Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
boer1 [2017/11/03 11:10]
jan oude revisie hersteld (2017/04/20 20:29)
boer1 [2018/03/16 17:05] (huidige)
zaanlander
Regel 5: Regel 5:
 Burgemeester van Assendelft van 1918 tot 1936, opvolger van zijn vader [[boer3|Klaas Cornelisz de Boer]] en voorganger van zijn zoon [[boer_jan_de|Jan de Boer]]. Burgemeester van Assendelft van 1918 tot 1936, opvolger van zijn vader [[boer3|Klaas Cornelisz de Boer]] en voorganger van zijn zoon [[boer_jan_de|Jan de Boer]].
  
-De Boer was zeer begaan met landbouw en veeteelt. Als secretaris-penningmeester maakte hij deel uit van de provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Noord-Holland. Ook nam hij regelmatig deel aan het Concours hippique op Houtrust.+De Boer was zeer begaan met landbouw en veeteelt. Als secretaris-penningmeester maakte hij deel uit van de provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Noord-Holland. Ook nam hij regelmatig deel aan het Concours hippique op Houtrust. ​In 1926 trad hij toe tot een commissie die zich bezig hield met het in goede banen leiden en bevorderen van een hygiënische melkwinning rond Amsterdam. Bij de in 1927 gehouden verkiezing van hoofdingeland-plaatsvervanger voor het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier werd De Boer verkozen.  ​
  
-In 1926 trad hij toe tot een commissie die zich bezig hield met het in goede banen leiden en bevorderen van een hygiënische melkwinning rond Amsterdam. +===De steun-affaire te Assendelft=== 
- +16 september 1933 omstreeks twee uur was burgemeester De Boer in tegenwoordigheid van agent J. Koomen van de arbeidsbemiddeling,​ bezig [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010535995:​mpeg21:​a0112|steun uit te betalen]] aan de werklozen. Inzake de stucadoorstaking te Amsterdam mocht aan een viertal federatiemensen geen steun uitbetaald worden, hetgeen hen bekend was. Nochtans kwamen twee van hen op het kantoor. Toen de burgemeester hen aan het verstand wilde brengen dat zij geen steun kregen, gaf een van hen, Alfons Vermast, de burgemeester een klap in het gezicht, waardoor deze bloedend werd gewond. De andere, ​Petrus Vermast, maakte van de gelegenheid gebruik een stapel bankbiljetten te stelen en er vandoor te gaan, waardoor de burgemeester zich genoodzaakt zag uitbetaling te staken. De andere werklozen, hierdoor hevig gedupeerd, zetten de dief na en brachten al spoedig al het gestolen geld weerom, na welk intermezzo het uitbetalen van de steungelden rustig voortgang vond.
-Bij de in 1927 gehouden verkiezing van hoofdingeland-plaatsvervanger voor het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier werd De Boer verkozen. ​  +
- +
-DE STEUN-AFFAIRE TE ASSENDELFT +
- +
-16 september 1933 omstreeks twee uur was burgemeester De Boer in tegenwoordigheid van agent J. Koomen van de arbeidsbemiddeling,​ bezig [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010535995:​mpeg21:​a0112|steun uit te betalen]] aan de werklozen. Inzake de stucadoorstaking te Amsterdam mocht aan een viertal federatiemensen geen steun uitbetaald worden, hetgeen hen bekend was. Nochtans kwamen twee van hen op het kantoor. Toen de burgemeester hen aan het verstand wilde brengen dat zij geen steun kregen, gaf een van hen, A. V., de burgemeester een klap in het gezicht, waardoor deze bloedend werd gewond. De andere, ​P. V., maakte van de gelegenheid gebruik een stapel bankbiljetten te stelen en er vandoor te gaan, waardoor de burgemeester zich genoodzaakt zag uitbetaling te staken. De andere werklozen, hierdoor hevig gedupeerd, zetten de dief na en brachten al spoedig al het gestolen geld weerom, na welk intermezzo het uitbetalen van de steungelden rustig voortgang vond.+
   
 == Tegen ieder der verdachten één jaar cel geëist == == Tegen ieder der verdachten één jaar cel geëist ==
  
