communicatiewegen

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Archeologieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArcheologie

  Bestudering en reconstructie van de bewoningsgeschiedenis in de ruimste zin, aan de hand van in de bodem aangetroffen sporen van menselijke activiteiten. In de Zaanstreek heeft de archeologie door opgravingen bij Assendelft en door de bestudering van het daar gevonden materiaal aangetoond dat het gebied reeds 600 jaar voor Christus bewoond was.
 • Blijdschap, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlijdschap, de

  Meelmolen te Assendelft. De bovenkruier had minstens twee voorgangers. De eerste. vrijwel zeker een standaardmolen` wordt voor het eerst vermeld in 1411, vermoedelijk is hij in de Spaanse tijd verwoest.In augustus 1578 kwam de toestemming om een nieuwe meelmolen te bouwen; jaar en wijze van verdwijnen van deze zijn niet bekend, maar vermoedelijk was hij al in 1664 vervangen door de bovenkruier. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de tegenwoordige
 • Dijkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijken

  Waterwerken, aangelegd om het achterliggende land tegen overstroming te vrijwaren. Zonder duinen en dijken is bewoning van grote delen van West-Nederland, waaronder de Zaanstreek, onmogelijk. De Zaanstreek ligt tussen 0,5 meter en 4,5 meter beneden Nieuw Amsterdams Peil (NAP) en zou zonder dijken geheel onder water staan.
 • Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800

  3.1. Economische stagnatie

  3.1.1. Stagnatie, armoede

  Zie ook:

  De Franse tijd betekende een absoluut dieptepunt in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek. Het zou daarna nog een halve eeuw duren eer van een substantieel economisch herstel sprake was. Van de eertijds zo bloeiende en rijk geschakeerde stuwende nijverheid was omstreeks 1815 nog een beperkt aantal oudere bedrijfstakken over de
 • Guispadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuispad

  Mr. D. Vis merkte over de naam Guispad nog op 'De pogingen tot verklaring zijn niet overtuigend. Er is m.i. een voor de hand liggende verklaring waar nog nooit de aandacht op is gevestigd. Paden kregen vaak de naam van de eigenaar van het eerste pand, waar het pad begon: Arie de Bruynspad, Dr Roggertspad etc. In het begin van de 17e eeuw was de kalkbrander Gaeff Jacobszoon de eigenaar van het eerste pand aan het Guispad. Waarschijnlijk heeft men het daar ontstane pad eerst Gaefspad geno…
 • Leeghwaterwegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeeghwaterweg

  Weg door de Kalverpolder, die Zaandijk op de snelweg A7 Zaandam-Purmerend aansluit. De Leeghwaterweg werd in 1935 aangelegd dwars door de Kalverpolder, aansluitend op de nieuwe Julianabrug. Via de Leeghwaterweg en de Communicatiewegen werd landverkeer tussen Purmerend en Beverwijk-Heemskerk mogelijk.
 • Nieuwe Dijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwe Dijk

  Vroegere naam van een lage dijk die de polder Assendelft in een noordelijk en een zuidelijk deel scheidt. De dijk was ook bekend onder de namen Klamdijk, Zijdewindsdijk en Dwarsdijk. De scheiding tussen de twee polderdelen werd, ook landschappelijk, pas definitief ervaren toen in 1849 de Zaanlandsche
 • Rooms-katholiekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooms-katholieken

  Naar rooms-katholieke opvatting is de kerk de door Christus ingestelde noodzakelijke maatschappij, die alle gedoopten groepeert onder de leiding van de wettige (kerkelijke) gezagsdragers, in het bijzonder de Paus van Rome. De kerk heeft tot doel de gelovigen behulpzaam te zijn in hun streven naar hun bovennatuurlijke eindbestemming en beschikt daartoe over een drievoudige macht, te weten wijdingsmacht, rechtsmacht (de eigenlijke maatschappelijke macht) en leergezag. Met dit la…
 • Tolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTol

  Betaling die men verschuldigd is voor het gebruik van zekere wegen, bruggen, tunnels, kanalen, vaarten en rivieren. In de Zaanstreek waren tolgelden tot in de laren '30 van de 20e eeuw een gemeentelijke bron van inkomsten. Op 'strategische plekken' in de streek waren tolhekken geplaatst. Tegen de tolheffing is in de jaren '20 en '30 veelvuldig actie gevoerd, het voortouw daartoe werd genomen door de
 • Vrouwenverdrietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenverdriet

  Buurtschap in de voormalige gemeente Assendelft, tussen de Vaartdijk en de Provincialeweg Zaandijk-Buitenhuizen, ongeveer ter hoogte van de watertoren, aan het einde van de Communicatieweg. Het buurtje heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan een vroeger daar gelegen herberg. Volgens
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/communicatiewegen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 15:47
 • door jan