christelijke_jongelings-vereniging

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
christelijke_jongelings-vereniging [2019/03/01 09:08]
zaanlander [Frisser van toon]
christelijke_jongelings-vereniging [2019/03/01 09:32] (huidige)
zaanlander
Regel 2: Regel 2:
  
 Christelijke Jongelings-Vereniging //Hebt de Waarheid en den Vrede lief// afdeling Zaandam van het Ned. Jongelingsverbond,​ opgericht 18 juli 1867 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 november 1888 was gevestigd aan de Langestraat 22 te Zaandam. De vereniging ontstond uit een fusie van de Gereformeerd getinte Jongeren-Vereniging //Koopt de Waarheid en verkoopt ze niet// en de Christelijke Jongeren Vereniging, //Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap//​ die haar ontstaan te danken had aan de Evangelische kring uit de //​Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid//​. ​ Christelijke Jongelings-Vereniging //Hebt de Waarheid en den Vrede lief// afdeling Zaandam van het Ned. Jongelingsverbond,​ opgericht 18 juli 1867 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 november 1888 was gevestigd aan de Langestraat 22 te Zaandam. De vereniging ontstond uit een fusie van de Gereformeerd getinte Jongeren-Vereniging //Koopt de Waarheid en verkoopt ze niet// en de Christelijke Jongeren Vereniging, //Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap//​ die haar ontstaan te danken had aan de Evangelische kring uit de //​Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid//​. ​
 +
 +De jongelingsvereniging was aangesloten bij het nationale Nederlandse Jongelingsverbond dat deel uitmaakte van de Young Men Christian Association YMCA waarvan het embleem, met dat van de landelijke organisatie,​ in het vaandel was opgenomen.  ​
 + 
 ===Jubileum-uitgave=== ===Jubileum-uitgave===
  Ter ere van het 50-jarig bestaan werd in 1917 een 64 pagina'​s tellend [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMTUK01:​000005061|Gedenkboekje]] uitgegeven. De notulen van 5000 vergaderingen vormden de basis van de jubileum-uitgave.  Ter ere van het 50-jarig bestaan werd in 1917 een 64 pagina'​s tellend [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMTUK01:​000005061|Gedenkboekje]] uitgegeven. De notulen van 5000 vergaderingen vormden de basis van de jubileum-uitgave.
Regel 10: Regel 13:
 ===Frisser van toon=== ===Frisser van toon===
  Ook tot de zangkunst voelde men zich aangetrokken,​ twee maanden na de oprichting werd een clubje gevormd, dat de zangkunst beoefende. Dit leidde in 1889 tot de oprichting van een Mannenkoor, dat zelfs enkele malen in openbare uitvoering van zich liet horen. In 1895 en 1913 besloot men de psalmen en gezangen wat frisser van toon te zingen door gebruik te maken van hele en halve noten.  ​  Ook tot de zangkunst voelde men zich aangetrokken,​ twee maanden na de oprichting werd een clubje gevormd, dat de zangkunst beoefende. Dit leidde in 1889 tot de oprichting van een Mannenkoor, dat zelfs enkele malen in openbare uitvoering van zich liet horen. In 1895 en 1913 besloot men de psalmen en gezangen wat frisser van toon te zingen door gebruik te maken van hele en halve noten.  ​
 +
 +Behalve de zangkunst te beoefenen werd ook gemusiceerd. Muziekvereniging [[http://​www.solizaandam.nl/​Historie/​1899-de-oprichting.html|Soli Deo Gloria]], opgericht op 29 juni 1899 vond haar wortels in de vereniging en maakte er geruime tijd deel van uit.
  
 Het bestuur van de vereniging: ​ Het bestuur van de vereniging: ​
Regel 21: Regel 26:
  
 De commissie van advies: ​ De commissie van advies: ​
-   * Ds. L. J. Blanson Henkemans, ​+   * Ds. Leendert Jacobus ​Blanson Henkemans, ​
    * J. Brand,    * J. Brand,
    * J. C. Scheffer. ​    * J. C. Scheffer. ​
Regel 41: Regel 46:
  
  
-Bron: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMTUK01:​000005061|Het Gedenkboekje]]+Bron: o.a. [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMTUK01:​000005061|Het Gedenkboekje]]
  
-{{tag>​gereformeerd christelijk zangkunst ​Jongerenvereniging}}+{{tag>​gereformeerd christelijk zangkunst ​vereniging}}
  
  
  • christelijke_jongelings-vereniging.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/01 09:32
  • door zaanlander