Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
draayer_dirk [2018/05/14 13:25]
zaanlander
draayer_dirk [2018/05/14 22:40] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ====Draayer,​ Dirk Gerrit==== ​ ====Draayer,​ Dirk Gerrit==== ​
  
-Dieren (Gelderland),​ 4 april 1879 - +Dieren (Gelderland),​ 4 april 1879 - Schiedam, 26 februari 1968
  
-[{{ :​draayer.png?​200|//​Dirk Gerrit Draayer 1879-1942//}}]Dirk Gerrit Draayer, van 1934 tot 1936 burgemeester van Wormerveer, de jeugdige Draayer was een verdienstelijk wedstrijdzwemmer. Na de HBS te hebben doorlopen werd hij cadet aan de Koninklijke Militaire academie in Breda. Draayer werd in van 1899 benoemd tot tweede-luitenant der Infanterie van het Nederlands-Indisch leger waarbij hij de verschillende rangen doorliep. Hij vertoefde 12 jaar op Atjeh bij de marechaussee en bij de Topografische Dienst. Na een pauze van acht maanden in Nederland vanaf 1925 werd hij aangesteld als commandant van Djambi en Palembang. ​+[{{ :​draayer.png?​200|//​Dirk Gerrit Draayer 1879-1968//}}]Dirk Gerrit Draayer, van 1934 tot 1936 burgemeester van Wormerveer. De jeugdige Draayer was een verdienstelijk wedstrijdzwemmer ​en zoon van HBS-onderwijzer Willem Draayer en Virgine Lucie Waardenburg. Na de gemeentelijke ​HBS in Leiden ​te hebben doorlopen werd hij cadet aan de Koninklijke Militaire academie in Breda. ​ 
 + 
 +Draayer werd in van 1899 benoemd tot tweede-luitenant der Infanterie van het Nederlands-Indisch leger waarbij hij de verschillende rangen doorliep. Hij vertoefde 12 jaar op Atjeh bij de marechaussee en bij de Topografische Dienst. Na een pauze van acht maanden in Nederland vanaf 1925 werd hij aangesteld als commandant van Djambi en Palembang. ​
  
 Een kort verslag van een actie in Atjeh, opgetekend in het Leidsch Dagblad van 16 juli 1903: //,,Uit Kotta-Radja werd 15 juni 1903 gemeld: De eerste luitenant der infanterie D.G. Draayer overviel in Paja-pangkat,​ een bende onder Tjoet Moehamad. Negen vijanden werden neergelegd; drie geweren, model 1895, ledergoed en munitie buit gemaakt. Tijdens enige patrouilles door een detachement onder de tweede luitenant der infanterie L. Dersjant in Daja gemaakt, sneuvelden negentien vijanden; als buit werden vele vuur- en blanke wapens medegenomen. De Europese fuselier Ploeger, algemeen stambooknummer 49216, werd in een prauw op de Woyla-rivier gewond. Hij sprong overboord en verdronk."// ​ Een kort verslag van een actie in Atjeh, opgetekend in het Leidsch Dagblad van 16 juli 1903: //,,Uit Kotta-Radja werd 15 juni 1903 gemeld: De eerste luitenant der infanterie D.G. Draayer overviel in Paja-pangkat,​ een bende onder Tjoet Moehamad. Negen vijanden werden neergelegd; drie geweren, model 1895, ledergoed en munitie buit gemaakt. Tijdens enige patrouilles door een detachement onder de tweede luitenant der infanterie L. Dersjant in Daja gemaakt, sneuvelden negentien vijanden; als buit werden vele vuur- en blanke wapens medegenomen. De Europese fuselier Ploeger, algemeen stambooknummer 49216, werd in een prauw op de Woyla-rivier gewond. Hij sprong overboord en verdronk."// ​
  
-Draayer behoorde tot de oude marechaussees van generaal Van Heutz, waarna hij in 1927 als Generaal-Majoor met pensioen ging. Na zijn terugkeer in Nederland studeerde hij te Leiden, waar hij in 1932 doctoraal examen in de rechten deed. In 1934 werd hij benoemd tot burgemeester van Wormerveer. In 1936 kwam hier een einde aan nadat hij werd benoemd tot directeur-generaal van de afdeling ​Werkverschaffing en Steunverlening van het departement van Sociale Zaken. ​+Draayer behoorde tot de oude marechaussees van generaal Van Heutz, waarna hij in 1927 als Generaal-Majoor met pensioen ging. Na zijn terugkeer in Nederland studeerde hij te Leiden, waar hij in 1932 doctoraal examen in de rechten deed. In 1934 werd hij benoemd tot burgemeester van Wormerveer. In 1936 kwam hier een einde aan nadat hij werd benoemd tot directeur-generaal van de [[http://​resources.huygens.knaw.nl/​socialezekerheid/​instellingen_en_personen/​show_long/​AfdelingWerkverschaffingenSteunverlening19311939|Afdeling ​Werkverschaffing en Steunverlening]] van het departement van Sociale Zaken. ​
  
