bierbrouwerij

Tak van nijverheid, in de Zaanstreek slechts op bescheiden schaal uitgeoefend. Voor zover bekend heeft wat de Zaanstreek betreft alleen in Krommeniehorn een bierbrouwerij gestaan. Het is niet bekend hoe lang en in welke hoeveelheden deze brouwerij (De Eenhoornplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEenhoorn, de

Is de enige Zaanse bierbrouwerij waarvan althans de naam in de herinnering bleef. Dat is het gevolg van een passage in de beschrijving van een wandeling door Krommeniedijk door de 19e-eeuwse Krommenieër Jan Schaap. Hij laat de waard van de herberg 'De Groenlandsche Visscherij' naar aanleiding van een compliment over 's mans bier zeggen dat '
) heeft geproduceerd. De Eenhoom voorzag een belendende herberg (met dezelfde naam) en de andere herbergen van de Horn en Krommeniedijk van bier. De herbergiers van Krommenie betrokken hun bier evenwel uit Haarlem.

Overigens moet de hoeveelheid gebrouwen bier niet onderschat worden. Bier was een volksdrank. Het was zuiver, niet verontreinigd (zoals normaal water), en in verhouding met andere dranken goedkoop. Niet voor niets was het beroep herbergier/tapper op twaalf na het meest beoefende beroep in het Noorderkwartier.

Zie ook: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 1.2.2.

Literatuur:

  • Visser, 7 eeuwen Krommeniedijk;
  • Van der Woude, Het Noorderkwartier.
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bierbrouwerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 16:33
  • door jan