eco:economische_ontwikkeling_na_1800

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
eco:economische_ontwikkeling_na_1800 [2018/03/16 18:51]
zaanlander
eco:economische_ontwikkeling_na_1800 [2019/04/29 20:29] (huidige)
82.74.36.146 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 12: Regel 12:
  
  
-De [[:franse|Franse tijd]] betekende een absoluut dieptepunt in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek. Het zou daarna nog een halve eeuw duren eer van een substantieel economisch herstel sprake was. Van de eertijds zo bloeiende en rijk geschakeerde stuwende nijverheid was omstreeks 1815 nog een beperkt aantal oudere bedrijfstakken over de [[:​houtzagerij|houtzagerij]],​ de [[:​olieslagerij|olieslagerij]],​ de [[:​pellerij|pellerij]],​ de zeildoekweverij,​ de touwslagerij,​ de [[:​papiermakerij|papiermakerij]] en de verfmalerij. Daarnaast had zich in de 18e eeuw de snuif- en [[:​mosterd|mosterdmalerij]] ontwikkeld, die eveneens de Franse tijd overleefde. In 1731 telde de Zaanstreek 583 industriewindmolens. In 1768 bleek dit aantal tot 505 te zijn teruggelopen In 1850 waren er nog 323 windmolens in bedrijf. Te Zaandam stonden er in 1731 350 molens, in 1808 242, omstreeks 1820 204 en in 1850 185. +De [[:franse_tijd|Franse tijd]] betekende een absoluut dieptepunt in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek. Het zou daarna nog een halve eeuw duren eer van een substantieel economisch herstel sprake was. Van de eertijds zo bloeiende en rijk geschakeerde stuwende nijverheid was omstreeks 1815 nog een beperkt aantal oudere bedrijfstakken over de [[:​houtzagerij|houtzagerij]],​ de [[:​olieslagerij|olieslagerij]],​ de [[:​pellerij|pellerij]],​ de zeildoekweverij,​ de touwslagerij,​ de [[:​papiermakerij|papiermakerij]] en de verfmalerij. Daarnaast had zich in de 18e eeuw de snuif- en [[:​mosterd|mosterdmalerij]] ontwikkeld, die eveneens de Franse tijd overleefde. In 1731 telde de Zaanstreek 583 industriewindmolens. In 1768 bleek dit aantal tot 505 te zijn teruggelopen In 1850 waren er nog 323 windmolens in bedrijf. Te Zaandam stonden er in 1731 350 molens, in 1808 242, omstreeks 1820 204 en in 1850 185. 
  
 De vermindering van het aantal molenbedrijven die na 1740 was begonnen, zette zich in en na de Franse tijd gestadig voort. In het algemeen verkeerden de Zaanse handel en nijverheid in de eerste helft van de 19e eeuw in een kwijnende toestand. Een groot aantal molens werd stilgelegd en/of gesloopt. Het aantal zeildoekfabrikeurs liep terug van ongeveer 20 in 1800 tot 12 in 1850. De papiermakerij verloor steeds meer terrein door de invoer van goedkoper machinaal bereid papier uit het buitenland. De gehele Zaanstreek had te kampen met grote werkloosheid en armoede. De bevolkingsgroei stagneerde. In de [[:​banne|bannen]] van Oostzaanden en Westzaanden,​ waar omstreeks 1742 nog ruim 21.000 mensen woonden, was de bevolking in 1795 teruggelopen tot minder dan 19.000. In 1811 werden 17.000 inwoners geteld. Pas omstreeks 1840 werd het niveau van 1742 weer bereikt. De vermindering van het aantal molenbedrijven die na 1740 was begonnen, zette zich in en na de Franse tijd gestadig voort. In het algemeen verkeerden de Zaanse handel en nijverheid in de eerste helft van de 19e eeuw in een kwijnende toestand. Een groot aantal molens werd stilgelegd en/of gesloopt. Het aantal zeildoekfabrikeurs liep terug van ongeveer 20 in 1800 tot 12 in 1850. De papiermakerij verloor steeds meer terrein door de invoer van goedkoper machinaal bereid papier uit het buitenland. De gehele Zaanstreek had te kampen met grote werkloosheid en armoede. De bevolkingsgroei stagneerde. In de [[:​banne|bannen]] van Oostzaanden en Westzaanden,​ waar omstreeks 1742 nog ruim 21.000 mensen woonden, was de bevolking in 1795 teruggelopen tot minder dan 19.000. In 1811 werden 17.000 inwoners geteld. Pas omstreeks 1840 werd het niveau van 1742 weer bereikt.
Regel 272: Regel 272:
    
  
-Tussen 1850 en 1988 is de industriële structuur van de Zaanstreek ingrijpend veranderd. Van de stuwende handels- en industriële bedrijfstakken die de 18e eeuw en de [[:franse|Franse tijd]] hadden overleefd hebben zich de volgende tot de dag van vandaag gehandhaafd:​ \\+Tussen 1850 en 1988 is de industriële structuur van de Zaanstreek ingrijpend veranderd. Van de stuwende handels- en industriële bedrijfstakken die de 18e eeuw en de [[:franse_tijd|Franse tijd]] hadden overleefd hebben zich de volgende tot de dag van vandaag gehandhaafd:​ \\
   * de importhandel van granen en zaden, \\   * de importhandel van granen en zaden, \\
   * de olie slagerij, \\   * de olie slagerij, \\
  • eco/economische_ontwikkeling_na_1800.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/29 20:29
  • door 82.74.36.146