Krommenie, 6 september 1821 - Krommenie, 24 juli 1884

Klaas van Eden, zoon van Jan van Eden en Sijbreg de Jong, was makelaar en burgemeester van Krommenie van 1866 tot aan zijn dood in 1884 als opvolger van Cornelis Waligplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalig, Cornelis

Krommenie, 13 augustus 1824 – Krommenie, 30 juli 1892

Cornelis Walig, notaris, curator, wethouder en burgemeester van Krommenie van 1856 tot 1866, zoon van de doopsgezinde leraar Jan Walig en Anna Honig. Walig huwde met Cornelia Catharina Kuijper. Hij werd als gemeentesecretaris
. Van Eden werd opgevolgd door de eerste 'vreemde' burgemeester van Krommenie, Arend van den Steen van Ommerenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSteen van Ommeren, Arend van den

Zoelen, 5 februari 1842 – De Bilt, 24 september 1920

Arend François Louis Gerard Henri van den Steen van Ommeren, was twee maal burgemeester, zoon van Diedrich Jacob Arend G.F. en Eleonora Cornelia Ruijsch, gehuwd op 23 maart 1867 met Adrienne Wilhelmine Sophie van Swieten. Hij werd op 13 september 1884 benoemd tot burgemeester van Krommenie als eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek.
. Klaas van Eden huwde op 27 augustus 1843 met Maria Avis (1820-1849) en op 19 september 1850 met Johanna Hendrica Catharina Paradijs (1824-1900).

Op 8 januari 1884 trad Klaas van Eden toe tot een voorlopig comité ter oprichting van de afdeling Witte Kruis Krommenie.

Wegens een ernstige ongesteldheid van burgemeester Klaas van Eden op 2 juli 1884, trad Cornelis Walig, de oudste wethouder, tijdelijk als hoofd van de gemeente Krommenie op. Daar die waarneming misschien geruime tijd kan voortduren, omdat de zieke, wiens toestand op dat moment meer geruststellend is, door zijn herbenoeming op 4 juli eerst na vernieuwde eedsaflegging zijn functie kan hervatten, heeft de gemeenteraad in de zitting van 25 juni jl. tot tijdelijk wethouder benoemd D. van Leijden, en tot ambtenaar van de burgerlijke stand de heer J. Schut.

De gemeente krommenie leed een gevoelig verlies door het sterven van haar burgemeester op 24 juli 1884, in de leeftijd van bijna 63 jaren. Ruim vier weken eerder door een beroerte getroffen, waardoor het vermogen om te spreken verloren ging, mocht hij niet weer van het ziekbed verrijzen, ofschoon aanvankelijk de hoop op herstel niet zonder grond was. De gemeente verloor veel in de overledene, die 18 jaren haar hoofd was en nog onlangs een herbenoeming ontving.

In Krommenie werd de Burgemeester van Edenstraat naar hem vernoemd.

Bron o.a. Zaanlandsche Courant, 1884-07-26

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/eden_klaas_van.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)