-Voor de Haarlemse rechtbank stonden op 26 oktober 1933 de twee gebroeders ​V. terecht die op 16 september de burgemeester in het lokaal waar zij steun wilden ontvangen, opzettelijk beledigd en mishandeld hebben, zoals de tenlastelegging luidde. Beklaagden waren in het stempellokaal gekomen, hoewel zij wisten niet meer voor steun in aanmerking te komen. Er lag voor ongeveer ƒ 600 aan bankpapier. ​A.V. werd in het lokaal opnieuw medegedeeld,​ dat hij geen steun kon krijgen. Hij zei toen: „Ik moet steun hebben"​ en gaf daarop de burgemeester een slag in het gezicht, waardoor deze bloedend onder het oog verwond werd. P.V. pakte het bankpapier weg en ging er mee vandoor. Daarna zijn pogingen aangewend door andere steuntrekkenden,​ om de broeders te bewegen het geld terug te geven, aan welk verzoek zij tenslotte gevolg gaven. ​+Voor de Haarlemse rechtbank stonden op 26 oktober 1933 de twee gebroeders ​Vermast ​terecht die op 16 september de burgemeester in het lokaal waar zij steun wilden ontvangen, opzettelijk beledigd en mishandeld hebben, zoals de tenlastelegging luidde. Beklaagden waren in het stempellokaal gekomen, hoewel zij wisten niet meer voor steun in aanmerking te komen. Er lag voor ongeveer ƒ 600 aan bankpapier. ​Alfons ​werd in het lokaal opnieuw medegedeeld,​ dat hij geen steun kon krijgen. Hij zei toen: „Ik moet steun hebben"​ en gaf daarop de burgemeester een slag in het gezicht, waardoor deze bloedend onder het oog verwond werd. Petrus ​pakte het bankpapier weg en ging er mee vandoor. Daarna zijn pogingen aangewend door andere steuntrekkenden,​ om de broeders te bewegen het geld terug te geven, aan welk verzoek zij tenslotte gevolg gaven.  
 + 
 +Van de burgemeester ontvingen zij daarna, uit diens eigen zak enige steun. De burgemeester zou nog gezegd hebben: „Eerst moet het geld terug, dan kunnen jullie straks terug komen"​. Bij de behandeling voor de rechtbank oordeelde de president, dat een dergelijke handelwijze van de burgemeester niet geschikt was om het gezag hoog te houden. Petrus zou nog gezegd hebben, dat hij het geld alleen wilde teruggeven, als hij er wat van kon krijgen. De president merkte daarbij op dat hij niet kon begrijpen dat de burgemeester is ingegaan op een voorwaarde door een dief gesteld
  
-Van de burgemeester ontvingen zij daarna, uit diens eigen zak enige steun. De burgemeester zou nog gezegd hebben: „Eerst moet het geld terug, dan kunnen jullie straks terug komen"​. Bij de behandeling voor de rechtbank oordeelde de president, dat een dergelijke handelwijze van de burgemeester niet geschikt was om het gezag hoog te houden. P.V. zou nog gezegd hebben, dat hij het geld alleen wilde teruggeven, als hij er wat van kon krijgen. De president merkte daarbij op dat hij niet kon begrijpen dat de burgemeester is ingegaan op een voorwaarde door een dief gesteld. ​De Officier van Justitie ging de hele geschiedenis nog eens na en merkte daarbij op, dat het tegenwoordig geen unicum is, dat burgemeesters van verschillende plaatsen belast zijn met de steunuitkering. Zij hebben het daarbij vaak zeer moeilijk, omdat het hun dikwijls zo lastig gemaakt wordt. Het is hem echter onbegrijpelijk,​ dat de burgemeester voorwaarden geaccepteerd heeft, om het gestolen geld maar terug te krijgen. Hij oordeelde een strenge straf voor de daders op haar plaats omdat dergelijke naturen zijns inziens niet in een geordende maatschappij thuis behoren. Hij eiste tegen ieder der verdachten een jaar gevangenisstraf. Uitspraak 9 november 1933.+De Officier van Justitie ging de hele geschiedenis nog eens na en merkte daarbij op, dat het tegenwoordig geen unicum is, dat burgemeesters van verschillende plaatsen belast zijn met de steunuitkering. Zij hebben het daarbij vaak zeer moeilijk, omdat het hun dikwijls zo lastig gemaakt wordt. Het is hem echter onbegrijpelijk,​ dat de burgemeester voorwaarden geaccepteerd heeft, om het gestolen geld maar terug te krijgen. Hij oordeelde een strenge straf voor de daders op haar plaats omdat dergelijke naturen zijns inziens niet in een geordende maatschappij thuis behoren. Hij eiste tegen ieder der verdachten een jaar gevangenisstraf. Uitspraak 9 november 1933.
  
