Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
de_parel_van_zaandam [2018/04/07 18:21]
zaanlander
de_parel_van_zaandam [2018/04/19 13:23] (huidige)
zaanlander
Regel 10: Regel 10:
 De dichter van de tekst, August Kiehl, heeft het geheim gevonden om in die nieuwe operette alles te verenigen wat maar verlangd kan worden. Gulle vrolijkheid,​ boeiende intrige, voortdurende handelingen kenmerken zijn werk en terwijl door geen enkel woord zelfs tegen kuisheid wordt gezondigd, krijgt het Hollandsche hart volop te genieten, doordat 't herhaaldelijk onze oud-Hollandse deugden, rondheid, eerlijkheid,​ goede trouw en werkzaamheid verheerlijkt ziet. De dichter van de tekst, August Kiehl, heeft het geheim gevonden om in die nieuwe operette alles te verenigen wat maar verlangd kan worden. Gulle vrolijkheid,​ boeiende intrige, voortdurende handelingen kenmerken zijn werk en terwijl door geen enkel woord zelfs tegen kuisheid wordt gezondigd, krijgt het Hollandsche hart volop te genieten, doordat 't herhaaldelijk onze oud-Hollandse deugden, rondheid, eerlijkheid,​ goede trouw en werkzaamheid verheerlijkt ziet.
  
-Hij heeft zijn stof geput uit de bekende geschiedenis van Peter de Grote, tijdens zijn verblijf te Zaandam. 'Czaar en timmerman'​ was het raam, waarop door hem een alleraardigste intrige werd geborduurd. 't Kon wel niet anders of daarbij moest een ronde Hollandsche deern verliefd worden op een eerlijke trouwe borst. Doch in die tijd was er te Zaandam ook al een Hollandse knorrepot, die rijkdom hoger achtte dan reine liefde en dus, als voogd over dat meisje, een betere, rijkere partij voor haar had bestemd, en wel de zoon van een voornaam Russisch koopman. De Czaar is er echter ook nog; hij die door zijn verblijf in Zaandam, zo'n warme sympathie had leren koesteren voor dat kloeke volk, voor die wakkere, werkzame scheepstimmerlieden,​ en inzonderheid voor die flinke borst Jan Dirks. ​+Hij heeft zijn stof geput uit de bekende geschiedenis van [[czaar|Czaar ​Peter de Grote]], tijdens zijn verblijf te Zaandam. 'Czaar en timmerman'​ was het raam, waarop door hem een alleraardigste intrige werd geborduurd. 't Kon wel niet anders of daarbij moest een ronde Hollandsche deern verliefd worden op een eerlijke trouwe borst. Doch in die tijd was er te Zaandam ook al een Hollandse knorrepot, die rijkdom hoger achtte dan reine liefde en dus, als voogd over dat meisje, een betere, rijkere partij voor haar had bestemd, en wel de zoon van een voornaam Russisch koopman. De Czaar is er echter ook nog; hij die door zijn verblijf in Zaandam, zo'n warme sympathie had leren koesteren voor dat kloeke volk, voor die wakkere, werkzame scheepstimmerlieden,​ en inzonderheid voor die flinke borst Jan Dirks. ​
 ==Meester Rogge== ==Meester Rogge==
 Daar die machtige beheerser aller Russen in dit geval over die vreemdelingen niet zijn gebiedend woord kon laten horen, moest hij, omwille van de goede zaak, zijn toevlucht tot een list nemen, om de gelieven tot elkander te brengen, en dit gelukte hem ten slotte zo goed, dat allen met die gelukkige echtverbintenis hartelijk instemden, zelfs de oude voogd, Meester Rogge van Zaandam, doch niet dan nadat deze vernomen had, dat de voorname Russische koopman gefailleerd was en de Russische Czaar een bruidsschat van de ronde som van 100,000 roebels aan het jonge paar schonk. Daar die machtige beheerser aller Russen in dit geval over die vreemdelingen niet zijn gebiedend woord kon laten horen, moest hij, omwille van de goede zaak, zijn toevlucht tot een list nemen, om de gelieven tot elkander te brengen, en dit gelukte hem ten slotte zo goed, dat allen met die gelukkige echtverbintenis hartelijk instemden, zelfs de oude voogd, Meester Rogge van Zaandam, doch niet dan nadat deze vernomen had, dat de voorname Russische koopman gefailleerd was en de Russische Czaar een bruidsschat van de ronde som van 100,000 roebels aan het jonge paar schonk.
Regel 24: Regel 24:
 De verdere heren-rollen werden insgelijks met veel verdienste gespeeld en, wat de heren Dons (Czaar Peter), Van der Stappen (Jan Dirkszoon) en Van Beem (Le Fort, Minister van Staat) betreft, ook met talent gezongen. Kan August Kiehl zich nu niet in fraai stemgeluid verheugen, hij vervult zijn partij als de overste Menschikoff op zeer te waarderen wijze. Zijn spel is gemakkelijk en beschaafd tevens. De verdere heren-rollen werden insgelijks met veel verdienste gespeeld en, wat de heren Dons (Czaar Peter), Van der Stappen (Jan Dirkszoon) en Van Beem (Le Fort, Minister van Staat) betreft, ook met talent gezongen. Kan August Kiehl zich nu niet in fraai stemgeluid verheugen, hij vervult zijn partij als de overste Menschikoff op zeer te waarderen wijze. Zijn spel is gemakkelijk en beschaafd tevens.
  
