Begrafenis Societeit` te Krommenie in 1777. Deze lijst zou nog aanmerkelijk kunnen worden uitgebreid; ook gedurende de 19e eeuw organiseerden verschillende groepen mensen zich in begrafenisfondsen.+De eerste dodenbossen werden opgericht in de 18e eeuw. Opvallend is dat in het noorden van de Zaanstreek dodenbossen aanmerkelijk later ontstonden dan in het zuiden. Dodenbossen die in de 18e eeuw werden opgericht waren onder andere te Zaandam die van de lijndraaierszelfs in de 17e eeuw, vóór 1689, wevers (1714), timmerlieden (1721), touwslagers (1726), stijfselmakers (vóór 1762), en twee organisaties voor burgers (1714 en 1724). ​
  
-Een dodenbos zorgde ​in de eerste plaats voor de inning van de contributie van de aangeslotenen. Wekelijks kwam iemand langs om de enkele centen, de stuiver en later het dubbeltje op te halenUitgaven werden slechts dan gedaan als een van de leden overleed. Ook directe/ inwonende familieleden van de deelnemer waren meeverzekerd. Indien lange tije geen van de leden overleed was het soms mogelijk dat het bos een bepaalde som geld aan een charitatieve instelling (zoals het weeshuis) schonk.+Te Westzaan richtten acht families wonende bij de Overtoom ​in 1727 een begrafenisfonds op; het Kooger Dodenbos werd opgericht in 1743, de Gemene Sociëteit te Wormerveer in 1773, de Begrafenis Sociëteit ​te Krommenie in 1777Deze lijst zou nog aanmerkelijk kunnen worden uitgebreid; ook gedurende ​de 19e eeuw organiseerden verschillende groepen mensen zich in begrafenisfondsen.
  
-In de 20e eeuw werden de dodenbossen langzamerhand vervangen door begrafenisverenigingen en uitvaarterzekeringen.+Een dodenbos zorgde in de eerste plaats voor de inning van de contributie van de aangeslotenen. Wekelijks kwam iemand langs om de enkele centen, de stuiver en later het dubbeltje op te halen. Uitgaven werden slechts dan gedaan als één van de leden overleed. Ook direct inwonende familieleden van de deelnemer waren meeverzekerd. Indien lange tijd geen van de leden overleed was het soms mogelijk dat het bos een bepaalde som geld aan een charitatieve instelling zoals het weeshuis schonk. 
 + 
 +In de 20e eeuw werden de dodenbossen langzamerhand vervangen door begrafenisverenigingen en uitvaartverzekeringen.
  
 Ger Jan Onrust Ger Jan Onrust
  • begrafenisfondsen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/25 14:26
  • door zaanlander