eco:structuur_van_de_zaanse_economie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
eco:structuur_van_de_zaanse_economie [2016/07/10 10:10]
jan [2.3 Het Zaanse product nader bezien]
eco:structuur_van_de_zaanse_economie [2016/07/10 11:21] (huidige)
jan [Literatuur.]
Regel 78: Regel 78:
  
  
-=== Literatuur===+=== Literatuur ===
    
  
-EconomisCh—Technologische +  * Economisch-Technologische ​Dienst voor Noord-HollandEconomische perspectieven voor de ZaanstreekHaarlem1985,  
-Dienst voor Noord-HollandEconomische +  * Commissie ​Verzijl, Zaanstreek, ​'de moeite ​waard', Zaanstad1985
-perspectieven voor de ZaanstreekHaarlem+  * Economisch-Technologische ​Dienst voor Noord- HollandCijfernota 1986, Haarlem1987 
-1985Commissie ​Verzu'l: Zaanstreek. ‘de +  ​* ​Gemeente Zaanstad Zaanstreek de moeite waardZaanstad werkt eraanZaanstad, 1986,  
-moeite ​waard’, Zaanstad1985; Econo- +  * Centraal Bureau voor de Statistiek ​Regionale ​economische jaarcijfers,​ Voorburg, diverse ​jaren.  
-misch—Technologische ​Dienst voor Noord- +  * Gemeente Zaanstad, hoofdafdeling ​Onderzoek en Planning Werken langs de Zaan, Zaanstaddiverse jaren 
-HollandCijfernota 1986, Haarlem1987; + 
-Gemeente ZaanstadZaanstreek de moeite +
-waardZaanstad werkt eraanZaanstad, +
-1986Centraal Bureau voor de Statistiek: Re- +
-gionale ​economische jaarcijfers,​ Voorburg, +
-diverse ​iaren; ​Gemeente Zaanstad. hoofdaf- +
-deling ​Onderzoek en PlanningWerken langs +
-de Zaan, Zaanstaddiverse jaren+
-Economisch Platform. Instantie, opgericht +
-in 1987 met de bedoeling de economische +
-ontwikkeling van de Zaanstreek te bevorde- +
-ren door een doelmatige samenwerking van +
-de lokale overheid en het bedrijfsleven. +
-Voorzitter van het platform werd W. Verzijl, +
-directeur van Forbo Krommenie en eerder +
-voorzitter van de *Commissie Verzijl. Het +
-platform doet eens in de twee jaar verslag +
-van zijn werkzaamheden en vergezelt dat van +
-aanbevelingen. +
  
 {{tag>​economie}} {{tag>​economie}}
  
  
  • eco/structuur_van_de_zaanse_economie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/07/10 11:21
  • door jan