blanken_en_duiten

Dit is een oude revisie van het document!


Blanken en duiten waren muntstukken die vanaf de 14e eeuw tot in respectievelijk de 16e en begin 19e eeuw in Nederland als betaalmiddel dienst hebben gedaan. Een duit had de waarde van 1/8 stuiver. Een blank had aldus een waarde van 3/4 stuiver. Een duit was aanvankelijk van zilver gemaakt, na 1573 van koper. Een blank bestond uit 'goed', blank, zilver.

  • blanken_en_duiten.1552579133.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/14 16:58
  • door zaanlander