dagblad_voor_noord-holland

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
dagblad_voor_noord-holland [2018/04/28 11:39]
zaanlander
dagblad_voor_noord-holland [2020/09/07 12:08] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 ==== Dagblad voor Noord-Holland ==== ==== Dagblad voor Noord-Holland ====
  
-1857 - 1944+1942 - 1944
  
-{{ :1943_dagblad_noord-holland.png?400|}}De Tweede Wereldoorlog vormde een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onder andere ochtendblad [[zaanlander|De Zaanlander]], resulterend onder de Noordhollandse Pers, behorend tot de dagbladen die gehoor gaven aan de door de Duitse bezetter opgelegde maatregelen. Zo was er de verplichting in 1942 tot het samengaan van De Zaanlander en de Beverwijkse Courant-Kennemerland. Beide dagbladen werden al in Koog gedrukt. +{{ :1943_dagblad_noord-holland.png?400|}}De Tweede Wereldoorlog vormde een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onder andere ochtendblad [[zaanlander|De Zaanlander]], resulterend onder de Noordhollandse Pers, behorend tot de dagbladen die gehoor gaven aan de door de Duitse bezetter opgelegde maatregelen. Zo was er de verplichting in 1942 tot het samengaan van De Zaanlander en de Beverwijkse Courant-Kennemerland, al is er ook sprake van dat deze samenwerking op [[http://www.haansmits.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=268991|vrijwillige basis]] ontstond. Beide dagbladen werden al in Koog gedrukt. 
  
-[{{:1942_mededeling_dagblad_voor_noord-holland.png?400 |//Mededeling 4 mei 1942//}}]De naam van de samengekoppelde dagbladen ging over in het [[https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?page=1&sortfield=date&cql%5B%5D=(ppn+exact+%22832865133%22)&coll=dddtitel|Dagblad voor Noord-Holland]]. Later volgde een verplicht samengaan met de kranten in de regio's [[https://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/DVNA|Alkmaar]] (Alkmaarsche courant), Hoorn (Dagblad voor West-Friesland, een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant), [[https://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/DNHS|Schagen]] en Den Helder. Deze combinatie kwam onder een hoofdredactie, die de nationaal-socialistische beginselen sterk aanhing. Na de bevrijding kregen de regionale kranten een tijdelijk verschijningsverbod opgelegd vanwege hun collaborerende rol in de oorlog. +[{{:1942_mededeling_dagblad_voor_noord-holland.png?400 |//Mededeling 4 mei 1942//}}]De naam van de samengekoppelde dagbladen ging over in het [[https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?page=1&sortfield=date&cql%5B%5D=(ppn+exact+%22832865133%22)&coll=dddtitel|Dagblad voor Noord-Holland]]. Later volgde een verplicht samengaan met de kranten in de regio's [[https://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/DVNA|Alkmaar]] (Alkmaarsche courant), Hoorn (Dagblad voor West-Friesland, een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant) en het Dagblad voor Noordhollands Noorderkwartiereerder ontstaan uit een fusie tussen [[https://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/DNHS|Schagen]] en Helderse Courant. Deze combinatie kwam onder een hoofdredactie, die de nationaal-socialistische beginselen sterk aanhing. Eind januari 1943 telde Dagblad voor Noord-Holland een oplage van 62.620 stuks. Na de bevrijding mocht aanvankelijk alleen de Helderse Courant herverschijnen en kregen de regionale kranten tot september 1946 een tijdelijk verschijningsverbod opgelegd vanwege hun collaborerende rol in de oorlog.  
 + 
 +Met ingang van met ingang van 1 oktober 1947 werden bijna alle Noord-Hollandse dagbladen ten noorden van het Noordzeekanaal ondergebracht in een nieuwe combinatie, de NV Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen.  
 + 
 +Deze combinatie ontstond uit een fusie van de NV Noord-Hollandse Pers, waartoe de drie uit de illegaliteit voortgekomen verzetsbladen [[http://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/DVA|De Vrije Alkmaarder]], De Nieuwe Schager Courant en De Kennemer Koerier, en de combinatie van de oude, in september 1946 weer verschenen bladen van de Noord-Hollandse Courant, namelijk de [[https://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/ACO|Alkmaarse Courant]], [[http://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/SC|Schager Courant]], [[http://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/HC|Helderse Courant]] en Vrije Hoornse Courant, Kennemerland en [[zaanlander|De Zaanlander]]. 
 + 
 +In de nieuwe NV werd bovendien opgenomen De Oprechte Hoornse Courant, een blad dat ontstond toen enkele oud-illegale journalisten, niet tevreden met de in april 1947 tot stand gekomen fusie tussen het oude blad Nieuwsblad voor West-Friesland en de Vrije Hoornse Courant, een eigen blad lieten verschijnen.  
 + 
 +De NV Dagblad voor Noord-Holland, die geen dagbladen meer uitgaf, trad als comparant tot de nieuwe NV toe. Deze beslissing werd na lange en moeizame besprekingen genomen. Het gevolg was dat in plaats van de tien comparerende dagbladen nog slechts zes dagbladen verschenen; De Helderse Courant, Schager/De Nieuwe Schager Courant, Het Dagblad voor West-Friesland, Dagblad Alkmaar, Dagblad Kennemerland/De Kennemer Koerier en De Zaanlander, plaatselijke uitgever van één onafhankelijk, vooruitstrevend dagblad, zoals de nieuwe NV het uitdrukte. Het personeel werd door de nieuwe combinatie overgenomen waarvan na drie maanden een deel afvloeide.  
 + 
 +Na 1 oktober 1947 bleef ten noorden van het IJ alleen nog [[typhoon|De Typhoon]] als enige oud-illegale krant voortbestaan
  
 {{tag>tweede_wereldoorlog dagblad krant}}  {{tag>tweede_wereldoorlog dagblad krant}} 
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/dagblad_voor_noord-holland.1524908358.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:43
  • (Externe bewerking)