boot

Dit is een oude revisie van het document!


Wormerveer 1859 - Koog 1939

Volksdichter. Teun Boot werd geboren in een arm gezin in Wormerveer-Noord en moest op zijn 9e jaar al van school. Hij ontwikkelde zich als autodidact, vertaalde gedichten en een roman ('En zij komt toch') uit het Duits en kreeg vooral bekendheid door zijn wekelijkse gedichten over wel en wee in de Zaanstreek, geplaatst in “'De Zaanlander`. Als overtuigd aanhanger van Domela Nieuwenhuis, antimilitarist en drankbestrijder, schreef hij ook voor “'De Vrije Socialist' en '“De Geheelonthouder'.

Daarnaast maakte hij allerlei gedichten op bestelling, bijvoorbeeld voor bruiloften. Boot, die ruim 40 jaar in dienst was bij Oliefabrieken Duyvis in Koog, was een idealist die niet alleen strijdbaar en bekwaam de pen hanteerde, maar zich ook daadwerkelijk inzette voor arme geestverwanten. Mede door zijn inzet kon een actie voor opheffing van de Zaandijker tol (dec. 1930) met succes worden afgerond.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/boot.1449013379.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:07
  • (Externe bewerking)