 November 1937 heette Draayer een Duitse delegatie welkom in Amsterdam, bestaande uit de gezantschapsraad Feine en van het consulaat-generaal te Amsterdam de consul Jung. Rijksminister Seldte werd vergezeld door de Ministerial-Direktor dr. Engel, Oberregierungsrat dr. Münz, Regierungsrat dr. Hildebrandt,​ allen van het Rijksministerie van Arbeid, en Ministerialrat Neumann van het Rijksministerie voor Voedselvoorziening. Rijksminister Seldte dankte mede namens zijn reisgenoten voor de vriendelijke ontvangst. ,,Met wat wij in Duitsland op het gebied van werkverschaffing en voedselvoorziening hebben geleerd hopen wij te kunnen begrijpen wat gij ons toont." ​ November 1937 heette Draayer een Duitse delegatie welkom in Amsterdam, bestaande uit de gezantschapsraad Feine en van het consulaat-generaal te Amsterdam de consul Jung. Rijksminister Seldte werd vergezeld door de Ministerial-Direktor dr. Engel, Oberregierungsrat dr. Münz, Regierungsrat dr. Hildebrandt,​ allen van het Rijksministerie van Arbeid, en Ministerialrat Neumann van het Rijksministerie voor Voedselvoorziening. Rijksminister Seldte dankte mede namens zijn reisgenoten voor de vriendelijke ontvangst. ,,Met wat wij in Duitsland op het gebied van werkverschaffing en voedselvoorziening hebben geleerd hopen wij te kunnen begrijpen wat gij ons toont." ​
Regel 14: Regel 16:
  
 De [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010664912:​mpeg21:​a0101|Führer en rijkskanselier]] heeft het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Orde_van_Verdienste_van_de_Duitse_Adelaar|Kruis van Verdienste van de Duitse Adelaar]] eerste klasse op 10 augustus 1938 verleend aan de directeur-generaal van de Nederlandse Werkverschaffing,​ D. G. Draayer. ​ De [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010664912:​mpeg21:​a0101|Führer en rijkskanselier]] heeft het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Orde_van_Verdienste_van_de_Duitse_Adelaar|Kruis van Verdienste van de Duitse Adelaar]] eerste klasse op 10 augustus 1938 verleend aan de directeur-generaal van de Nederlandse Werkverschaffing,​ D. G. Draayer. ​
 +
 +In 1939 maakt Draayer deel uit van een commissie die richtlijnen heeft samengesteld waaraan Journaalfilms in oorlogstijd aan moeten voldoen. [[ https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMHCO01:​000081053:​mpeg21:​a0095|Lees het artikel]] op de website van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 14 oktober 1939. 
  
 Op 1 september 1940 werd Dr. Draayer tevens hoofd van de administratie van de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Nederlandse_Opbouwdienst|Nederlandse Opbouwdienst]],​ een door de Duitsers opgerichte overgangsorganisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger in bezettings- en/of crisistijd. De genoemde dienst moest een verdere stijging van het werkloosheidspercentage,​ te weten het uitvloeisel van de ontslagen binnen defensie, voorkomen. Het beleid was een voortzetting van een eerder arbeidsverschaffingsbeleid. ​ Op 1 september 1940 werd Dr. Draayer tevens hoofd van de administratie van de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Nederlandse_Opbouwdienst|Nederlandse Opbouwdienst]],​ een door de Duitsers opgerichte overgangsorganisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger in bezettings- en/of crisistijd. De genoemde dienst moest een verdere stijging van het werkloosheidspercentage,​ te weten het uitvloeisel van de ontslagen binnen defensie, voorkomen. Het beleid was een voortzetting van een eerder arbeidsverschaffingsbeleid. ​
Regel 21: Regel 25:
 [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011003051:​mpeg21:​a0087|Op 15 januari 1942 verordeneerde]] burgemeester Draayer in het kader van de Luchtbeschermingsdienst,​ bij gebouwen of percelen in Schiedam behorende stoepen, hekken, kettingpaaltjes en dergelijke obstakels te voorzien van witte verf of van witgeverfde latten. [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011003051:​mpeg21:​a0087|Op 15 januari 1942 verordeneerde]] burgemeester Draayer in het kader van de Luchtbeschermingsdienst,​ bij gebouwen of percelen in Schiedam behorende stoepen, hekken, kettingpaaltjes en dergelijke obstakels te voorzien van witte verf of van witgeverfde latten.
  
