Zaandam, 23 november 1913 - Amsterdam, mei 1988

Pianist Johan van den Boogert werd op 23 november 1913 te Zaandam geboren. Hij studeerde tot 1936 aan het Amsterdams Conservatorium waar hij het solistendiploma voor piano behaalde. In hetzelfde jaar verwierf hij de „Ehrenpreis“ van de internationale pianistenwedstrijd te Wenen.

Aan het Amsterdamse Conservatorium werd hij onder andere door Willem Andriessen opgeleid, en was vanaf 1941 leraar, en sedert 1947 als hoofdleraar en adjunct-directeur aldaar. In 1958 werd Van den Boogert benoemd tot directeur van het Utrechts Conservatorium.

In organisatorische zin is hij werkzaam geweest als voorzitter van de vereniging van leerkrachten van het Amsterdams Conservatorium tot 1 september 1957, op welke datum hij werd benoemd tot adjunct-directeur, tevens belast met de algehele leiding van de muziekschool. Van den Boogert was voorzitter van de afdeling muziek van de Raad voor de Kunst, Algemeen voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging en voorzitter van de subcommissie muziek in het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag. Hij was lid van de Raad van Toezicht van de Volksmuziekschool te Zaandam.

Johan van den Boogert trad met alle Nederlandse orkesten als solist op en verwierf grote bekendheid door zijn recitals en als begeleider van prominente kunstenaars uit binnen- en buitenland. Sedert enkele jaren vervulde hij ook de functie van organist bij de Nederlandse Protestantenbond te Hilversum als opvolger van dr. Anthon van der Horst.

Voorts speelde hij veel premières, zoals 'Blijde incomste', in opdracht van de Zaandamse Gemeenschap voor piano, koperblazers en slagwerk gecomponeerd door Cor Kee. Het werk werd opgevoerd door het Noordhollands Philharmonisch Orkest onder leiding van Jan Pasveer ter gelegenheid van de opening van De Speeldoos op 3 januari 1970. Zijn optredens als solist en begeleider van onder andere Aafje Heynis oogstten veel waardering.

  • boogert.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/19 13:49
  • door zaanlander