bevolking

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bevolking [2016/02/04 14:37]
jan
bevolking [2016/02/04 14:38]
jan [Bevolkingstoename]
Regel 10: Regel 10:
  
 Het aantal inwoners van de Zaanstreek is na de Tweede Wereldoorlog gestegen, ondanks de (ook landelijk) opvallende afname van het aantal geboorten sinds het einde van de jaren '50. Ter vergelijking de bevolkingsomvang in 1940, 1950 en 1960 ten opzichte van de meest recente gegevens (gehele Zaanstreek): ​ Het aantal inwoners van de Zaanstreek is na de Tweede Wereldoorlog gestegen, ondanks de (ook landelijk) opvallende afname van het aantal geboorten sinds het einde van de jaren '50. Ter vergelijking de bevolkingsomvang in 1940, 1950 en 1960 ten opzichte van de meest recente gegevens (gehele Zaanstreek): ​
-<WRAP right round box 25%>+<WRAP right round box 30%>
 <csv> <csv>
 1940, 1950, 1960, 1988 1940, 1950, 1960, 1988
Regel 41: Regel 41:
 De Zaanstreek gold statistisch reeds in de jaren '30 als een gebied met relatief grote onkerkelijkheid. In dat beeld is geen wijziging gekomen. De Zaanstreek gold statistisch reeds in de jaren '30 als een gebied met relatief grote onkerkelijkheid. In dat beeld is geen wijziging gekomen.
  
 +
 +
 +
 +Van oudsher is een relatief belangrijk deel der katholieke bevolking geconcentreerd in Assendelft en oostelijk Zaandam (het Kalf), terwijl ook Wormer (niet in voorgaande cijfers gespecificeerd) meer katholieke inwoners telt dan de overige Zaanstreek. De Turks-islamitische bevolkingsgroep is vooral geconcentreerd in de Zaandamse wijken Poelenburg en Oud-West. ​
 <WRAP right round box 40%> <WRAP right round box 40%>
 |                   ​| ​   Abs |  Zaanstreek |  Landelijk | |                   ​| ​   Abs |  Zaanstreek |  Landelijk |
Regel 52: Regel 56:
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
-Van oudsher is een relatief belangrijk deel der katholieke bevolking geconcentreerd in Assendelft en oostelijk Zaandam (het Kalf), terwijl ook Wormer (niet in voorgaande cijfers gespecificeerd) meer katholieke inwoners telt dan de overige Zaanstreek. De Turks-islamitische bevolkingsgroep is vooral geconcentreerd in de Zaandamse wijken Poelenburg en Oud-West. ​ 
- 
 Gegevens over de politieke gezindheid van de bevolking zijn elders vermeld, zie: [[Politiek]]. In vergelijking tot de landelijke cijfers was in de Zaanstreek het aantal op de zogenoemde linkse partijen uitgebrachte stemmen hoog. Vergelijking over een groot aantal jaren leert echter dat de politieke verhoudingen langzamerhand verschoven in de richting van de landelijke situatie. De vroeger dikwijls gebezigde uitdrukking 'rode Zaanstreek'​ is thans nog beperkt van toepassing. ​ Gegevens over de politieke gezindheid van de bevolking zijn elders vermeld, zie: [[Politiek]]. In vergelijking tot de landelijke cijfers was in de Zaanstreek het aantal op de zogenoemde linkse partijen uitgebrachte stemmen hoog. Vergelijking over een groot aantal jaren leert echter dat de politieke verhoudingen langzamerhand verschoven in de richting van de landelijke situatie. De vroeger dikwijls gebezigde uitdrukking 'rode Zaanstreek'​ is thans nog beperkt van toepassing. ​
  
  • bevolking.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/04/23 14:47
  • (Externe bewerking)