blauwepad

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
blauwepad [2018/06/15 11:12]
jan Geen bronvermelding afbeelding
blauwepad [2018/06/16 07:43] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Het Blauwe Pad en het Mr. Cornelispad,​ Mr. Cornelis was een chirurgijn-heelmeester,​ in de volksmond meestal Meester Keezenpad genoemd, vormden twee evenwijdig aan elkaar liggende, door een sloot gescheiden, oude en indertijd zeer belangrijke paden. ​ Het Blauwe Pad en het Mr. Cornelispad,​ Mr. Cornelis was een chirurgijn-heelmeester,​ in de volksmond meestal Meester Keezenpad genoemd, vormden twee evenwijdig aan elkaar liggende, door een sloot gescheiden, oude en indertijd zeer belangrijke paden. ​
  
-Zowel voor 't Blauwe Pad als voor het Mr. Cornelispad waren Padmeesters aangesteld, die, evenals bij het Hollandse Pad, de Paden bij Reglement bestuurden, reglementen die voor deze paden Conventiën werden genoemd. [[lootsma|Sipke Lootsma]] schrijft dat in een bundel processtukken uit 1791 betreffende het Blauwe Pad en Mr. Cornelispad wordt gesproken van De Burgemeesters der beide Paden. In deze stukken, behelzende enige vragen van de geraadpleegde advocaat, leest men onder andere „Ik vind bij geen der Conventiën de naam van Padmeesters,​ wel van keurmeesters,​ dus is de vraag: hoe komen de Eysschers aan die naam?''​ waarop het antwoord luidde: ,,​Keurmeesters,​ opzieners, gecommitteerden of Padmeesters zijn alle namen van dezelfde betekenis, het is thans gewoon ze te noemen Padmeesters"​. Tussen het Mr. Cornelispad en het Blauwe pad liep een sloot. De kop van die sloot was vlak aan de weg, waar op de Noordelijke hoek van het Mr. Cornelispad het huis van de familie Bruijn stond. ​+[{{ :​blauwepad3.jpg?​500|//​​Het Meester Cornelis en Blauwe Pad. Foto: [[https://​www.qoop.nl/​artikel/​12395108|Qoop]]//​}}]Zowel voor 't Blauwe Pad als voor het Mr. Cornelispad waren Padmeesters aangesteld, die, evenals bij het Hollandse Pad, de Paden bij Reglement bestuurden, reglementen die voor deze paden Conventiën werden genoemd. [[lootsma|Sipke Lootsma]] schrijft dat in een bundel processtukken uit 1791 betreffende het Blauwe Pad en Mr. Cornelispad wordt gesproken van De Burgemeesters der beide Paden. In deze stukken, behelzende enige vragen van de geraadpleegde advocaat, leest men onder andere „Ik vind bij geen der Conventiën de naam van Padmeesters,​ wel van keurmeesters,​ dus is de vraag: hoe komen de Eysschers aan die naam?''​ waarop het antwoord luidde: ,,​Keurmeesters,​ opzieners, gecommitteerden of Padmeesters zijn alle namen van dezelfde betekenis, het is thans gewoon ze te noemen Padmeesters"​. Tussen het Mr. Cornelispad en het Blauwe pad liep een sloot. De kop van die sloot was vlak aan de weg, waar op de Noordelijke hoek van het Mr. Cornelispad het huis van de familie Bruijn stond. ​
  
 De glorie van het buurtje is met het dempen van de sloot verdwenen. Het was een schilderachtig buurtje, dat veel vreemdelingenbezoek trok. De oude huisjes aan weerszijden,​ aan het Mr. Cornelispad staat nog een huis met een dooddeur, de erfjes van het Blauwe Pad waarop veel geboomte niet alleen de daar staande huisjes en schuurtjes te midden van het groen op hun voordeligst deed uitkomen, doch ook door de weerspiegeling in het water aan het buurtje luister bijzetten, gaven aanleiding rond 1910 hiervoor heel mooie platen in koperdiepdruk in de handel te brengen. Platen, die men nog zo nu en dan ingelijst bij families aantreft. ​ De glorie van het buurtje is met het dempen van de sloot verdwenen. Het was een schilderachtig buurtje, dat veel vreemdelingenbezoek trok. De oude huisjes aan weerszijden,​ aan het Mr. Cornelispad staat nog een huis met een dooddeur, de erfjes van het Blauwe Pad waarop veel geboomte niet alleen de daar staande huisjes en schuurtjes te midden van het groen op hun voordeligst deed uitkomen, doch ook door de weerspiegeling in het water aan het buurtje luister bijzetten, gaven aanleiding rond 1910 hiervoor heel mooie platen in koperdiepdruk in de handel te brengen. Platen, die men nog zo nu en dan ingelijst bij families aantreft. ​
  • blauwepad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/16 07:43
  • door zaanlander