-== Twee werklozen voor het gerechtshof ==+===Twee werklozen voor het gerechtshof===
  
 Voor het Amsterdamse gerechtshof stonden op 23 maart 1934 twee N.A.S.-arbeiders uit Assendelft [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010482546:​mpeg21:​a0094|terecht]],​ namelijk de gebroeders Alfons en Petrus Vermast. In eerste instantie werden beiden op 9 november 1933 door de rechtbank te Haarlem veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf,​ Alfons wegens mishandeling van de burgemeester van Assendelft, J.J. de Boer, en Petrus wegens diefstal van ƒ 600.— ten nadele van de gemeente Assendelft. Beiden hadden toen geen verdediger. Thans werden zij bijgestaan door de I.R.H.-advocaat mr. Simon de Jong.  Voor het Amsterdamse gerechtshof stonden op 23 maart 1934 twee N.A.S.-arbeiders uit Assendelft [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010482546:​mpeg21:​a0094|terecht]],​ namelijk de gebroeders Alfons en Petrus Vermast. In eerste instantie werden beiden op 9 november 1933 door de rechtbank te Haarlem veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf,​ Alfons wegens mishandeling van de burgemeester van Assendelft, J.J. de Boer, en Petrus wegens diefstal van ƒ 600.— ten nadele van de gemeente Assendelft. Beiden hadden toen geen verdediger. Thans werden zij bijgestaan door de I.R.H.-advocaat mr. Simon de Jong. 
Regel 29: Regel 26:
 PRESIDENT: Er zijn toch wel meer mensen, die geen steun krijgen! En als je nou één biljet weggenomen had.  PRESIDENT: Er zijn toch wel meer mensen, die geen steun krijgen! En als je nou één biljet weggenomen had. 
  
-PETRUS: Ze wilden me broodeloos ​maken.+PETRUS: Ze wilden me brodeloos ​maken.
    
 Mr. DE JONG vraagt dan aan getuige, onder welke omstandigheden het geld teruggebracht werd. De burgemeester antwoordt, dat dit nog dezelfde dag gebeurde. Het ging geheel vrijwillig. ​ Mr. DE JONG vraagt dan aan getuige, onder welke omstandigheden het geld teruggebracht werd. De burgemeester antwoordt, dat dit nog dezelfde dag gebeurde. Het ging geheel vrijwillig. ​
Regel 53: Regel 50:
 Pleiter wijst er verder op, dat half uitgehongerde werklozen, die dreigen te verpauperen ten gevolge van de maatschappelijke verhoudingen,​ telkens in de omstandigheid komen te verkeren, dat zij uiting aan hun protest willen en moeten geven. Zij bevinden zich dan in een dwangpositie. Het gaat niet aan dan de wet in haar volle zwaarte op deze slachtoffers van de maatschappelijke orde te laten drukken. ​ Pleiter wijst er verder op, dat half uitgehongerde werklozen, die dreigen te verpauperen ten gevolge van de maatschappelijke verhoudingen,​ telkens in de omstandigheid komen te verkeren, dat zij uiting aan hun protest willen en moeten geven. Zij bevinden zich dan in een dwangpositie. Het gaat niet aan dan de wet in haar volle zwaarte op deze slachtoffers van de maatschappelijke orde te laten drukken. ​
  
-Pleiter vestigt er de aandacht op, dat burgemeester De Boer zelf te kennen heeft gegeven, dat hij de zaak niet zo heel zwaar neemt. ​ +Pleiter vestigt er de aandacht op, dat burgemeester De Boer zelf te kennen heeft gegeven, dat hij de zaak niet zo heel zwaar neemt. Petrus heeft de burgemeester inderdaad een paar klappen gegeven. We hebben hier te doen met een geval van een wanhopige arbeider, die in drift, ontstaan uit edele driften, ontstak toen hem onrecht werd aangedaan. Bovendien heeft hij een blanco strafregister,​ zodat de hem opgelegde straf zeer zwaar is. 
-Petrus ​Vermast ​heeft de burgemeester inderdaad een paar klappen gegeven. We hebben hier te doen met een geval van een wanhopige arbeider, die in drift, ontstaan uit edele driften, ontstak toen hem onrecht werd aangedaan. Bovendien heeft hij een blanco strafregister,​ zodat de hem opgelegde straf zeer zwaar is. +
  
-Pleiter verwacht ten slotte dan ook, dat Petrus vrijgesproken zal worden en dat Alfons een veel lichtere straf zal krijgen dan in eerste instantie. ​ +Pleiter verwacht ten slotte dan ook, dat Petrus vrijgesproken zal worden en dat Alfons een veel lichtere straf zal krijgen dan in eerste instantie. De president vraagt dan nog aan Alfons of hij inderdaad gezegd heeft, toen hij hoorde dat hij geen geld kreeg, „Dan pak ik het!" Alfons herinnert zich daar niets van. De president bepaalt de uitspraak ten slotte op donderdag 5 april a.s., 's morgens om 10 uur. 
-De president vraagt dan nog aan Alfons of hij inderdaad gezegd heeft, toen hij hoorde dat hij geen geld kreeg, „Dan pak ik het!" Alfons herinnert zich daar niets van.  +
-De president bepaalt de uitspraak ten slotte op donderdag 5 april a.s., 's morgens om 10 uur. +
    
-{{tag>​burgemeester assendelft}} ​+{{tag>​burgemeester ​hoogheemraadschap ​assendelft}} ​
  
  
  • boer1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/16 17:05
  • door zaanlander