bloemendaal

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bloemendaal [2016/11/25 19:33]
zaanlander
bloemendaal [2018/06/03 13:03] (huidige)
zaanlander [Bloemendaal en Laan]
Regel 6: Regel 6:
 Hoe voorspoedig het tot de oorlog 1914-1918 met de rijstpellerij ging blijkt uit de grondstoffenaanvoer in de haven van Zaandam. Vermeld wordt het gemiddeld aantal balen rijst dat per jaar werd aangevoerd. ​ Hoe voorspoedig het tot de oorlog 1914-1918 met de rijstpellerij ging blijkt uit de grondstoffenaanvoer in de haven van Zaandam. Vermeld wordt het gemiddeld aantal balen rijst dat per jaar werd aangevoerd. ​
  
-Hieruit wordt duidelijk dat de bloeiperiode,​ ook voor Hollandia van de firma Bloemendaal & Laan, in de eerste tien jaren voor de Eerste Wereldoorlog lag.  Doordat een deel van de rijstaanvoer via Den Helder en het [[noordhollands|Noordhollands Kanaal]] verliep was het aantal verwerkte balen rijst beduidend hoger dan hierboven genoemd. Voor 1911 werd opgegeven dat de vijf grote pellerijen in de Zaanstreek gezamenlijk ongeveer twee miljoen balen verwerkten. De omzet van de Zaanse pellerijen bedroeg in dat jaar ruim ƒ 20 miljoen, voor die tijd een kolossaal bedrag. De voorspoed bleek ook in het jaar 1915 toen oprichter J.A. Laan 50 jaar in zaken zat. Hij schonk ƒ 5000,- aan het [[Wilhelminapark|Wilhelminapark]] en ƒ 500.000 aan de [[Ambachtsschool]]. Ook de gepensioneerden woonachtig aan het Hof van Saenden te Wormerveer ontvingen een schenking. ​  +Hieruit wordt duidelijk dat de bloeiperiode,​ ook voor Hollandia van de firma Bloemendaal & Laan, in de eerste tien jaren voor de Eerste Wereldoorlog lag.  Doordat een deel van de rijstaanvoer via Den Helder en het [[noordhollands|Noordhollands Kanaal]] verliep was het aantal verwerkte balen rijst beduidend hoger dan hierboven genoemd. Voor 1911 werd opgegeven dat de vijf grote pellerijen in de Zaanstreek gezamenlijk ongeveer twee miljoen balen verwerkten. De omzet van de Zaanse pellerijen bedroeg in dat jaar ruim ƒ 20 miljoen, voor die tijd een kolossaal bedrag. De voorspoed bleek ook in het jaar 1915 toen oprichter J.A. Laan 50 jaar in zaken zat. Hij schonk ƒ 5000,- aan het [[Wilhelminapark|Wilhelminapark]] en ƒ 500.000 aan de [[Ambachtsschool]]. Ook de gepensioneerden woonachtig aan het Hof Saenden te Wormerveer ontvingen een schenking. ​  
  
 Uit het overzichtje hiervoor wordt eveneens duidelijk dat de aanvoer in de jaren '20 en '30 hoogstens de helft beliep van die in de vooroorlogse topjaren. Enkele pellerijen verkeerden in zwaar weer. De oorzaak lag bij de oorspronglanden die de pellerij in toenemende mate zelf ter hand namen. ​ Uit het overzichtje hiervoor wordt eveneens duidelijk dat de aanvoer in de jaren '20 en '30 hoogstens de helft beliep van die in de vooroorlogse topjaren. Enkele pellerijen verkeerden in zwaar weer. De oorzaak lag bij de oorspronglanden die de pellerij in toenemende mate zelf ter hand namen. ​
  • bloemendaal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/03 13:03
  • door zaanlander