bernhardbrug

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bernhardbrug [2017/01/17 15:08]
zaanlander
bernhardbrug [2018/02/06 21:17] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Bernhardbrug,​ Prins ==== ==== Bernhardbrug,​ Prins ====
-[{{:​bernhardbrug.jpg?​300 |Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf.}}] Rolbasculebrug,​ ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke,​ die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in 1938-'​41. ​+[{{:​bernhardbrug.jpg?​400 |//Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf.//}}] Rolbasculebrug,​ ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke,​ die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in 1938-'​41. ​
  
 In 1934 werd tot de aanleg van de Prins Bernhardbrug besloten, mede op grond van een verzoek van het Departement Zaanstreek van de Nederlandse [[maatschappij|Maatschappij voor Nijverheid en Handel]], die de brug overigens bij voorkeur ter hoogte van de Bullekerk zag verrijzen. De bestaande, te smalle en vervallen [[Hoopbrug]] moest worden vervangen door een nieuwe oeververbinding. De lange tijd van voorbereiding was het gevolg van een aantal slepende onteigenings-procedures. ​ In 1934 werd tot de aanleg van de Prins Bernhardbrug besloten, mede op grond van een verzoek van het Departement Zaanstreek van de Nederlandse [[maatschappij|Maatschappij voor Nijverheid en Handel]], die de brug overigens bij voorkeur ter hoogte van de Bullekerk zag verrijzen. De bestaande, te smalle en vervallen [[Hoopbrug]] moest worden vervangen door een nieuwe oeververbinding. De lange tijd van voorbereiding was het gevolg van een aantal slepende onteigenings-procedures. ​
  • bernhardbrug.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/02/06 21:17
  • door zaanlander