-Op 17 februari nam de Duitsgezinde Draayer deel aan een [[ https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010380309:​mpeg21:​a0156|eenpansmaaltijd]]. E. M. Baerveldt, die de organisatie van de Nederlandse Volksdienst in Schiedam leidt, gaf een uiteenzetting van de dienst; de heer F. Schneider, Ortsgruppenleiter van de Ortsgruppe Schiedam der N.S.D.A.P., sprak het openingswoord. ​+Op 17 februari nam de Duitsgezinde Draayer deel aan een [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010380309:​mpeg21:​a0156|eenpansmaaltijd]]. E. M. Baerveldt, die de organisatie van de Nederlandse Volksdienst in Schiedam leidt, gaf een uiteenzetting van de dienst; de heer F. Schneider, Ortsgruppenleiter van de Ortsgruppe Schiedam der N.S.D.A.P., sprak het openingswoord.  
 + 
 +20 februari 1942 vond een grote [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011003082:​mpeg21:​a0160|manifestatie van het NVV]] plaats in Rotterdam waar Draayer één van de genodigden was. Ir. A.A. Mussert, leider van de N.S.B., hield in de Rivièra-hal van Diergaarde Blijdorp in tegenwoordigheid van Dr. C. Völckers een rede.
  
-20 februari ​1942 vond een grote [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011003082:mpeg21:a0160|manifestatie van het NVV]] plaats in Rotterdam waar Draayer één van de genodigden wasIrA.AMussertleider ​van de N.S.B., houdt in de Rivièra-hal ​van Diergaarde Blij dorp in tegenwoordigheid van DrCVölckers een rede.+27 juli 1942 volgt een [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011002906:mpeg21:a0029|boottochtje naar Schoonhoven]]. Aan boord van de IJsel I bevonden zich drCVólckers, Beauftragte van de Rijkscommissaris voor Rotterdam, majoor EWerner, commandant van de Ordnungspolizei;​ drJüttingplv. voorzitter ​van de afd. Rotterdam der N.D.K.; voorts de heren J. Hankreferent bij de Beauftragte;​ Königs, plaatsvervangend leider ​van de Sicherheitsdienst;​ en de Schiedamse burgemeester drDG. Draayer
  
-27 juli 1942 volgt een [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011002906:​mpeg21:​a0029|boottochtje naar Schoonhoven]]Aan boord van de IJsel I bevonden zich dr. C. Vólckers, Beauftragte ​van den Rijkscommissaris voor Rotterdammajoor E. Werner, commandant van de Ordnungspolizei; ​dr. Jütting, plv. voorzitter van de afdRotterdam der N.D.K.; voorts de heren J. Hank, referent bij de Beauftragte;​ Königs, plaatsvervangend leider van de Sicherheitsdienst; ​en de Schiedamse burgemeester dr. D. G. Draayer+In Kethel werd op 10 juli 1943 een R.KSchool voor Voortgezet Lager Onderwijs voor Jongens en meisjes geopendOnder andere ​de burgemeester ​van Schiedam, dr. Draayer was bij de opening aanwezigEr werd o.alandbouwonderwijs voor jongens ​en huishoudonderwijs voor meisjes gegeven
  
-In Kethel werd op 10 juli 1943 een R.K. School voor Voortgezet Lager Onderwijs voor Jongens en meisjes geopend. Onder andere ​de burgemeester ​van Schiedam, ​dr. Draayer was bij de opening aanwezigEr wordt o,a. landbouwonderwijs voor jongens en huishoudonderwijs voor meisjes gegeven+Met toepassing van de Wet Zuivering Nederlandse Ridderorden 1946 is bij Koninklijk Besluit het lidmaatschap ​van de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1950 ontnomen aan dr. DGDraayer
  
-Met toepassing van de Wet Zuivering Nederlandse Ridderorden 1946 is bij Koninklijk Besluit het lidmaatschap van de Orde van de Nederlandse Leeuw ontnomen aan dr. D. G. Draayer+In 1962 was D. G. Draayer ​het [[https://​leiden.courant.nu/​issue/​NLC/​1962-05-28/​edition/​0/​page/​3?​query=%22D.%20G.%20Draayer%22&​sort=issuedate%20ascending&​page=2|oudste lid]] van Leidens oudste voetbalvereniging ASC.
  
 {{tag>​burgemeester Wormerveer tweede_wereldoorlog Nederlands_Indië}} {{tag>​burgemeester Wormerveer tweede_wereldoorlog Nederlands_Indië}}