dierenbescherming

Algemene benaming voor het streven dieren te beschermen tegen mishandeling en slechte verzorging, zowel gericht op het individuele (huis)dier als op de soort (vervuiling, aantasting landschap, bontfokkerij, bio-industrie). Naast het streven naar wettelijke beschermingsmaatregelen houdt de dierenbescherming zich bezig met het inrichten en in stand houden van asielen, controle op wettelijke voorschriften en informatieverschaffing over dierenbehandeling en -mishandeling. De dierenbescherming is georganiseerd in diverse al dan niet particuliere stichtingen en verenigingen.

Sinds 1864 bestaat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zaanstreek

De afdeling Zaanstreek is één van de circa 135 afdelingen van de in 1864 opgerichte vereniging (zie voor de algemene ontwikkeling: Dierenbescherming). De taak van de afdelingen bestond (en bestaat nog steeds) voor een belangrijk deel uit de opvang van zwerfdieren en dieren waarvan de eigenaar noodgedwongen afstand moet doen. Dit afdelingswerk geschiedt op vrijwillige basis. Om de opgevangen dieren een tehuis te kunnen bieden…
Vereniging tot Bescherming van Dieren, die thans ruim 100.000 leden heeft, georganiseerd in circa 135 plaatselijke verenigingen. De vereniging houdt circa 100 asielen in stand en heeft een aantal inspecteurs met opsporingsbevoegdheid full-time in dienst. Ten gevolge van meningsverschillen en de takenverbreding ontstonden, als onderdeel van de vereniging of zelfstandig, andere verenigingen, zoals het Anti-Bontcomité, de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie, het Jack Londonverbond (gericht tegen het dierenmisbruik in circussen en dierentuinen) en de Bond tot Bescherming van Honden. De volgende organisaties of instellingen zijn in deze encyclopedie apart opgenomen: Dierenambulanceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenambulance

Activiteit van de Vereniging Dierenbescherming Zaanstreek; het vervoer van dode, zieke en/of gewonde dieren. De dienst is gevestigd naast het Dierencentrum Zaanstreek e.o., Stichting Zaanstreek e.o. aan de Dr. H.G. Scholtenstraat te Zaandam en bestond voordien als meldpunt bij het Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Stichting te Krommenie. Aanvankelijk werd de vervoersdienst voor dieren opgezet met hulp van vrijwilligers in particuliere auto's. Met de komst van een echte dierenambula…
, Vereniging Dierenbeschermingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenbescherming

Algemene benaming voor het streven dieren te beschermen tegen mishandeling en slechte verzorging, zowel gericht op het individuele (huis)dier als op de soort (vervuiling, aantasting landschap, bontfokkerij, bio-industrie). Naast het streven naar wettelijke beschermingsmaatregelen houdt de dierenbescherming zich bezig met het inrichten en in stand houden van asielen, controle op wettelijke voorschriften en informatieverschaffing over dierenbehandeling en -mishandeling. De diere…
Zaanstreek, Stichting Dierencentrum Zaanstreek e.o., Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierencentrum Zaanstreek e.o., Stichting

Stichting die het dierenasiel en -pension aan de Dr. H.G.Scholtenstraat te Zaandam beheert. De stichting werd opgericht in april 1985 door de Stichting Bouwfonds Dierencentrum Zaanstreek e.o. Deze stichting was in het leven geroepen door de Vereniging
Zaanstreek e.o., Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zaanstreek

De afdeling Zaanstreek is één van de circa 135 afdelingen van de in 1864 opgerichte vereniging (zie voor de algemene ontwikkeling: Dierenbescherming). De taak van de afdelingen bestond (en bestaat nog steeds) voor een belangrijk deel uit de opvang van zwerfdieren en dieren waarvan de eigenaar noodgedwongen afstand moet doen. Dit afdelingswerk geschiedt op vrijwillige basis. Om de opgevangen dieren een tehuis te kunnen bieden…
Vereniging tot Bescherming van Dieren, Vogelbeschermingswacht Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVogelbeschermingswacht Zaanstreek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog opgerichte vereniging, aanvankelijk met het doel het rapen van eieren in de onbeschermde veenweidegebieden van de Zaanstreek tegen te gaan. De oprichting had plaats op 17 april 1943 na een oproep in de Zaanse dagbladen door een aantal verontruste vogelwachters.
Zaanstreek, Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVogelopvangcentrum Zaanstreek, Stichting

Centrum voor de opvang, verzorging en revalidatie van wilde vogels, aanvankelijk gevestigd aan 't Kalf, tegenwoordig aan de Busch in Krommenie.

De uit Engeland afkomstige Ann van Briemen, Ann van begon in 1963 in haar woonark aan het Kalf te Zaandam met de opvang van vogels. In de beginjaren werden ongeveer 25 vogels per jaar verzorgd. Dit aantal zou snel toenemen. De gebrachte vogels zijn veelal zogeheten milieu-slachtoffers (olie, gif, plastic, visdra…
Zaanstreek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dierenbescherming.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)