-Het decoratief is in overeenstemming met het gehele werk, dat is degelijk en verrassend schoon. De scheepstimmerwerf te Zaandam in het eerste bedrijf, de binnenwoning van Czaar Peter, naar het nog bestaande huisje te Zaandam, de haven te St. Petersburg, 't zijn even zoveel puikjes van decoratieve schilderkunst en groepering. Vooral het eerste bedrijf munt in dit opzicht uit.'+Het decoratief is in overeenstemming met het gehele werk, dat is degelijk en verrassend schoon. De scheepstimmerwerf te Zaandam in het eerste bedrijf, de binnenwoning van Czaar Peter, naar het nog bestaande ​[[czaar2|Czaar Peter-huisje]] te Zaandam, de haven te St. Petersburg, 't zijn even zoveel puikjes van decoratieve schilderkunst en groepering. Vooral het eerste bedrijf munt in dit opzicht uit.
  
 Ten slotte mag een woord van lof niet uitblijven voor de orkest-directeur,​ F. Bicknese, voor zijn voortreffelijke leiding van het muzikale gedeelte met zijn vele moeilijke koren, duetten, trio's en verdere solo- en samenzang, waaronder een octet dat uitmuntend klinkt. Dat bekende mannen op muzikaal gebied vertrouwen hadden in het werk van Renard, bewees de tegenwoordigheid van Kes, Frans en Johan Coenen, Zweers en nog meer anderen bij de eerste opvoering, en dat die autoriteiten voldaan waren, was blijkbaar, toen enigen hunner in de pauze achter het toneel te zien waren, om Renard mondelinge hulde te brengen. Ten slotte mag een woord van lof niet uitblijven voor de orkest-directeur,​ F. Bicknese, voor zijn voortreffelijke leiding van het muzikale gedeelte met zijn vele moeilijke koren, duetten, trio's en verdere solo- en samenzang, waaronder een octet dat uitmuntend klinkt. Dat bekende mannen op muzikaal gebied vertrouwen hadden in het werk van Renard, bewees de tegenwoordigheid van Kes, Frans en Johan Coenen, Zweers en nog meer anderen bij de eerste opvoering, en dat die autoriteiten voldaan waren, was blijkbaar, toen enigen hunner in de pauze achter het toneel te zien waren, om Renard mondelinge hulde te brengen.
Regel 47: Regel 47:
 Bron: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010176642:​mpeg21:​a0075|Rotterdams Nieuwsblad 3 maart 1896]] Bron: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010176642:​mpeg21:​a0075|Rotterdams Nieuwsblad 3 maart 1896]]
  
-{{tag>​operette muziek ​premiere}}+{{tag>​operette muziek ​première}}