dodenbossen

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Bossenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBossen

  Vroegere zieken- en begrafenisfondsen. Elders ontstond deze vorm van onderlinge verzekering door en naast de gilden. Hoewel deze in de Zaanstreek niet hebben bestaan, zijn er sinds het begin van de 18e eeuw ettelijke bossen opgericht, zoals die van bootsgezellen, wevers, baanluiden (touwslagers), lijndraaiers (idem), timmerlieden en stijfselmakers. Bij het woord 'bos' denke men aan de bus waarmee de wekelijkse contributie (in feite dus de verzekeringspremie) werd opgehaald. Sommige bosse…
 • Coöperatieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoöperatie

  Economisch samenwerkingsverband van verbruikers of producenten. In de Zaanstreek werden vooral de coöperaties van verbruikers belangrijk, maar er ontstonden ook productie-coöperaties Door middel van gemeenschappelijke inkoop of bedrijfsuitoefening trachtten de deelnemers hun economische belangen te behartigen. Daarbij moet worden opgemerkt dat naast het economische doel idealisme een minstens zo belangrijke drijfveer voor de samenwerking was. In de 20e eeuw kwamen met name de land e…
 • Weversbosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeversbos

  Zie: Dodenbossen
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dodenbossen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)