dijken

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
dijken [2017/02/27 14:53]
zaanlander
dijken [2019/05/07 20:37] (huidige)
40.77.167.176 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 25: Regel 25:
 Bijzonder in de lage dijken zijn de zogeheten [[dubbele_buurt|Dubbele buurten]], die ontstonden bij dreigende dijkdoorbraak. ​ Bijzonder in de lage dijken zijn de zogeheten [[dubbele_buurt|Dubbele buurten]], die ontstonden bij dreigende dijkdoorbraak. ​
  
-Vervolgens zijn de ringdijken te noemen, bijvoorbeeld de [[enge|Enge Wormerringdijk]] en de [[wijde1|Wijde Wormerringdijk]],​ alsmede de dijken die oudere polders van elkaar scheiden, bijvoorbeeld op de plaatsen van de huidige [[communicatiewegen|Communicatieweg]],​ scheiding Noorderveen- en Veenpolder en de huidige Zaandammerweg tussen Veen- en Zuiderveenpolder in Assendelft. Tenslotte zijn er de zogenoemde slaperdijken,​ die meer landinwaarts liggen en dus niet direct langs het water, die er bij doorbraak van een andere dijk voor moeten zorgen dat de overstroming zich tot een klein gebied beperkt, de Groenedijk is een voorbeeld.  ​+Vervolgens zijn de ringdijken te noemen, bijvoorbeeld de [[enge_wormer|Enge Wormerringdijk]] en de [[wijde1|Wijde Wormerringdijk]],​ alsmede de dijken die oudere polders van elkaar scheiden, bijvoorbeeld op de plaatsen van de huidige [[communicatiewegen|Communicatieweg]],​ scheiding Noorderveen- en Veenpolder en de huidige Zaandammerweg tussen Veen- en Zuiderveenpolder in Assendelft. Tenslotte zijn er de zogenoemde slaperdijken,​ die meer landinwaarts liggen en dus niet direct langs het water, die er bij doorbraak van een andere dijk voor moeten zorgen dat de overstroming zich tot een klein gebied beperkt, de Groenedijk is een voorbeeld.  ​
  
 In de Zaanstreek lopen dijken met een gezamenlijke lengte van tientallen kilometers. Ofschoon de streek periodiek ook eerder al bewoond werd (zie: [[Archeologie]]) werd duurzame bewoning pas goed mogelijk toen en nadat het stelsel van zeedijken, hoge- en lage dijken en [[dammen|dammen]],​ was aangelegd en voltooid. De aanleg had al plaats in de periode 1000-1300 (zie: [[Bewoningsgeschiedenis]]). De aanvankelijke dijken boden overigens allerminst een betrouwbare bescherming tegen het water. De toenmalige hoge dijken zouden tegenwoordig nog nauwelijks als lage dijken dienst kunnen doen, terwijl de eerste lage dijken weinig meer dan modderdijkjes waren. Als gevolg daarvan deden zich met regelmaat [[watersnood|overstromingen]] voor, talrijke [[braak|braken]] herinneren daaraan. Werkelijk veilig was de Zaanstreek in feite pas na de afsluiting van de Zuiderzee; nog in 1916 deed zich een grote watersnood voor.    In de Zaanstreek lopen dijken met een gezamenlijke lengte van tientallen kilometers. Ofschoon de streek periodiek ook eerder al bewoond werd (zie: [[Archeologie]]) werd duurzame bewoning pas goed mogelijk toen en nadat het stelsel van zeedijken, hoge- en lage dijken en [[dammen|dammen]],​ was aangelegd en voltooid. De aanleg had al plaats in de periode 1000-1300 (zie: [[Bewoningsgeschiedenis]]). De aanvankelijke dijken boden overigens allerminst een betrouwbare bescherming tegen het water. De toenmalige hoge dijken zouden tegenwoordig nog nauwelijks als lage dijken dienst kunnen doen, terwijl de eerste lage dijken weinig meer dan modderdijkjes waren. Als gevolg daarvan deden zich met regelmaat [[watersnood|overstromingen]] voor, talrijke [[braak|braken]] herinneren daaraan. Werkelijk veilig was de Zaanstreek in feite pas na de afsluiting van de Zuiderzee; nog in 1916 deed zich een grote watersnood voor.   
  • dijken.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/07 20:37
  • door 40.77.167.176