brandweer_zaandijk

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
brandweer_zaandijk [2018/01/19 23:01]
zaanlander
brandweer_zaandijk [2018/06/19 18:03] (huidige)
zaanlander
Regel 34: Regel 34:
  
 In vogelvlucht gaf hij een overzicht van het ontstaan en de groei der vereniging en schetste de goede verstandhouding van de leden onderling, waarvoor hij hen, als commandant, dank bracht. De heer J. D. Vis sprak daarna als voorzitter van de feestcommissie en leidde vervolgens burgemeester van Gelderen als eerste spreker van de middag in.  In vogelvlucht gaf hij een overzicht van het ontstaan en de groei der vereniging en schetste de goede verstandhouding van de leden onderling, waarvoor hij hen, als commandant, dank bracht. De heer J. D. Vis sprak daarna als voorzitter van de feestcommissie en leidde vervolgens burgemeester van Gelderen als eerste spreker van de middag in. 
 +
 ==De Burgemeester spreekt== ​ ==De Burgemeester spreekt== ​
 Burgemeester Van Gelderen sprak dan als hoofd van de Brandweer, een functie, die hij krachtens de Gemeentewet bezit en hij achtte het een gelukkige omstandigheid,​ dat hij van zijn bevoegdheden als zodanig tot nu toe geen gebruik heeft behoeven te maken, dank zij de krachtige leiding van de VBZ Hij uitte zijn waardering voor het corps om zijn paraatheid en activiteit en memoreerde verder de oprichting van de Bond van Zaanse Brandweercorpsen,​ die een voorbeeld was geweest voor het gehele land. Ten slotte sprak hij de hoop uit, dat de VBZ onder de huidige leiding nog vele jaren zou mogen bloeien, en bood namens het gemeentebestuur bloemen aan.  Burgemeester Van Gelderen sprak dan als hoofd van de Brandweer, een functie, die hij krachtens de Gemeentewet bezit en hij achtte het een gelukkige omstandigheid,​ dat hij van zijn bevoegdheden als zodanig tot nu toe geen gebruik heeft behoeven te maken, dank zij de krachtige leiding van de VBZ Hij uitte zijn waardering voor het corps om zijn paraatheid en activiteit en memoreerde verder de oprichting van de Bond van Zaanse Brandweercorpsen,​ die een voorbeeld was geweest voor het gehele land. Ten slotte sprak hij de hoop uit, dat de VBZ onder de huidige leiding nog vele jaren zou mogen bloeien, en bood namens het gemeentebestuur bloemen aan. 
 +
 ==Meerdere felicitaties== ​ ==Meerdere felicitaties== ​
 De heer H. J. Visser sprak hierna als voorzitter van den Zaanse Bond van Brandweercorpsen. Ook hij memoreerde de stichting van de Bond als eerste in het land en beschouwde de VBZ als een sieraad in deze Bond en hoopte dat dit zo zou blijven. Met zijn felicitaties bood hij bloemen aan, hetgeen hij als commandant van de V.B. te Zaandam herhaalde. De commandant van de Drijvende Motorspuit Zaandijk, de heer S. Pielkenrood,​ schetste de prettige verstandhouding,​ welke er tussen beide corpsen bestond, hoewel de Drijvende uit de VBZ was ontstaan. Hij was erkentelijk voor de goede leiding van het bestuur der VBZ in deze en ook hij liet zijn felicitaties vergezeld gaan van een bloemstuk. ​ De heer H. J. Visser sprak hierna als voorzitter van den Zaanse Bond van Brandweercorpsen. Ook hij memoreerde de stichting van de Bond als eerste in het land en beschouwde de VBZ als een sieraad in deze Bond en hoopte dat dit zo zou blijven. Met zijn felicitaties bood hij bloemen aan, hetgeen hij als commandant van de V.B. te Zaandam herhaalde. De commandant van de Drijvende Motorspuit Zaandijk, de heer S. Pielkenrood,​ schetste de prettige verstandhouding,​ welke er tussen beide corpsen bestond, hoewel de Drijvende uit de VBZ was ontstaan. Hij was erkentelijk voor de goede leiding van het bestuur der VBZ in deze en ook hij liet zijn felicitaties vergezeld gaan van een bloemstuk. ​
Regel 47: Regel 49:
 Bron: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010945629:​mpeg21:​a0045|Dagblad voor Noord-Holland]] 7 september 1942. Bron: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010945629:​mpeg21:​a0045|Dagblad voor Noord-Holland]] 7 september 1942.
  
-{{tag>​brandweer}}+{{tag>​brandweer ​zaandijk}}
  • brandweer_zaandijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/19 18:03
  • door zaanlander