eco:economische_ontwikkeling_voor_1580

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
eco:economische_ontwikkeling_voor_1580 [2016/01/18 15:27]
toon
eco:economische_ontwikkeling_voor_1580 [2016/04/21 11:47] (huidige)
jan
Regel 23: Regel 23:
 == 1.1.3 Alternatieve bestaansmiddelen visserij scheepvaart,​ huisnijverheid == == 1.1.3 Alternatieve bestaansmiddelen visserij scheepvaart,​ huisnijverheid ==
    
-Het is bekend dat Zaankanters zich reeds in de 14e eeuw met de [[:​beurtvaart|binnenscheepvaart]] bezighielden. In 1354 verkregen Westzaanden en Krommenie een tolprivilege voor het vervoer van zuivel en vis door geheel Holland. In 1463 kwamen schippers uit Krommenie, Assendelft, Oostzaan en Zaandam op de markt te Deventer. In 1494 werd melding gemaakt van deelneming ​aan de Rijnvaart door inwoners van Westzaanden en Krommenie.\\+Het is bekend dat Zaankanters zich reeds in de 14e eeuw met de [[:​beurtvaart|binnenscheepvaart]] bezighielden. In 1354 verkregen Westzaanden en Krommenie een tolprivilege voor het vervoer van zuivel en vis door geheel Holland. In 1463 kwamen schippers uit Krommenie, Assendelft, Oostzaan en Zaandam op de markt te Deventer. In 1494 werd melding gemaakt van dee In eming aan de Rijnvaart door inwoners van Westzaanden en Krommenie.\\
 In 1514 voer een groot aantal Zaankanters als bootsgezel op de oost-westvaart en op de [[:​haringvisserij|haringvaart]]. Over Wormer en Jisp werd in 1494 gezegd dat '//​heure gheheele neringhe meest staet upt visschen ter zee met buyssen ende andere schepen//'​. We mogen wel stellen, dat tegen het einde van de 15e eeuw een belangrijk deel dergenen die geen bestaan (meer) konden vinden in de landbouw op binnen- en zeeschepen voer of ter haringvangst toog. In 1514 voer een groot aantal Zaankanters als bootsgezel op de oost-westvaart en op de [[:​haringvisserij|haringvaart]]. Over Wormer en Jisp werd in 1494 gezegd dat '//​heure gheheele neringhe meest staet upt visschen ter zee met buyssen ende andere schepen//'​. We mogen wel stellen, dat tegen het einde van de 15e eeuw een belangrijk deel dergenen die geen bestaan (meer) konden vinden in de landbouw op binnen- en zeeschepen voer of ter haringvangst toog.
  
Regel 68: Regel 68:
  
  
 +{{tag>​economie}}
  
  • eco/economische_ontwikkeling_voor_1580.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/04/21 11:47
  • door jan