Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
berne_harry_van [2019/04/10 22:28]
zaanlander aangemaakt
— (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-==== Berne, Harry van ==== 
  
-Zaandam, ​ 
- 
-Harry van Berne, tenor, solist in opera, op concerten en oratorium-uitvoeringen,​ studeerde cello en solozang aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Tevens geeft hij liedrecitals,​ begeleid door piano, luit, gitaar of kamerorkest. Zijn repertoire omvat werken uit alle stijlperiodes waarvan sommige speciaal voor hem werden geschreven. ​ 
- 
-Naast solistische activiteiten gaat zijn aandacht ook uit naar ensemblezang bij het Nederlands kamerkoor en de ensembles [[http://​www.quink.nl/​|Quink]],​ [[http://​gesualdoconsort.nl/​|Gesualdo Consort Amsterdam]] en het Belgische [[https://​www.huelgasensemble.be/​|Huelgas Ensemble]]. Ook geeft hij cursussen en workshops over specifieke onderwerpen of stijlperiodes,​ zowel voor solozangers als voor ensembles. Als solist trad hij op in de USA, het Midden-Oosten,​ Japan en Zuid-Amerika. 
- 
-Als hoofdvakdocent solozang is hij verbonden aan het [[https://​www.artez.nl/​|ArtEZ conservatorium]] te Zwolle. Aan het Conservatorium van Amsterdam was hij van 2010 tot 2014 hoofdvakdocent en studieleider Klassieke Zang. Voorts is hij werkzaam als dirigent projecten en coacht hij diverse ensembles. ​ 
- 
-{{tag>​cello tenor dirigent}} ​ 
  • berne_harry_van.1554928094.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/10 22:28
  • door zaanlander